"al-Qaida" - Engelsk översättning

FI

"al-Qaida" på engelska

FI al-Qaida
volume_up
{egennamn}

al-Qaida
volume_up
al-Qaeda {egenn.}
Al Qaida on barbaarisen pahuuden ilmentymä. Al Qaida ei kunnioita ihmiselämää millään tavoin.
Al Qaeda represents evil of a barbaric nature and for Al Qaeda human life means absolutely nothing.
Voitteko kuvitella, että al-Qaida haluaisi järjestää tapaamisen New Yorkissa?
Can you imagine Al Qaeda wanting to hold an event in New York?
Viimeisimmän vallankaappauksen yhteydessä al-Qaida julisti pyhän sodan.
The latest coup has been accompanied by a declaration of holy war on the part of Al-Qaeda.

Användningsexempel för "al-Qaida" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

FinnishPakistan toimi Al Qaida -terroristien koulutusmaana.
Pakistan operated as a training ground for the Al-Qa' ida terrorists.
FinnishTalebanit ja al-Qaida ovat kustantaneet kapinansa ja hirmutekonsa huumausainekaupalla saaduilla varoilla.
The Taliban and al-Qa'ida have turned to drug revenues to pay for their insurgency and terror.
FinnishAl-Qaida pyrkii innokkaasti juurruttamaan toimintaansa alueelle.
Al-Qa’ida is eager to put down roots in the region.
FinnishHän totesi eilen, että sen lisäksi, että al-Qaida on selvinnyt kuusivuotisesta hyökkäyksestä, se on edelleen täysissä voimissaan.
He said yesterday that al-Qa'ida had not only survived the six-year onslaught, but possessed momentum.
FinnishGuantanamon vankeihin, jotka kuuluvat Al Qaida -verkostoon ja jotka vangittiin Afganistanissa, liittyy kaksi ongelmaa.
With regard to the al-Qa' ida fighters held at Guantanamo Bay who were taken prisoner in Afghanistan, there are two problems.
FinnishIrakin pohjoisosissa käytävä sota paljastaa kenties myös Irakin yhteydet kansainväliseen Al Qaida -terroristiverkostoon.
Possibly also, through war in the north of Iraq, we are discovering its links with the Al Qaida network of international terrorists.
FinnishHänen toimiensa suorana tuloksena on ollut paras mahdollinen maaperä uusien jäsenten hankkimiselle, mitä al-Qaida olisi koskaan voinut toivoa.
The direct result of his policies has created the best possible recruiting ground al-Qa'ida could ever have asked for.
FinnishVaikka Al-Qaida on kooltaan paljon aiempaa pienempi, se on edelleen Afganistanin rajan läheisyydessä olevilla alueilla piilevä ulkoinen uhka.
Although much reduced in size, al-Qa'ida is still an external threat from hiding places in the regions bordering Afghanistan.
FinnishPresidentti Bush varoittaa islamilaisen Al Qaida -terroristiverkoston lisäksi mahdollisia terroristivaltioita sotilaallisista toimista.
As with the Islamic terrorist network of Al Qaida, President Bush is issuing serious military warnings to potential terrorist States.
FinnishIRA on erilainen kuin ETA, joka on taas erilainen kuin Al Qaida, mutta ne kaikki ovat pahoja, ja niihin on suhtauduttava tiukasti, ja ne on kukistettava.
The IRA is different from ETA, which is different from al-Qa'ida, but they are all evil and must be faced down and eliminated.
FinnishLisäksi kaikkien Afganistanin naapurivaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä, jotta Al-Qaida-verkoston vahvistuminen alueella voitaisiin estää.
In addition, all the countries bordering on Afghanistan need to cooperate in preventing the Al-Qaida network from regaining strength in the area.
FinnishOrtodoksikirkkojen tuhoaminen on mielestäni rikos, joka on taatusti verrattavissa siihen, että al Qaida tuhosi Afganistanissa Buddha-patsaita.
In my view, the destruction of these Orthodox churches is certainly a crime comparable to the destruction of the figures of the Buddha in Afghanistan by Al-Quaeda.
FinnishTämä tarkoittaa, että Al-Qaida-verkostolla ja Taliban-aktivisteilla on edelleen oopiumin viljelyllä ja myynnillä hankitut laajat rahavarat käytössään.
This means that the al?Qa'ida network and the Taliban militias still have large reserves of finance at their disposal, derived from the cultivation and sale of opium.
FinnishTerroristijärjestöjen ja niiden tukijoiden rahavirtojen katkaiseminen on yksi tärkeimmistä käytössämme olevista keinoista Al-Qaida-verkoston varalta.
Blocking off the supply of funds to terrorist organisations and their associates is one of the most important means at our disposal in dealing with the Al-Qaida networks.
FinnishTaleban- ja al Qaida -joukot ovat järjestäytyneet merkittävässä määrin uudelleen ja ne murhaavat kansainvälisiä avustustyöntekijöitä maakunnissa, mikä jarruttaa edistystä.
There have been significant regroupings of Taliban and al-Qa'ida forces bent on murdering international aid workers in the provinces, which will set back progress.
FinnishOnneksi Afganistanin vapauttaminen, jossa kansainvälinen liittouma taisteli terrorismia, Taleban-liikettä ja Al-Qaida-verkostoa vastaan, on onnistunut erinomaisesti.
The liberation of Afghanistan by the international coalition against terrorism, against the Taliban and against the Al-Qaida network has fortunately been very successful.