"evoluoj" - Engelsk översättning

EO

"evoluoj" på engelska

evoluoj {plur.}
EO

evoluoj {pluralis}

evoluoj (även: evoluadoj)