EN shape
volume_up
{substantiv}

shape (även: apparition, phantasm, phantom)
volume_up
jelenés {substantiv}
shape (även: body build, build, disposition, habit)
volume_up
testalkat {substantiv}
shape (även: cast, class, description, ilk)
volume_up
fajta {substantiv}
If some futzer published their location, you could see pirates of every shape and size.
Ha valami nyavalyás nyilvánosságra hozná a helyzetüket, rögtön mindenféle- és fajta kalózok tűnnének ott fel.
Egy új fajta létezés formálódik általa.
Then there was more orange, and in a shape that made sense: it was a hat, the kind with flaps you could fold down to cover your ears.
Azután még több narancsszínt látott, és egy formát, aminek volt értelme: egy sapka volt, az a fajta, amelyiknek az oldalát le lehet hajtani fülvédőnek.
shape (även: cast, design, model, paragon)
volume_up
minta {substantiv}
Yes, although the pattern on that bell-hilt has been shaped to resemble links of chain.
Igen, de ezen a markolaton a csavart minta láncra emlékeztet.
The pattern in the left socket irised into new shapes; the pattern in the right did likewise; then both changed in perfect synchronization.
A bal szemgödörben lévő minta most átrendeződött, a jobb követte, majd együtt, összhangban alakultak tovább.
It is like a mosaic - many colours and patterns - and every strange-shaped little piece must be fitted into its own place.
Akárcsak a mozaik, sok szín, sok minta... aztán minden furcsa formájú kis részt be kell illeszteni a helyére.
shape (även: configuration, cove, figure, form)
volume_up
alak {substantiv}
Homer Johnston was starting to cringe as a shape entered his field of view.
Homer Johnston magában káromkodott, amikor egy alak lépett a látómezejébe.
From the villa came a shape, conspicuous only as a blot moving across the sand.
A palotából egy sötét alak lépett ki, amely csupán egy mozgó foltnak látszott.
This black hole bore the unmistakable shape of a struggling man.
És ez a feketeség félreérthetetlenül egy kapálódzó emberi alak körvonalait viselte.
volume_up
alakzat {substantiv}
To create a closed shape, double-click the starting point of the line.
Zárt alakzat készítéséhez kattintson duplán a kezdőpontra.
The shape was singing: Gentle love, this hour befriends me...
Gentle love this hour befriends me... énekelte az alakzat.
Force, presence, shape, they were all only words and none of them mattered.
Erő, jelenlét, alakzat: ezek mind csak szavak, és a szavak nem számítanak.
shape (även: description, sort)
volume_up
féle {substantiv}
Look who's talkingand half my crew are in the same shape.
Láthatja azon, akivel beszél... és a legénységem fele ugyanilyen állapotban van.
Get the currency back in shape, halt the slide to chaos, give the mafia a hard time.
Megerősíteni a rubelt, megállítani a káosz felé való csúszást, megszorongatni a maffiát.
Were going to keep Shape away from her as long as we can.
Ezzel Pajkos a kis késsel a kezében futni kezdett Mendelzon felé.
shape (även: effect, incident, occurrence, symptom)
volume_up
jelenség {substantiv}
Then, as the phenomenon starts to weaken, the viewer can see a vague car-shape sunk deep in soundless lightbursts that are more purple than white.
Azután, ahogy a jelenség gyengülni kezd, a nézőkében megjelenik egy elmosódott autóforma, mélyen elmerülve a hangtalan fénykitörésekben, amelyek sokkal inkább bíborak, mint fehérek.
shape (även: form, frame, mould, moulding)
volume_up
forma {substantiv}
For example, a circular shape is rendered with a spherical surface.
Egy körszimmetrikus forma például gömbszerű felületet eredményez.
To draw a closed shape, release the mouse button near the starting point of the line.
Zárt forma rajzolásához a vonal kezdőpontjának közelében engedje fel az egér gombját.
This shape here just came out of an exercise in pure mathematics.
Ez a forma egy elméleti matematikai gyakorlatból született.
shape (även: gauge, model, pattern, stereotype)
volume_up
sablon {substantiv}
shape (även: iron section, profile iron)
volume_up
idomvas {substantiv}
shape (även: iron section)
volume_up
szelvényvas {substantiv}
shape (även: kilter)
volume_up
kondíció {substantiv}
shape
volume_up
alakvas {substantiv}
shape (även: state of health)
shape
volume_up
erőnlét {substantiv}
shape
volume_up
homályos alak {substantiv}
A dim shape dropped from above, a beautiful half-creature, and he joined his body to Javanne's in a fantastic embrace.
Egy homályos alak szállt alá felülről, egy csodaszép félember, és fantasztikus ölelésben vonta magához Javanne testét.
shape
volume_up
idomok {substantiv}

Användningsexempel för "shape" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBurke's black-clad shape rose from the shadows and slipped behind the second man.
Burke sötétruhás alakja kiemelkedett az árnyékból és a hátsó fickó mögé suhant.
EnglishEach bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
Mindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
EnglishA red diamond shape the symbol for high explosives-was stencilled on each of these.
Gyémántforma vörös matrica - a nagy erejű robbanóanyagok jele - volt mindeniknek.
EnglishRight, then; he knew how to change shape by calling on the powers of the gem.
Rendben, akkor már képes megváltoztatni a testét a kő hatalmának segítségével.
EnglishBehind the elf, Neko also saw flashes of gunfire and the darting shape of a wy-vern.
A tünde mögött torkolattüzek villogtak és egy wyvern suhanó árnya is megjelent.
EnglishBehind the dirty glass, the vague shape that was Henry Devlin stirred, then stood.
A piszkos üveg mögött Henry Devlin alig kivehető alakja megrezdült, azután fölállt.
EnglishOr else I might return, and in what shape that would be, I dare not contemplate.
Különben visszajöhetek, és hogy minő alakban, azt fontolóra se merem venni.
EnglishWhen you don't have to kill cows and it can have any shape, what should it be like?
Amennyiben nem kell marhákat vágni és bármilyen formája lehet -- milyen lesz?
English'We do not shape stone with battle-axes, nor with our finger-nails,' said Gimli.
- A törpök sem csatabárddal, sem a körmükkel nem szoktak követ faragni - mondta Gimli.
EnglishMy shape is human; my body like yours performs its functions; I see, I hear, I taste.
- Az alakom emberi, a testem a tiedhez hasonlóan működik; látok, hallok, ízlelek.
EnglishIt was a signature design, a shuriken in the shape of a Katherine's wheel.
Egyedi tervezésű shuriken volt és Sam ilyet eddig csak egyetlen embernél látott.
English'Ahhh,' he said as his hand entered the second one and felt the familiar shape.
- Ahhh - mondta, amikor benyúlt a másodikba, s ujjai a jól ismert formát tapintották.
EnglishIf so, she is no doubt anxious to resume a more conventional shape.”
Ha így van, kétségtelenül alig várja, hogy valami hétköznapibb alakot ölthessen.
EnglishNow he saw a pink pastel shower curtain with a dark shape lounging behind it.
Most a halvány rózsaszín zuhanyfüggönyt látta a mögötte heverő sötét alakkal.
EnglishBuggs gaze narrowed on the strange shape trapped in the centre of the steaming ice.
Poloska szeme összeszűkült, amikor meglátta a gőzölgő jégbe ágyazott furcsa alakot.
EnglishLets you drag the handles of the contour to change the shape of the contour.
Az egérrel húzhatja a körvonal fogantyúit, a körvonal alakjának megváltoztatásához.
EnglishLunch, he said, is something a man of my shape and disposition aims to do without.
Az ebéd azok közé a dolgok közé tartozik, amit a magamfajta szívesen nélkülöz mondta.
EnglishHe knew it as well and as truly as he knew the shape of his own face under his hand.
Ugyanolyan pontosan tudta, mint ahogy ismerte a saját arcát tenyere érintése alatt.
EnglishA spell to change her shape might be noticed, and she wasn't particularly beautiful.
Egy alakváltoztató varázslatot felfedeznének és ő nem volt egy igazi szépség.
EnglishAs the headlights struck the shape fully, he saw it was a man wearing a parka.
Ahogy a fényszórók megvilágították, felismerte, hogy egy anorákos férfi az.