EN shop
volume_up
{substantiv}

shop (även: agency, office, bureau)
volume_up
iroda {substantiv}
The law offices are in a short, red-bricked strip shopping center with a cleaner's at one end and a video rental at the other.
Az ügyvédi iroda egy vörös téglás bevásárlóközpontban van, melynek egyik végében ruhatisztító, másik végén pedig videokölcsönző áll.
The Cavendish Secretarial and Typewriting Bureau was situated in the main shopping street, called rather grandly Palace Street.
A Cavendish Titkársági Iroda a város üzlet-utcájában székelt, amit kissé nagyzolóan Palace Streetnek neveztek.
volume_up
lakás {substantiv}
A small apartment but all his own, better shops than anywhere in the country, a higher salary, and limitless research facilitiesall were his.
Saját lakás, kicsi, de teljesen az övé, jobb üzletek, mint bárhol az országban, magasabb fizetés és minden elképzelhető kutatási eszköz - mindez a rendelkezésére állt.
shop (även: charge, office, station, bureau)
volume_up
hivatal {substantiv}
shop (även: business, deal, mart, show)
volume_up
üzlet {substantiv}
It was a small native shop piled high with crude white clay pots and water jars.
Egy kis bennszülött üzlet volt, tele fehér agyagedényekkel és vizeskorsókkal.
They passed a soap-streaked show window with an old SHOP TO LEASE sign in the front.
Elmentek egy szappancsíkos kirakat előtt, amelyben régi tábla hirdette: EZ AZ ÜZLET KIADÓ.
We stopped in the shadow of a shop doorway to consider our next move.
Megálltunk egy üzlet ajtajának árnyékában, hogy fontolóra vegyük a következő lépésünket.
shop (även: dealing, mart, traffic, chaffering)
volume_up
kereskedés {substantiv}
Lester használtcikk-kereskedés?
In any case, she added kindly, a pharmacist's is not in the least like an ordinary shop - a draper, for instance, or a grocer.
Egy gyógyszertár - tette hozzá kegyesen - nem olyan közönséges bolt, mint a többi... mint egy rövidáru-kereskedés... vagy egy fűszerüzlet...
All sorts of unsuspected shops did business there, antique shops, a dolls' hospital, ballet shoes, foreign delicatessen shops.
A legmeglepőbb üzletek bukkantak fel szemem előtt: régiségboltok, egy játékbaba-javító és készítő, balettcipőgyártó és külföldi csemegéket árusító kereskedés.
shop (även: house, stage, theater, theatre)
volume_up
színház {substantiv}
shop (även: store)
volume_up
bolt {substantiv}
Mirek was therefore able to obtain a refund from the shop.
Ebből kifolyólag a bolt visszatérítette Mirek részére a vételárat.
The shop was closed and dark, like all the shops on Lower Main Street.
A bolt, mint akármelyik másik, vakon tekintett a Fő utcára.
As he lit it he asked, 'Is there a curry shop on Crouch Hill Road?'
Amikor rágyújtott, megkérdezte tőle: - Van valami curry-bolt a Crouch Hill Roadon?
shop (även: workplace, workspace)
volume_up
munkahely {substantiv}
shop (även: workshop, yard)
volume_up
műhely {substantiv}
That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop.
A környezet ügyében tovább kell lépni Balitól, ami egy nagyszerű beszélgető műhely volt.
Machine shop and data net could have been ancient, magical words of power.
Az autószerelő-műhely" és a komputer" felőle akár ősi varázsigék is lehettek volna.
His shop was on the western outskirts of Castle Rock, on Route 11.
A műhely Castle Rock nyugati peremén, a 11-es országút mentén volt.
shop
shop
shop
volume_up
üzleti dolgok {substantiv}

Användningsexempel för "shop" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI closed up shop after my wife died, and I've been roaming the world ever since.
A feleségem halála után bezártam a boltot, és azóta egyfolytában a világot járom.
EnglishI'm too busy to attend to business this time, and somebody has to mind the shop.
Mostanában egy kicsit elfoglalt vagyok, és valakinek gondoskodnia kell a dolgokról.
EnglishShop owners were loading up in anticipation of their biggest Christmas in a decade.
Az üzlettulajdonosok az évtized legnagyobb bevételt hozó karácsonyára készültek.
EnglishOne to run his machine shop and the other... to be middleweight boxing champion.
Egyet aki vezeti a műszaki boltját és egy másikat... aki középsúlyú boxbajnok lesz.
EnglishRivrel's dead; knifed by someone taking things from the shop after Mother died.
Rivrel halott; megkéselték, amikor valaki betört az üzletbe anyám halála után.
EnglishFive thousand pounds, said Poirot, would have rented and equipped a tea-shop...
- Kétezer fontból - mondta Poirot - bérelni lehet és berendezni egy teázót...
EnglishNight was falling and the wet streets reflected the glare of street and shop lights.
Leszállt az este, és a vizes utcák visszaverték a lámpák és a kirakatok fényeit.
EnglishShe walked with Christine Redfern out of the shop and down towards the causeway.
Együtt távozott Christine Redfernnel az üzletből, majd megindultak fölfelé a műúton.
EnglishYou had money and other talents, so you simply closed your shop and walked away.
Van pénzed és egyéb képességeid, így egyszerűen bezártad a műhelyt és kész.
EnglishBut I won't bore you with shop - unless you'll come and have some lunch with me?
De nem untatlak a munkahelyi dolgokkal, hacsak nem jössz el, velem valahova ebédelni.
EnglishYuri, in the coffee shop, when I told you I was concerned for your life, I meant it.
Yuri, én komolyan gondoltam, mikor azt mondtam a kávézóban, hogy aggódom érted!
EnglishAnd if you want, you can lay color in the mold, and get rid of the paint shop.
Ha akarjuk, színezhetjük is az öntőanyagot, így a festőműhely is feleslegessé válik.
EnglishI looked up and down Main Street, uncertain as to where I should shop next.
Végignéztem a Főutcán először jobbra, aztán balra, és azon tűnődtem, hova menjek.
EnglishI would rather go back to working in a bake shop... than be that thing's partner.
Inkább visszamegyek a sütödébe dolgozni... minthogy ennek a valaminek a társa legyek.
EnglishYeah, well, you don't have the best selection when you shop at Goodwill, all right?
Ja, hát nem a legjobb választás volt, amikor a Goodwill-ben vásároltunk, oké?
EnglishYou try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
Próbálunk kapcsolatba lépni valakivel az üzletben, de e-mailben nem kapunk választ.
EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Emellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az EU minden lépése mintaként is szolgál.
EnglishI saw it as distinctly as I saw this shop around me in Antioch at midday.
Ugyanolyan tisztán láttam, mint ezt a boltot magam körül, az antiokheiai délben.
EnglishThe details of his death came to hand by chance, in a Greenwich Village barber shop.
A halála részleteiről véletlenül értesültem - egy Greenwich Village-i fodrászatban.
EnglishAs they came out, Sorak heard shouts and laughter coming from inside the shop.
Amikor kiléptek, a fiú kiabálást és nevetést hallott kiszűrődni odabentről.