"speedily" - Ungersk översättning

EN

"speedily" på ungerska

EN speedily
volume_up
{adverb}

speedily (även: apace, fast, hard, headlong)
If it is to be done, then it must be done properly, decisively, and speedily.
Ha lépni kell, akkor lépjünk gyorsan, határozottan és eréllyel.
That would be done very speedily,, because the con­tainer would have to be returned.
Ennek gyorsan kellett megtörténnie, hogy a kapszula mielőbb visszakerülhessen a helyére.
Speedily and with powerful acceptance, he said.
- Gyorsan és visszaküldhetetlenül - mondta.
speedily (även: quick, rapidly, swiftly, at a good pace)
It was moving speedily overhead, like an immense golden wheel with the tower in which she stood as its axis.
Sebesen száguldott körbe-körbe, akár egy órási aranykerék, melynek a világítótorony a tengelye.
Only the sounds of traffic around them as the car moved speedily and belligerently ahead.
Csak a közlekedés robajlott a sebesen és harciasan törtető autó körül.
speedily (även: forthwith)

Synonymer (engelska) till "speedily":

speedily

Användningsexempel för "speedily" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt was shaped like a buckler of silvery hue and grew speedily to cover her hand.
Az ezüstös pajzs dagadni kezdett, és villámgyorsan betakarta a karját.
EnglishLet a man seem to wear a beaked helm in this murk and he will speedily be short a head.
Ha valakin csúcsos sisak van, rövid úton megszabadulhat a fejétől.
EnglishAnyone stopping those four rounds will speedily feel very unwell.
Aki mégis a négy kis sorozat hatósugarába kerül, igen kellemetlenül fogja érezni magát.
EnglishBut I hope speedily to see thee: and we will speak mouth to mouth.
Remélem, hogy rövidesen látlak, és akkor élőszóval beszélgetünk.
EnglishAnd the God of peace crush Satan under your feet speedily.
A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt.
EnglishTherefore, I sent him the more speedily: that seeing him again, you may rejoice, and I may be without sorrow.
Igyekszem hamarosan útnak indítani, hogy viszontlátva újra örüljetek neki, s nekem se kelljen szomorkodnom.
EnglishThe Montenegrin authorities are working speedily to bring themselves into line with European standards.
A montenegrói hatóságok nagy sebességgel dolgoznak az európai követelményekhez való felzárkózásuk megvalósításán.
EnglishRelief operations are not flowing as speedily as one would wish, although one sees that this is getting better by the hour.
A mentési műveletek nem a kellő sebességgel haladnak, bár egyesek szerint ez óráról-órára javul.
EnglishI speedily recognised in the myth you have explained to us an episode in the war of Pallas Athene against the giants.
A mítoszban, amelyet elmesélsz, mindjárt felismertem Pallasz Athéné és az óriások harcának egy epizódját.
EnglishSir William and Lady Lucas were speedily applied to for their consent; and it was bestowed with a most joyful alacrity.
Collins tüstént Sir William és Lady Lucas beleegyezéséért folyamodott, amit a szülők boldog készséggel meg is adtak.
EnglishThat is a detail which I shall speedily supply.
Rövidesen ezt is tudom majd közölni.
EnglishAre you sending them speedily to His arms?
Gyorspostával küldöd neki a lelkeket?
EnglishSpeedily, the bartender dragged the hooded creature back to a darker part of the alley, trailing a slight seepage of blood.
A csapos sietve bevonszolta egy sötétebb sikátorba, szétrugdosta a porban sötétlő vékony vércsíkot, aztán a droidhoz ment.
EnglishThis talk of mutual unworthiness will speedily be a step to no talking at all and so to a firm settlement of two fu- tures.
A kölcsönös értéktelenségről való beszélgetés hamarosan oda jut, hogy egyáltalán nem lesz beszéd, és két jövőt alapoz meg.
EnglishAndrews thought that the girl had simply suffered a relapse from which she would most speedily recover if left where she wished to stay.
Andrews-nak az volt a véleménye, hogy Gabriella csak egy visszaesésben szenved, amiből hamarosan kilábal, ha otthagyják, ahol lenni kíván.
EnglishThis Russian had to know that Clark knew what he'd done, and still he'd asked for this meeting, and insisted on having it done speedily.
Az orosznak tudnia kell, hogy Clark tisztában van vele, mit is tett, mégis kérte ezt a találkozót, és ragaszkodott hozzá, hogy minél előbb ejtsék meg.
EnglishThe main issue at this point in time is to speedily amend the proposed directive and get it on the road to implementation as soon as possible.
Ezen a ponton az a legfőbb feladatunk, hogy mielőbb elvégezzük a javasolt irányelv módosítását, és amint lehet, elindítsuk a végrehajtási folyamatot.
EnglishI hope that this will function until the end, with no quarrelling between the institutions, so that this can be implemented as speedily as possible.
Remélem, hogy ez a folyamat végéig működni fog, és az intézmények nem vesznek majd össze, és a jogszabály alkalmazása a lehető legkorábban megkezdődhet.
EnglishMy attention was speedily drawn, as I have already remarked to you, to this ventilator, and to the bell-rope which hung down to the bed.
Ahogy már akkor is volt szerencsém említeni magának, barátom, a figyelmemet rögtön megragadta a szellőzőnyílás, no meg a csengőzsinór, amely az ágy mellett csüngött.
EnglishAnd we make (by art) in the same orchards and gardens, trees and flowers to come earlier or later than their seasons; and to come up and bear more speedily than by their natural course they do.
Ezekben a kertekben mind erdei, mind gyümölcsfákkal oltási és szemzési kísérleteket is végzünk, amelyek nagy eredményeket hoznak.