"traction" - Ungersk översättning

EN

"traction" på ungerska

volume_up
traction {substantiv}

EN traction
volume_up
{substantiv}

traction (även: contraction, retraction, shrink)
traction (även: cut, dash, drag, draught)
volume_up
húzás {substantiv}
traction (även: dash, draw, feature, line)
volume_up
vonás {substantiv}
traction (även: draw, haul, haulage, pull)
volume_up
vontatás {substantiv}
traction

Synonymer (engelska) till "traction":

traction

Användningsexempel för "traction" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Az euroszkeptikus érv nem hiszem, hogy sok hullámot fog kavarni ebben a Házban.
EnglishThe vehicle skidded from the shoulder, gaining traction, squealing back into traffic.
A motor feldübörgött, és a busz néhány másodperc alatt elvegyült a forgalomban.
EnglishTHE slowly turning tires on the port side uselessly sought traction in the snow-shot air.
Balról a még forgó kerekek hiába próbáltak megkapaszkodni a havas levegőben.
EnglishIt just came out six months ago, and it's getting unbelievable traction right now in Germany.
Csak 6 hónapja jött ki, és hihetetlen húzóerőt képez jelenleg Németországban.
EnglishCars would be too losing traction, spinning their wheels until they got in the soft wet grass.
Az autók túl nehezek lettek volna, kerekeik az ázott fűben elsüppednek, és kipörögnek.
EnglishA STRAIGHT TRACTION LOAD OF 30 DAN SHALL BE APPLIED TO THE BUCKLE .
Egy 30 daN értékű egyenes vonalú terhelést fejtenek ki a csatra.
EnglishThe only real problem the dog had was keeping its own traction.
A kutyának csak annyi gondja volt, hogy ő szabja meg az iramot.
EnglishIt was as if its traction fields were just sinking through the energy grid, as if it wasn't there.
Vonómezi besüppedtek az energiahálóba, mintha az ott sem volna.
EnglishIt comes in the metallic rending crash of a vehicle, or the simple lack of traction on a slippery road.
Egy jármű fémesen gyürődő roppanásában jön, vagy egyszerűen abban, hogy a kocsi nem húz a síkos úton.
EnglishFaster and faster he ran, and still he could get no traction.
Egyre gyorsabban futott, mégsem vitte a lába.
EnglishThe taillight shattered, but the wheels churned gravel, gaining traction, rocketing forward.
Az egyik hátsó fényszóró összezúzódott, de a kerekek megcsikordultak a kavicson, és új lendülethez jutva meglódultak előre.
EnglishHe stopped, puffing out steam like a traction engine.
Marty megállt, kifújta magát, akár egy gőzgép.
EnglishShe glided about ten feet, regained traction too abruptly, almost pitched forward, but stayed upright.
Úgy három métert csúszott, majd megtapadt a lába, de túl hirtelen és ettől majdnem előreesett, de végül sikerült fennmaradnia.
EnglishAnd so this idea has a lot of traction with us.
Szóval ez az ötlet nagyon tetszik nekünk.
EnglishAn arm is broken, a leg is in traction.
Jobb karja törött, a bal lába fel van függesztve.
EnglishYoung Jenny Garp had never been as close to Roberta as Duncan had been; it was Duncan, still in traction, who took it the hardest.
Jenny Garp soha nem állt oly közel Robertához, mint Duncan - azért a még mindig ágyban húzatott Duncant érte a legfájdalmasabb veszteség.
EnglishRichard had rented the car for this vacation, impressed 'by its good wheels, good traction for those mountain roads.
Az autót kifejezetten a kirándulás kedvéért bérelte ki, remélve, hogy az erős motor, a kitűnő állapotban lévő kerekek jó szolgálatot tesznek a hegyi utakon.
English- Is Julio out of traction?
EnglishAlmost immediately, its engines started to lose traction, their energies just seeming to disappear through the energy grid as though it wasn't there.
A hajtómve szinte azonnal vesztett a vonóerejébl; az energia egyszeren elszivárgott a hálón keresztül, mintha ott sem volna.
EnglishFighting the incredible traction of the force trying to pull me into the descending purple throat that had been the Buick's interior.
Harcoltam annak az erőnek a hihetetlen vonzásával, amely igyekezett behúzni az egyre mélyülő bíbor torokba - mert azzá vált a Buick belseje.