"alin" - Engelsk översättning

FI

"alin" på engelska

EN

FI alin
volume_up
{adjektiv}

alin (även: ala-, viimeinen, alimmainen, huonoin)
volume_up
bottom {adj.}
On myös tärkeää painottaa sitä, että nuorison urheilusta on ensisijaisesti vastuussa vanhemmat ja perhe, joka on toissijaisuusketjun alin taso.
It is also important to underline that sport for young people is primarily a matter for parents and families, who are at the very bottom of the subsidiarity chain.
alin

Användningsexempel för "alin" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishKaikki näyttävät nyt heräävän huomaamaan, että Ben Alin hallinto oli korruptoitunut.
Everybody appears to be waking up today to the corruption of Mr Ben Ali's regime.
FinnishMohamed Alin esittämistä pyynnöistä useat ovat siis sellaisia, joihin emme voi suostua.
We therefore cannot agree to several of the demands made by Mr Mohamed Alí.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, minä itse en ollut presidentti Ben Alin tai presidentti Mubarakin ystävä.
(FR) Mr President, I myself was not a friend of either Mr Ben Ali or Mr Mubarak.
FinnishValiokunta kannatti myös ehdotusta nostaa Itämeren turskan alin mitta 40 cm:iin.
The proposal on increasing the minimum size of cod caught in the Baltic to 40 cm was endorsed too.
FinnishMinä en ollut se, joka kutsui presidentti Ben Alin Euroopan parlamenttiin.
I was not the one who invited Mr Ben Ali to the European Parliament.
FinnishPahoittelen näin ollen sitä, että Mohamed Alin mietinnössä ymmärretään identiteettimme näin väärin.
In view of this, I am sorry to say that the Mohamed Alí report misjudges our identity.
FinnishMitä sanottavaa meillä olisi Ben Alin perustuslaillisesta vallankaappauksesta Tunisiassa?
What would we be able to say in response to the constitutional coup d'état of Ben Ali in Tunisia?
FinnishBen Alin diktatuurin romahdettua Tunisiasta tuli vapaa maa.
Since the end of the Ben Ali dictatorship, Tunisia has been a free country.
FinnishHaluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tämän El Arbi Ould Sidi Alin johtaman valtuuskunnan.
I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
FinnishBen Alin ja Trabelsin perheen varoja ja etuuksia ei pidä ainoastaan tutkia, vaan ne on jäädytettävä.
The assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
FinnishOn perusteltuja pelkoja siitä, että Ben Alin klaani ja hänen yrityksensä hyötyvät myös EU:n rahoista.
There are well-founded fears that the Ben Ali clan and his enterprises are also profiting from EU money.
FinnishSinä kesänä menin vaimoni Alin kanssa Etiopiaan.
That summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.
FinnishAlle kuukautta myöhemmin koko kansan laajuiset protestit ovat johtaneet presidentti Ben Alin lopulliseen lähtöön.
Less than a month later, nationwide protests have brought about the definitive departure of President Ben Ali.
FinnishMinä en ollut se, joka kutsui presidentti Ben Alin tähän parlamenttiin ja joka kuunteli kunnioittavasti hänen puheenvuoroaan.
I was not the one who invited Mr Ben Ali to this House and who listened respectfully to his speech.
FinnishMohamed Alin mietintö (A4-0167/98)
FinnishKuten tiedätte, alin talletussuoja Euroopassa on 20 000 euroa, tosin tällä hetkellä se on monessa jäsenvaltiossa paljon korkeampi.
As we know, the European minimum coverage level is set at EUR 20 000, but of course it is actually far higher in many Member States.
FinnishKyllä, talouden vapautuminen on Tunisiassa hyödyttänyt Ben Alin ja Trabelsin perheitä.
Yes, economic liberalisation in Tunisia has benefited the Ben Ali and Trabelsi families thanks to the European Union's help.
FinnishTarvitaan siis aikaa, jotta demokraattiset voimat - ei Ben Alin "tunnustamat" voimat vaan aidosti demokraattiset voimat - voivat kehittyä.
Time is therefore needed so that democratic forces - not the forces 'recognised' by Ben Ali, but truly democratic forces - can develop.
FinnishArvoisa puhemies, äänestin Mohamed Alin mietintöä vastaan, mutta en sen vuoksi, etten voisi täysin hyväksyä mietinnössä esitettyjä pyrkimyksiä.
Mr President, I voted against the Mohamed Alí report, but not because I could not wholeheartedly endorse its underlying intentions.
FinnishKertokaa, mitkä yritykset ovat saaneet rahaa unionilta, kertokaa, mitä Ben Alin ja hänen vaimonsa omistamia yhtiöitä tuettiin unionin rahoilla.
Tell us which firms have received European money; tell us which of Mr Ben Ali and his wife's companies were supported by European money.