"to verify" - Ungersk översättning

EN

"to verify" på ungerska

EN to verify
volume_up
[verified|verified] {verb}

Användningsexempel för "to verify" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishVerify that the folder exists, and that filters point to a valid destination folder.
Ellenőrizze, hogy a mappa létezik-e, és a szűrők érvényes célmappára mutatnak-e.
EnglishVerify that all aircraft are in international airspace, Elliott told Stone.
Ellenőrizze, a gépeink nemzetközi légtérben vannak-e mondta Elliott Stone-nak.
EnglishWe are going to verify the strategy in the European Union's seven-year budget from 2014.
A stratégia próbája az Európai Unió 2014-ben kezdődő hétéves költségvetése lesz.
EnglishIt is impossible to verify the origin of processed tuna that enters the European market.
Az európai piacra behozott feldolgozott tonhal származását lehetetlen ellenőrizni.
EnglishPlease verify that any folders used by filters exist on the new server.
Ellenőrizze, hogy minden szűrők által használt mappa létezik-e az új kiszolgálón.
EnglishAnd if they know about Mattiece, you can bet they'ie digging like hell to verify it.
És ha tudnak Mattiece-ról, akkor biztos lehetsz benne, hogy eszelős tempóban nyomoznak.
EnglishYet science even now cannot deny or verify the tales of The Time Before the Moon.
A tudomány a mai napig nem tudta cáfolni vagy igazolni A Hold Előtti Időről szóló meséket.
EnglishWell, please, feel free to verify our findings with your own people.
Hát, kérem, nyugodtan ellenőriztethetik a saját embereikkel is a bizonyítékokat.
EnglishVerify his statements, go over his movements that night with a toothcomb.
.. és megfigyeljük, hogy ez általában milyen reakciót vált ki a többiekből.
EnglishCould not verify this certificate because the CA certificate is invalid.
Nem sikerült ellenőrizni a tanúsítványt, mert a CA-tanúsítvány érvénytelen.
EnglishPlease verify that your Mail Newsgroups account settings are correct and try again.
Ellenőrizze a Levelező és hírolvasó postafiók-beállításainak helyességét és próbálja ismét.
EnglishAll of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.
Megállapításai anonim forrásokra alapulnak, amelyeket ennélfogva lehetetlen igazolni.
EnglishVerify whether or not the environment variable names you supplied are valid.
Kattintson erre a gombra, ha ellenőrizni szeretné, hogy a megadott változónevek érvényesek-e.
EnglishCould not verify this certificate because the issuer is not trusted.
Nem sikerült ellenőrizni a tanúsítványt, mert a kibocsátója nem megbízható.
EnglishI think we need impartial research to verify the effects of CO2.
Úgy gondolom, hogy a CO2 hatásainak igazolásához elfogulatlan kutatásra van szükség.
EnglishEvaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis (
A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus (
EnglishHe sent a signal to Platonov to verify some details through Agent Cassius.
Jelzést küldött Platonovnak, hogy erősítsen meg bizonyos részleteket Cassius ügynökön keresztül.
EnglishWe must verify the charges and subcharges for our lodging.
- Mielőtt rendelünk, tisztázzuk le a szállás és a vele járó szolgáltatások árát!
EnglishYou should not trust the validity of this message until you verify its contents with the sender.
Ne bízzon meg az üzenetben, amíg nem egyeztette a tartalmát a feladóval.
EnglishYou will send one of your brain trusts... to verify the money is in your account, and that's it.
Küldje el az egyik agytrösztjét, hogy ellenőrizze a pénz a számlán van.