EN strain
volume_up
{substantiv}

volume_up
származás {substantiv}
strain (även: aptitude, bent, calling, disposition)
volume_up
hajlam {substantiv}
strain (även: cast, class, description, ilk)
volume_up
fajta {substantiv}
strain (även: characteristic, feature, point)
volume_up
jellemvonás {substantiv}
volume_up
megterhelés {substantiv}
She had grown a little wary of the terrific strain using the power seemed to put on her heart and lungs and internal thermostat.
Kissé óvatosabban bánt már az erejével: a megterhelés olykor iszonyatos erővel hatott a szívére, a tüdejére, belső hőszabályozására.
I am a poor Northern chief who has suddenly Wakened to find himself High King of Britain, and perhaps I am a little mad with the strain!
Szegény, északi törzsfő vagyok, aki egyszeriben arra ébredt, hogy Britannia nagykirályává választották, s talán kissé megzavart a megterhelés.
strain (även: load, loading, charging)
volume_up
terhelés {substantiv}
A terhelés darabokra fogja tépni.
The drum picked up the beat, drove it faster, sent the long sweeps swinging and set the scarred and sweating backs of the slaves to their full stretch and strain.
A dob ismét döngeni kezdett, a tempó gyorsult, a hosszú lapátok le-lecsaptak, a rabszolgák forradásos, verítékező háta a terhelés végső határáig feszült.
strain (även: cheer, cue, feeling, frame of mind)
volume_up
hangulat {substantiv}
The meeting at the Ministry was strained and tense.
Az értekezleten feszült és ingerült volt a hangulat.
Brotherly tempers started to get strained.
A testvérek között egyre feszültebbé vált a hangulat.
strain (även: jerk, twitch, crick, sprain)
volume_up
rándulás {substantiv}
strain (även: dash, draw, feature, line)
volume_up
vonás {substantiv}
strain (även: drain, requisition, stress, tax)
volume_up
igénybevétel {substantiv}
strain (även: exertion, straining)
volume_up
megerőltetés {substantiv}
It was just some tiny additional strain, no doubt.
Bizonyára valami apró plusz megerőltetés okozta.
strain (även: key, mood, note, tenor)
volume_up
hangnem {substantiv}
strain (även: note, sound, speech, tenor)
volume_up
hang {substantiv}
Kinda busy, Bronco, a strained voice replied.
Most nem érek rá, Bronco felelte egy feszült hang.
He found his own voice strained, too, so tight it hardly seemed his.
Alig jött ki hang a torkán nem ismert a saját beszédére.
Romulus mondta egy izgatott hang.
strain (även: poem, song, verse, piece of poetry)
volume_up
költemény {substantiv}
strain (även: singing, song)
volume_up
ének {substantiv}
strain
strain
volume_up
erőlködés {substantiv}
Angel was beginning to show the strain of holding himself upside down.
Angyalon kezdett meglátszani az erőlködés, miközben fejjel lefelé tartotta magát.
Mazirian in his Live Boots bounded with great speed through the forest, yet the black horse, running with no strain, stayed easily ahead.
Mazirian nagy sebességgel ugrált Élő Csizmájában az erdőn keresztül, és a fekete ló erőlködés nélkül, könnyedén tartotta előnyét.
strain (även: straining, stretch, strut, tension)
volume_up
feszítés {substantiv}
strain (även: stress, tension, tenseness)
volume_up
feszültség {substantiv}
The strain must have been too great, he muttered to himself, rubbing his forehead.
Bizonyára túl nagy volt a feszültség motyogta a homlokát dörzsölgetve.
The strain of the last few months, his constant gnawing grief...
Kimerítő volt az elmúlt néhány hónap, az a rengeteg idegeskedés és feszültség...
The strain was beginning to tell on George Berenson.
A feszültség kezdett meglátszani George Berensonon.
strain (även: stretch, tension, tightness)
volume_up
feszülés {substantiv}
strain
volume_up
húzódás {substantiv}
Lehet, hogy húzódás.
strain
volume_up
túlfeszítés {substantiv}

Användningsexempel för "strain" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey've been bred to produce a better strain of Boys, and they've got the genes.
Csak azért vannak, hogy minél jobb fiúkat nemzze-nek, és megvannak a génjeik hozzá.
EnglishAnd, as we know, public finances at national level are under unprecedented strain.
Továbbá, mint tudjuk, a nemzeti szintű államháztartások példátlan nyomás alatt állnak.
EnglishWeary of the strain and sick with worry, he'd taken his time locking up.
A feszültségtől elnyűtt és a szorongástól szédelgő Michael nem sietett a zárással.
EnglishHer face was dead white with strain and there were dark rings under her eyes.
Halálsápadt volt a megerőltetéstől, a szeme alatt sötét karikák húzódtak.
EnglishThis Kurdish issue is also placing a huge strain on the democratisation process.
A kurd kérdés igen súlyos terhet ró a demokratizálódási folyamatra is.
EnglishHe was thinner than Stark remembered and he showed the strain of long captivity.
Soványabb volt, mint amilyennek Stark emlékezete megőrizte, és megviselte a hosszú fogság.
EnglishHis handshake was firm, though, probably because of the strain of pushing himself around.
Kézfogása azonban erős volt, bizonyára attól, hogy mindig maga hajtotta tolószékét.
EnglishStill, sometimes I must, by necessity and rightness, tread to a more portentous strain.
Azonban néha, ha a szükség kényszerít, muszáj vagyok keményebb eszközökhöz folyamodni.
EnglishPut it down to strain of work and bunged down loads of antacid tablets.
Túlterhelte magát munkával, és nyelte a sok, savképzőődést gátló tablettát.
EnglishShe shuddered and began to strain against Laura, as if she wanted to get away, run.
Megborzongott, és megpróbált kiszabadulni Laura karjából, mintha menekülni akarna, elfutni.
EnglishI mean, there is a new strain of flu out of Hong Kong, and looks like you have it.
Úgy értem, csakugyan van egy új influenzajárvány Hongkongból, és úgy tűnik, maga is elkapta.
EnglishOn the whole I've managed to avoid falling into them, but the strain has been acute.'
Én ugyan nem estem bele egyikbe sem, de nagy idegfeszültséget okozott.
EnglishThe hatches had held and the Eilean Mor's stout timbers had stood the strain.
A fedélzeti nyílások jól zártak, és az Eilean Mor masszív gerendái kiállták a megerőltetést.
EnglishI knew it a thousand years ago, when the empire began showing signs of strain.
Ezt már ezer évvel ezelőtt is tudtam, amikor a Birodalmon megmutatkoztak a romlás első jelei.
EnglishThe other hand clasped at lacy frills, which snapped from the strain.
Másik kezével a csipkés szegélyt érte el, mely egy erős rántástól elszakadt.
EnglishThat would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Ez természetesen pénzügyi megterhelést jelentene a vállalatok számára, számunkra pedig hátrányt.
EnglishYou have leashed me here in this village and then you mock when I strain.
Láncra vertél ebben a faluban, és most kigúnyolsz, amiért nekifeszülök.
EnglishTo discover two murders is too much of a strain for anyone, said Miss Johnson.
Két gyilkosság felfedezése bárkinek az idegeit megviselné mondta.
EnglishThe Fed Chairman is keeping a nice, even strain on mone­tary policy.
A Szövetségi Bank elnöke szoros gyeplővel irányítja a monetáris politikát.
EnglishPossibly the added strain, combined with the drugs, had caused a heart attack.
Valószínűleg az átélt izgalom, a kábítószerek hatásához járulva, szívrohamot eredményezett nála.