"seductive" - Ungersk översättning

EN

"seductive" på ungerska

EN seductive
volume_up
{adjektiv}

seductive (även: affable, appealing, captivating, endearing)
She sounded irritable now, but her voice was no less seductive than it had been.
Violet most ingerültnek tűnt, de hangja semmivel sem volt kevésbé megnyerő, mint az előbbi.
seductive (även: alluring, enticing, luring)
The mad, seductive murmur of paranoia swelled in her mind again.
A paranoia őrült és csábító mormogása ismét megszólalt a fejében.
Did they know, did they guess for a second, how seductive it was?
Tudták-e, átélték-e csak egy másodpercre, milyen csábító ez?
She watched with that same seductive smile.
A lány még mindig ugyanazzal a csábító mosollyal figyelte.
seductive (även: alluring, appealing, attractive, luscious)
volume_up
vonzó {adj.}
Her posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
That voice on television is as smooth as silk, but over the phone it's downright seductive.
A televízióban is bársonyos hangja van, de a telefonban egyszerűen elragadó.
`Not to worry about anything at all,' Aaron was saying to Gifford, in his seductive British accent.
mondta éppen Aaron Giffordnak, azzal az elragadó brit kiejtésével.
Nagyon meggyőző volt...
seductive (även: incendiary)
seductive (även: persuasive)
seductive

Användningsexempel för "seductive" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt was grisly and revolting, yet he seemed to think it seductive and overpowering.
Hátborzongatóan undorító volt, ám ő igézőnek és ellenállhatatlannak vélte.
EnglishHe hadn't realised how seductive Azad was when played in its home environment.
Nem is gondolta volna, milyen magával ragadó az Azad, amikor a saját környezetében játsszák.
EnglishHed always liked his wine, but not with the seductive destroyer, white nectar, mixed in.
Mindig szerette a bort, de korábban nem töltött bele a függőséget okozó fehér nektárból.
EnglishThe sounds of Heaven were faint and achingly seductive as they came from beyond the walls.
Halk és szívfájdítóan gyönyörű hangok szűrődtek ki a mennyek falai mögül.
EnglishI wondered at all this seductive attention to detail, but I liked it.
Nem értettem a figyelmet, amit a részleteknek szentelt, de azért tetszett.
EnglishI knew before you spoke,' he said in the same kind, seductive manner.
Tudtam, mielőtt megszólaltál felelte ugyanabban a kedves, igéző modorban.
EnglishBut another world, even more seductive, was opening up to her , in the field.
Ám még ennél is lebilincselőbb világ tárult föl előtte a terepen.
EnglishJagged yet graceful his movements, lips seductive, voice full of carefully modulated pain.
Darabos, mégis kecses mozgás, kísértő száj, szenvedővé modulált hang.
EnglishHe seemed to see the Sapphire Rose hanging in mid-air before his eyes, its deep blue glow seductive.
A Bhelliom a szeme előtt lebegett a levegőben, sötétkék mélye csábítóan izzott.
EnglishAnd there it was again, the most seductive beauty I'd ever beheld.
Engedelmeskedtem, és újból Ott állt előttem a legbűbájosabb szépség, akit valaha láttam.
EnglishFor some reason this only made him look all the more gallant and seductive.
Valami oknál fogva ez csak még nemesebbé és vonzóbbá tette.
EnglishNow and then he glimpsed a belly dancer going through her seductive little performance.
Időnként vetett egy pillantást egy-egy hastáncosnőre is, amint elmerült csábítónak szánt magánszámába.
EnglishHe shuddered and tore his eyes from its seductive glow.
Megborzongott, és elszakította a tekintetét a bűvös fényjelenségtől.
EnglishHe succumbed to the seductive, multisensic news as he munched.
Hari evés közben megadta magát a rázúduló híráradatnak.
English`That you're the most handsome, seductive man I've ever been in bed with,' she said languidly.
Hogy te vagy a legszemrevalóbb, legcsábítóbb férfi, akivel valaha egy ágyban voltam felelte Rowan lankatagon.
EnglishThe doorcam reacted to Beetle's image in a loving way, opening its gates in a slow, seductive swing.
Az ajtókamera azonnal reagált Bogár arcára, akár egy szerető, s lassan, érzékin nyitotta az ajtószárnyakat.
EnglishThen comes the night with deceptive and seductive patterns!
Azután jön az éjszaka, álnok és kísértő mintáival!
EnglishI heard the men dying down there, as she, unseen, struck them with that power, that great seductive and easy power.
Hallottam, ahogy meghalnak a mélyben a férfiak, mikor lesújt rájuk az az egyszerű és babonás erő.
EnglishThe lake was seductive, its embrace cool but reassuring.
A tó hívogató volt, ölelése hűvös, de megnyugtató.
EnglishIn the various letters, Garp's relationship with Ellen James was referred to as seductive, slimy, and underhanded.
A levelet követően néhányan még közönségesnek, aljasnak és alpárinak mondták el a kettejük kapcsolatát.