"Welcome home" - Ungersk översättning

EN

"Welcome home" på ungerska

Se exempelmeningar för "Welcome home" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "Welcome home" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Chinese of Taiwan are therefore also welcome in my home region of Padania.
A tajvani kínaiakat ezért szeretettel látjuk szűkebb hazámban, Padániában is.
EnglishThis is an overly formal welcome to my home, Cai, you rascal-is all well here?
- Túlságosan hivatalos ez a köszöntés, Cai, te gazember - minden rendben van itthon?
EnglishThere had been a dog to welcome her home, but she hadn't paid any attention to the dog.
Egy kutya volt ott, hogy fogadja Celia Hoovert, csak épp ő nem törődött vele.
EnglishThe other Jedi students emerged one by one to welcome their Master home.
A többi jedinövendék is sorra megjelent, hogy üdvözöljék mesterüket.
EnglishThere were no bands, no flags... no honor guards to welcome them home.
Nincs kitüntetés, nincsenek zászlók... nincs díszosztag aki hazavárja.
EnglishWelcome back home, Deborah, the President said, guiding her to a chair.
Örülök hogy újra itthon van; Deborah mondta és egy székhez vezette.
EnglishWelcome home, Druid, he said, clapping the old man on the back.
Isten hozott itthon, druida! mondta, és megveregette az öregember hátát.
English'Welcome home, Sparhawk,' the first knight said warmly then.
Isten hozott itthon, Sir Sparhawk köszöntötte melegen az első lovag.
Englishshe asked after the usual welcome-home kiss.
Mi újság Washingtonban? kérdezte a nő az üdvözlő csók után.
EnglishMy lady and wife, welcome to your home and to my house.
- Úrnőm és hitvesem, üdvözöllek otthonodban, az én házamban.
English'Welcome to our home,' she greeted them simply.
Isten hozta önöket az otthonunkban köszöntötte őket.
English01:13:48.40,01:13:50.53 Welcome home, Taryn.
01:13:48.40,01:13:50.53 Ödvözöllek itthon, Taryn.
EnglishParents who found it inconvenient to have their children home, were welcome to leave them in her care and their education would be continued.
Akik nem tudják hazavinni a gyermeküket, itt hagyhatják, ellátásáról és tanításáról gondoskodnak.
EnglishWelcome to America's Weirdest Home Videos.
Íme Amerika legbetegebb házi videói.
EnglishI should also like to say on behalf of all of us: welcome home, Enrique Barón Crespo, former President of the European Parliament.
Ismét mindannyiunk nevében mondhatom, köszöntjük a hazatérő Enrique Barón Crespot, az Európai Parlament egykori elnökét!
EnglishWelcome home, my lord and king.
- Üdvözöllek itthon, uram és királyom.
EnglishWelcome home to my true nature!
Hazataláltam hát igazi természetemhez!
English'Welcome home, dear one,' she murmured.
EnglishConsider it a welcome-home present.
English'Welcome home,' she said.

Lär dig andra ord

English
  • Welcome home

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.