"the people" - Vietnamesisk översättning

EN

"the people" på vietnamesiska

the people
Vårt team har meddelats att en översättning av "the people" saknas.

Liknande översättningar för "the people" på vietnamesiska

people substantiv

Användningsexempel för "the people" på vietnamesiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSome people argue that the term denotes…
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
EnglishWe would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
EnglishI would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Tôi muốn đặt một bàn cho _[số người]_ vào _[giờ]_.
EnglishDo you have any special rooms for handicapped people?
Ở đây có phòng dành cho người khuyết tật không?
EnglishHow much is a room for ___ people?
Một phòng cho ___ người giá bao nhiêu?
EnglishA table for _[number of people]_, please.
English... a room for ___ people.
Englishtype of shirt used by south Vietnamese people

Lär dig andra ord

English
  • the people

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.