"haitilaiset" - Engelsk översättning

FI

"haitilaiset" på engelska

FI haitilaiset
volume_up
{pluralis}

haitilaiset
Jos joku ei tuolloin tartu ohjaksiin, haitilaiset ovat vaarassa jäädä jälleen kerran oman onnensa nojaan.
If someone does not pick up the baton, then Haitians will once again risk finding themselves alone, abandoned to their own fate.
Tämän pitäisi innoittaa meidät varmistamaan, että haitilaiset todella selviytyvät ja saavat apumme ansiosta toivorikkaan tulevaisuuden.
That should inspire us to ensure that the Haitians do, indeed, survive and that, thanks to our support, they are given good prospects for the future.
Kun vierailin Haitilla, kaikki haitilaiset, joiden kanssa keskustelin, halusivat sanoa minulle ennen kaikkea yhden asian: älkää antako rahaa hallitukselle.
I remember very vividly how, when I was there, universally all the Haitians I talked to had one message for me consistently, which was 'Do not give money to the government'.

Användningsexempel för "haitilaiset" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishVain meidän avullamme haitilaiset pystyvät hitaasti palaamaan normaaliin elämään.
It is only with our help that the people of Haiti will slowly be able to return to a normal life.
FinnishHaitilaiset - ja oma väestömme - odottavat nopeita, tehokkaita ja koordinoituja toimia.
The people of Haiti - and our own people - expect a swift, effective and coordinated response.
FinnishSiksi on välttämätöntä ottaa haitilaiset järjestöt ja viranomaiset mukaan jälleenrakennustyöhön.
It is therefore imperative that Haitian organisations and authorities are involved in the reconstruction effort.
FinnishHaitilla vieraillessani totesin - haluan sanoa tämän ja tehdä sen kaikille selväksi -, että haitilaiset ovat hyvin ylpeä kansa.
I found when we were there - and I want to say this and put it on the record - that the Haitian people are a very proud people.
FinnishKolera, josta harvat haitilaiset tiesivät mitään ja jolle on annettu mystinen, uskonnollinen merkitys, on nyt leviämässä.
Indeed, cholera, something which few people in Haiti know about and which is ultimately given a mystic, religious significance, is now spreading.
FinnishÄänestin päätöslauselman puolesta, koska haitilaiset tarvitsevat apuamme ja läntisen maailman on kannettava vastuunsa.
I have voted in favour of the motion for a resolution, as the people of Haiti need our help and the Western world must face up to its responsibilities.
FinnishHaitilaiset tarvitsevat myös todellista lääketieteellistä tukea ensin koleraepidemian hillitsemiseen mahdollisimman nopeasti ja sitten sen tuhoamiseen.
The people of Haiti also need real medical support, initially to contain the cholera epidemic as quickly as possible, and then to eradicate it.
FinnishJälleenrakentamisen on tapahduttava Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa siten, että haitilaiset saavat takaisin taloudellisen ja poliittisen suvereniteettinsa.
This reconstruction must be placed under the auspices of the United Nations, so that the Haitian people can recover their economic and political sovereignty.
FinnishTäydennämme varastoja parhaillaan ja rakennamme Haitin pelastuspalveluyksikön kapasiteettia, joka on itse asiassa vahvistunut kriisin myötä, jolloin haitilaiset voivat hyödyntää sitä.
We are now replenishing them and building the capacity of the Haitian civil protection service, which has actually become stronger as a result of the crisis, so that they can make use of them.
Finnish. - (PT) Katsomme, että nyt on aika antaa kaikki humanitaarinen apu, yhteistyö ja jälleenrakennustuki, jota haitilaiset tarvitsevat, ottaen huomioon heidän ihmisarvonsa ja rohkeutensa.
in writing. - (PT) We believe that this is a time for giving all the humanitarian aid, cooperation and support for reconstruction that the people of Haiti deserve, given their dignity and courage.