"arka" - Engelsk översättning

FI

"arka" på engelska

FI arka
volume_up
{adjektiv}

Odotetusti sovellettavat menetelmät ovat poliittisesti varsin arka aihe.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
Ilmastonmuutos on arka asia, jota ei voida tiivistää iskulauseisiin.
Climate change is a sensitive issue that cannot be reduced to slogans.
Me kaikki tiedämme, että kyseessä on arka aihe, jossa mielipide-erot ovat suuria.
We all know that this is a sensitive subject, with major differences of opinion.
arka (även: hapan, vihainen, kipeä)
volume_up
sore {adj.}
Tšetšenian tilanne on arka asia, eivätkä törkeästi manipuloidut vaalit parantaneet tilannetta mitenkään.
Chechnya is a running sore and the grossly manipulated elections did nothing to heal it.
Exports to third countries are a sore point.
That is a sore point for me.
arka (även: ujo, pelokas, säikky)
volume_up
timid {adj.}
Tätä koskeva ilmoitus tuli mielestäni myöhään, ja se oli arka ja sekava.
The announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
Tapa, jolla koko komission ehdotus on kirjoitettu, on hyvin hajanainen, ja se on hyvin arka.
The way in which the whole Commission proposal is written is very patchy and it is very timid.
Euroopan unioni ei saisi olla niin ujo ja arka: rauhankonferenssi on järjestettävä mahdollisimman pian.
The European Union ought to be less timid and more daring: we need to get to the peace conference as quickly as possible.
arka (även: pidättyväinen)
volume_up
chary {adj.}
arka (även: ujo, epävarma)
arka (även: pelokas)
arka (även: ujo, varovainen, nolo, vajaa)
volume_up
shy {adj.}
arka (även: hellä, aristava, murea)
volume_up
tender {adj.}
arka (även: ujo, pelokas)

Användningsexempel för "arka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishArvoisa puhemies, arvonlisäverokantojen yhdenmukaistaminen on vanha, arka kohta.
Mr President, the harmonisation of VAT rates is an ongoing saga.
FinnishToiseksi olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että kyseessä on todellakin erittäin arka asia.
Secondly, I agree with the Commission that this is indeed an extremely delicate issue.
FinnishTilanne on hyvin arka ja siellä tapahtuu paljon asioita, mutta siitä on keskusteltu.
The situation is very delicate and a lot is happening there, but there has been discussion about it.
FinnishArvoisa puhemies, lopuksi totean, että tilanne on hyvin arka ja vaarallinen.
I shall finish, Mr President, by saying that the situation is very delicately and dangerously poised.
FinnishOlen kuitenkin tietoinen, että aihe on erittäin arka ja vaikea.
However, I appreciate how very delicate and difficult this debate is.
FinnishAsia on tietysti arka, koska monet pitävät sitä EU:n liikkumisvapauden rikkomisena.
Of course, this is a delicate matter, as many see it as an infringement of freedom of movement in Europe.
FinnishJokainen on hiukan arka, jokainen katsoo liikaa omaan pesään.
Everyone is a little wary: everyone is out to safeguard their own interests a bit too much.
Finnish   – Arvoisa puhemies, kyseessä on erittäin arka aihepiiri.
   – Mr President, this takes us to another very delicate area.
FinnishAihe on arka ja ehdottomasti keskustelun arvoinen.
That is a delicate issue, which it will certainly be worth discussing.
FinnishSe on poikkeuksellisen arka öljyvahingoille.
It is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.
FinnishAika on arka Serbialle, minkä takia voin ymmärtää joidenkin poliitikkojen ankarat ja uhkaavat puheet.
At this emotional time for Serbia, I have some understanding for the harsh and threatening rhetoric of some politicians.
FinnishEräs 1900-luvun huomattava johtaja sanoi kerran, että Välimeren etelärannikko on Euroopan arka paikka.
Europe's southern Mediterranean coast is the soft underbelly of Europe, as an eminent leader of the twentieth century once said.
FinnishHenkilöskannerien käyttö on arka aihe.
The use of body scanners is a delicate issue.
FinnishTerrorismi on kuitenkin arka aihe.
Terrorism is, however, a delicate topic.
FinnishKaikissa tiedekomitean toteuttamissa tutkimuksissa on todistettu, että eläinten hormonikäsittely on arka ja vaarallinen aihe.
All the studies conducted by the Scientific Committee show the dangerous and explosive effects of treating animals with hormones.
FinnishNiin arka suhtautuminen komission jatkuvaan hirmuvaltaan selittää osaksi sen, miksi Euroopassa on niin moni asia huonosti.
Such timidity in the face of the permanent terrorism of the Commission explains in part why so many things are going badly in Europe.
FinnishSiinä todetaan myös aivan oikein, että kysymys budjettikynnyksestä on arka ja siinä on otettava huomioon kokonaiskustannukset.
It is also correct in asserting that the issue of the budget threshold is a delicate one, and must take into account global costs.
FinnishEläketurvakysymys on arka aihe, joka askarruttaa tänä päivänä niin saksalaisia kuin yhä suurempaa määrää unionin muitakin kansalaisia.
The simple question of whether our pensions are secure now exercises not only the Germans, but an ever increasing number of the Union's citizens.
FinnishMinusta on kummallista, että juuri tällaisessa aiheessa, joka on monille parlamentin jäsenille arka asia, syntyy näin paljon sekavuutta.
I find it striking that an issue which is so close to many MEPs' hearts, namely absurdly high travel expenses, should be the cause of so much confusion.
FinnishArvoisa puhemies, yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa on varmasti arka aihe, sillä se liittyy olennaisesti valtioiden itsemääräämisoikeuteen.
Mr President, cooperation in the field of justice and home affairs is certainly a delicate subject, as it affects an essential component of the sovereignty of Member States.