"shelf" - Ungersk översättning

EN

"shelf" på ungerska

volume_up
shelf {substantiv}

EN shelf
volume_up
{substantiv}

1. "shelves"

shelf (även: bar, shoal)
volume_up
homokpad {substantiv}
shelf (även: berm, ledge, offset, shoulder)
volume_up
párkány {substantiv}
The shelf faced southward and eastward; but only on the east was the view open.
A párkány délre és keletre nézett, de a kilátás csak keletre volt szabad.
Holding the hobbits gently but firmly, one in the crook of each arm, Treebeard lifted up first one large foot and then the other, and moved them to the edge of the shelf.
A hobbitokat gyöngéden, de biztosan megtartva a két karja hajlatában, Szilszakáll fölemelte először az egyik, majd a másik hatalmas lábát, s odament a párkány szegélyéhez.
They came at length to the edge of the shelf almost at the feet of the old stump; then they sprang up and turned round with their backs to the hill, breathing deep, and looking out eastward.
Felértek végre a párkány szélére, a vén fatörzs lábához, ott kihúzták magukat, megfordultak, hátukat nekivetették a kőnek, mély lélegzetet vettek, s elnéztek kelet felé.
shelf (även: berm, brim, collar, edge)
volume_up
perem {substantiv}
shelf (även: bracket, ledge, whatnot)
volume_up
polc {substantiv}
That sense of the shelf coming unanchored grew steadily stronger.
És egyre élesebben érzékelte, hogy a polc ellazul és kitér nyugalmi helyzetéből.
It had a kind of bar in it—one shelf with glasses, another with bottles.
Egész kis bár volt benne: egy polc poharakkal, egy másik meg üvegekkel tele.
A second snatch, this time at the shelf itself, was just as fruitless.
Hotchkiss a földre zuhant, a polc és ketrecek pedig utána.
shelf (även: edge, ledge, lip, margin)
volume_up
szél {substantiv}
shelf (även: rock, shoal, reef, spit)
volume_up
zátony {substantiv}

Synonymer (engelska) till "shelf":

shelf
English

Användningsexempel för "shelf" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI washed him and then folded him up and put him on the top shelf in my closet.
Alaposan megmostam, összehajtottam, és feltettem a szekrény tetejére a szobámban.
EnglishUsing gestures, the breakabout instructed Floyt to be ready to overturn a shelf.
Mozdulataival Floyt értésére adta, hogy álljon készen felborítani egy polcot.
EnglishNext to it lay shattered plates, fallen from a shelf that no longer existed.
Mellette törött tányérok hevertek, amelyek egy megsemmisült polcról hullottak le.
EnglishSugar is purchased for 50 eurocents and reaches the store shelf at EUR 1.15.
A cukrot 50 eurocentért vásárolják, a bolti ára viszont az 1,15 eurót is eléri.
EnglishThere are books in there on the top shelf of that bookcase, right above the water.
Annak a könyvszekrénynek a felső polcán a könyvek épp hogy kiállnak a vízből!
EnglishGoing into the bedroom, she drew the small suitcase down from the wardrobe shelf.
Belépve a hálószobába levette a kis utazótáskát a szekrény felső polcáról.
EnglishAs he turned away, his eye fell upon a shape at the back of the lowest shelf.
Már éppen el akart fordulni, amikor pillantása egy alakzatra esett a legalsó polcon.
EnglishOnly her eyes, those tarnished dimes, were fully alive under the shelf of her brow.
Homlokának szirtje alatt csak szeme, a két rozsdás fémpénz villant elevenen.
EnglishSo, this huge floating ice shelf the size of Alaska comes from West Antarctica.
Ez az óriási, Alaszka méretű úszó selfjég a Nyugat-Antarktikáról érkezik.
EnglishPittman saw a blanket on a metal shelf outside the bathroom and pulled it down.
Pittman meglátta az egyik szék támlájára odavetett plédet, és érte nyúlt.
EnglishFrom my small medical shelf I took down the Medical Directory and turned up the name.
Kis szakkönyvtáram polcáról leemeltem az Orvosi Névmutatót, és fellapoztam a nevet.
EnglishHe put his face close, looking intently at this shelf and that, from top to bottom.
Odahajolt, tüzetesen megvizsgálta a tetejétől az aljáig valamennyi polcot.
EnglishOnly this time he paused to examine the porcelain whatnots on the shelf.
Ezúttal a sarokpolcon lévő porceláncsecsebecsékre is nagyobb figyelmet fordított.
EnglishThis report will not stay on the shelf but we will use it as working document.
E jelentés nem marad a polcon, hanem munkadokumentumként használjuk majd.
EnglishBy the bunk was a small desk and over it a shelf containing books on seamanship.
A priccs mellett kis íróasztal állt, fölötte könyvespolc, rajta tengerészeti szakkönyvek.
EnglishHe looked at the typewriter and the stack of blank forms on the shelf beside it.
Az írógépre és a mellette levő polcon várakozó űrlapok halmára nézett.
EnglishAnd we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
Lefúrtunk a bolygó legnagyobb lebegő selfjegébe, amire korábban nem volt példa.
EnglishIt happens to be in an area where the depth is reduced by a wide shelf of rock.
Történetesen olyan területről van szó, ahol a tenger mélységét széles sziklapad csökkenti.
EnglishThe cook tilted his chair back and fetched down a bottle of whisky from a shelf.
A szakács székestül hátradőlt és egy üveg whiskyt emelt le a polcról.
EnglishSometimes he wanted to sneak her upstairs, put her on a bedroom shelf.
Időnként szerette volna kicsempészni, polcra ültetni egy emeleti hálószobában.