"utmost" - Ungersk översättning

EN

"utmost" på ungerska

EN utmost
volume_up
{adjektiv}

utmost (även: extreme)
He recited with the utmost solemnity: Dilly, dilly, ditty - Come and be killed.
És a legnagyobb ünnepélyeséggel kijelentette: - Csingilingiling, eljön és megölik!"
Cooperation is of the utmost importance in curbing climate change.
A klímaváltozás megakadályozása kapcsán a legnagyobb fontossággal bír az együttműködés.
Therefore, providing drinking water is of the utmost necessity.
A lehető legnagyobb szükség van tehát az ivóvízellátás biztosítására.
utmost (även: extreme, farthest, outermost)
utmost (även: extreme, outermost)
utmost (även: maximum, max)
We offer her our utmost support in this.
Ebben mi maximális támogatásunkról biztosítjuk őt.
utmost
. - Madam President, the South Caucasus is a region of utmost importance, not only for the European Union, but for most of the global players.
. - Elnök asszony, a Dél-Kaukázus rendkívüli jelentőségű régió, nemcsak az Európai Unió, hanem a legtöbb globális szereplő számára is.
utmost

Synonymer (engelska) till "utmost":

utmost

Användningsexempel för "utmost" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou broke the tape and then got rid of the bomb with the utmost possible speed.
Az ember letépte a szalagot, és aztán a lehető leggyorsabban szabadult a gránáttól.
EnglishHe asked me to tell you he has something of the 'utmost importance' to tell you.
Megkért, hogy mondjam meg neked: valami életbevágóan fontos közlendője van.
EnglishHaving said that, we, the Commission, did our utmost to come up with a solution.
Ennek ismeretében a Bizottság mindent megtett, hogy megfelelő megoldással álljon elő.
EnglishThe idea of his returning no more Elizabeth treated with the utmost contempt.
Azt a lehetőséget, hogy Bingley nem tér vissza, Elizabeth eleve elutasította.
EnglishElectricity is of the utmost importance and should be accessible to everyone.
A villamos energia rendkívül fontos és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie.
EnglishAllow me to explain this, Maharet said, because it's of the utmost importance.
- Hadd magyarázzak meg valamit - kérte Maharet -, mert ez rendkívül fontos.
EnglishI told her I would, with all my heart, and with the utmost plainness and sincerity.
Azt mondtam erre, hogy teljes szívemből s nyíltan és őszintén felelek neki.
EnglishIt is doing its utmost to block all relations between Georgia and the West.
Mindent megtesz a Grúzia és a nyugat közötti kapcsolatok megakadályozása érdekében.
EnglishThe European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Az európai elfogatóparancs nagyon jelentős - tulajdonképpen a legjelentősebb - eszköz.
EnglishFrom a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
Politikai szempontból azonban ez a módosítás rendkívüli jelentőséggel bír.
EnglishIndependence and freedom of the press is of utmost importance for democracy.
A sajtó függetlensége és szabadsága elsődleges fontosságú a demokrácia szempontjából.
EnglishIt is of the utmost importance that there is coordination of social security systems.
A társadalombiztosítási rendszerek koordinációja elengedhetetlenül fontos.
English. - Of course we are trying to do our utmost.
a Bizottság alelnöke. - Természetesen megteszünk minden tőlünk telhetőt.
EnglishMona went to him and opened up his arms, and he received her with the utmost tenderness.
Mona odament hozzá, és Michael leírhatatlan gyengédséggel ölelte a karjaiba.
EnglishWe are always doing our utmost to modernise our internal IT systems.
Mindig mindent megteszünk, hogy korszerűsítsük belső informatikai rendszereinket.
EnglishAs parliamentarians, we should do our utmost to bring about the required change.
Mint parlamenti képviselőknek, mindent meg kell tennünk a szükséges változás véghezviteléhez.
EnglishIt is of the utmost importance that European towns and cities be cleaned up.
Rendkívül fontos, hogy az európai kis- és nagyvárosokat megtisztítsuk.
EnglishIt is of the utmost importance that its functions are expanded further.
A lehető legfontosabb, hogy az Europol funkcióit még nagyobb mértékben kiszélesítsük.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
A mi felelősségünk annak biztosítása, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében.
EnglishIncreased cooperation between the countries of origin and transit is of the utmost importance.
A származási és tranzitországok közötti fokozott együttműködés felettébb fontos.