"ankaruus" - Engelsk översättning

FI

"ankaruus" på engelska

volume_up
ankaruus {substantiv}

FI ankaruus
volume_up
{substantiv}

ankaruus (även: puute, karuus, niukkuus, kovuus)
volume_up
austerity {substantiv}
Lähentymiskriteereiden ankaruus ei ole auttanut työttömyyden noidankehästä pois pääsemiseksi.
The austerity of convergence criteria has not enabled us to escape from the spiral of unemployment.
Ankaruus ei siis ole itsetarkoituksellista.
So austerity is not an end in itself.
Monet eivät pitäneet Berliinin Eurooppa-neuvostoa menestyksekkäänä: siellä sekoitettiin ankaruus ja kitsaus.
Few people interpreted Berlin as a success: the European Council confused austerity with miserliness.
ankaruus (även: kovuus, vakavuus, pahuus)
volume_up
severity {substantiv}
Näiden Neuvostoliiton tapahtumien tuomitsemisessa tarvittava ankaruus ei edellytä sellaista rinnastamista.
The severity needed in condemning these events in the Soviet Union requires no such equation.
Todellisuudessa rangaistuksen ennaltaehkäisevää vaikutusta ei määritä rangaistuksen ankaruus vaan sen väistämättömyys.
In reality, it is not the severity of the punishment which determines its importance in prevention, but its inevitability.
Ei kielletä, että laittomaan maahanmuuttoon pitää suhtautua ankarasti, mutta ankaruus ei saa olla umpimähkäistä armottomuutta.
Nor does she deny that illegal immigration must be tackled with great severity, but this severe approach must not be indiscriminately merciless.
ankaruus
volume_up
austereness {substantiv}
ankaruus (även: julmuus, kovuus, raakuus, raivokkuus)
volume_up
ferocity {substantiv}

Användningsexempel för "ankaruus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishAnkaruus on ainoa kieli, jota nämä mullahit ymmärtävät.
Toughness is the only language these Mullahs understand.
FinnishVäärässä ovat myös ne, joiden mielestä EU:n kehitys on pysähtynyt ja työmarkkinoiden ankaruus estää uusien työpaikkojen syntymisen.
Those people who believe that Europe has become stagnant and that the rigidity of the labour markets is preventing job creation are also wrong.
FinnishMainitsitte suhteellisuusperiaatteen, ja se onkin ratkaisu tähän ongelmaan; toisaalta ankaruus ja toisaalta peruskansalaisoikeuksien turvaaminen.
You mentioned the principle of proportionality, and that is the solution to this problem; rigour on the one hand, and guaranteed fundamental civil rights on the other.
FinnishVarmasti työttömyys voi johtaa talousarvion höllentymiseen, varmasti myös liiallinen talousarvion ankaruus voi luoda hankalia ja suuria työttömyyden tasoja.
Unemployment may give an impetus to fiscal relaxation, and excessive budgetary stringency may, of course, create unnecessary and intolerable levels of unemployment.