"apuväline" - Engelsk översättning

FI

"apuväline" på engelska

volume_up
apuväline {substantiv}

FI apuväline
volume_up
{substantiv}

apuväline (även: apulainen, alainen)
volume_up
ancillary {substantiv}
apuväline (även: liite, lisäosa)
volume_up
appurtenance {substantiv}
apuväline (även: väline, työkalu)
volume_up
implement {substantiv}
apuväline (även: hyödyke, palvelu, työkalu, hyödyllisyys)
volume_up
utility {substantiv}

Användningsexempel för "apuväline" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishTietojärjestelmät, jotka eivät täytä vaatimuksia, eivät ole apuväline vaan uhka.
Systems which do not comply with these requirements are not an aid, but a threat.
FinnishSatelliittinavigointijärjestelmä on nykyisin välttämätön jokapäiväisen elämän apuväline.
Nowadays, satellite navigation is an indispensable tool in our daily lives.
FinnishDaphne on apuväline, joka mahdollistaa väkivallan vastaisen toiminnan.
Daphne is a support measure that makes it possible for us to combat this.
FinnishErinomainen matkakäyttöön Sculpt Touch Mouse on tehokas apuväline.
The perfectly portable Sculpt Touch Mouse is great for getting things done.
FinnishSivusto olisi korvaamaton apuväline EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
FinnishMyös radio voi olla tärkeä apuväline, etenkin harvaan asutuilla alueilla.
The radio can help, especially in sparsely populated regions.
Finnishtietokoneen ja kameran yhdistävä apuväline (kaapeli tai mediakortin lukulaite)
A way to connect the two (cable or media card reader)
FinnishInternet on ihmeellinen apuväline, mutta se ei saa muodostaa oikeudellisesti sääntelemätöntä aluetta.
The Internet is a powerful tool but it must not be an unregulated area.
FinnishMe kaikki myönsimme, että esikuva-analyysi on hyödyllinen apuväline.
We all recognized that benchmarking is a valuable tool.
FinnishMeidän on myös selitettävä, miksi viestintä ja viestinnän moraali ovat keskeinen apuväline.
We must also clarify how communication and the ethics of communication are an essential tool in helping us.
FinnishMikä on apuväline mitäkin varten ja kenen apuväline?
The question is, what is this instrument for and who is it for?
FinnishEurooppalainen pidätysmääräys on täydellinen apuväline.
The European Arrest Warrant offers the perfect expedient.
FinnishYhteisön lainsäädäntö on tässä asiassa tärkeä apuväline.
Community legislation is an important tool here.
FinnishKoska meillähän on täällä Euroopassa apuväline.
Because, finally, we do have an instrument in Europe.
FinnishRekisteröinti on apuväline ja ohje kuluttajille, mutta sanoakseni tämän vielä kerran selvästi, se ei ole väline BSE: n torjumiseksi.
Registration is an aid and an indicator for consumers, but it is not a remedy for BSE, if I may reiterate that quite plainly.
Finnish- (LT) EU:n solidaarisuusrahasto on luonnonmullistusten yhteydessä erittäin tärkeä apuväline jäsenvaltioille ja ehdokasmaille.
- (LT) The EU Solidarity Fund is a very important aid to Member States and qualifying candidate countries in the event of natural disasters.
FinnishKulttuuri 2000 -ohjelma on kuin apuväline, joka täydentää jäsenvaltioiden kulttuuripolitiikkoja sekä toimii sillanrakentajana jäsenvaltioidemme kulttuurien välillä.
It simply adds to them, complements them, building a bridge between the various cultures of our various countries.
Finnish. - (DE) Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisella on perustavaa laatua oleva merkitys EU:n vahvistamiselle, eikä sen pidä olla pelkkä apuväline.
The realisation of the Europe 2020 Strategy is of fundamental significance for strengthening the EU and should not be merely an adjunct.
FinnishKeskustelemme tänään välineestä, joka on yksi apuväline kumppanuus- ja naapuruussuhteiden luomisessa unionin ja kolmansien maiden välille.
We are talking today about an instrument that constitutes one of the tools for creating partnerships and neighbourly relations between the Union and third countries.
FinnishOlen samaa mieltä Reinhard Rackin kanssa siitä, että konsolidoitu teksti on joka tapauksessa hyödyllinen apuväline parlamentin päätöksentekoon ja kansalaisille tiedottamiseen.
I agree with Mr Rack's opinion that the consolidated text is in any case a useful aid in parliamentary decision-making and for informing citizens.