EN seal
volume_up
{substantiv}

seal (även: baffle, bar, dike, dyke)
volume_up
gát {substantiv}
seal (även: casing, caulk, gasket, packing)
volume_up
tömítés {substantiv}
The seal's perfect, the switch that goes to the light seems to be in good shape—anyway, the door is fine, sir.
A tömítés tökéletes, a kapcsoló, ami a jelzőlámpához csatlakozik, úgy tűnik, jó állapotban van akárhogy is, az ajtó rendben, uram.
volume_up
lezárás {substantiv}
seal (även: header)
volume_up
fejgerenda {substantiv}
seal (även: insulation, lining)
volume_up
szigetelés {substantiv}
The tamperproof seal is there for your protection.
A szigetelés hőálló a biztonság kedvéért.
seal (även: postmark, spot, stain)
volume_up
pecsét {substantiv}
'Seal's open in the middle,' Curt said, and nodded disapprovingly at the evidence bag.
pen szétnyílt a záró pecsét - mondta Curt, és helytelenítően biccentett a tasak felé.
You're gonna be civil, 'cause we don't have the seal.
Jól fogsz viselkedni, mivel nincs nálunk a pecsét.
The finest of them, the liquid clear, the thick seal tarlike and intact.
A legkülönb példány, a folyadék tiszta, a kátrányszerű vastag pecsét érintetlen.
seal (även: punch, stamp)
volume_up
bélyegző {substantiv}
seal
volume_up
fóka {substantiv}
She took to it like a seal to ocean water, chasing after her fish.
Olyan természetesen mozog ebben a közegben, mint a halászó fóka az óceán vizében.
What had happened was another seal had snuck in behind me, and she did that to threat display.
De valójában az történt, hogy egy másik fóka mögém lopakodott, és ezt a fenyegetésnek szánta.
That wasn't the only seal I got in the water with.
Nem ez volt az egyetlen fóka, akivel egy vízben voltam.
seal (även: splice)
volume_up
forrasztás {substantiv}
seal
volume_up
ólomzár {substantiv}
seal
volume_up
padlóbevonat {substantiv}
seal (även: wafer)
volume_up
papírpecsét {substantiv}
seal
volume_up
tömítő-elem {substantiv}
seal (även: sealing)
volume_up
vízzárás {substantiv}

Synonymer (engelska) till "seal":

seal

Användningsexempel för "seal" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe following must appear on the stamp seal in perfectly legible characters:
A pecsétbélyegen a következőket kell feltüntetni tökéletesen olvasható betűkkel:
EnglishI sat up, and I pushed my thumb beneath the folded paper and broke the wax seal.
Felültem, az összehajtott papír alá dugtam a hüvelykujjamat, és feltörtem a viaszt.
EnglishHe handed over the package with his seal and gave the despatch rider his orders.
Átadta a küldöncnek a pecsétjével lezárt csomagot, és ellátta utasításokkal.
EnglishShe slit the police seal on the door, used her Lockaid gun, and led them inside.
Letépte az ajtóról a rendőrségi pecsétet, és Lockaid pisztolyával kinyitotta a zárat.
EnglishWe did have a chance, that is, if I did not despair and seal the fate of all of us.
Volt esélyünk, feltéve, ha nem esem kétségbe, amivel megpecsételném sorsunkat.
EnglishTherefore, we can't seal the leak... and we'd have two reactors out of control.
Nem takarhatjuk le a rést... és amúgy is akkor két működésképtelen reaktorunk lenne.
EnglishThen affix my seal, subscribe my signature and send off this despatch by fast courier.
A végére nyomd rá a pecsétemet, írd alá helyettem, és küld el egy gyorsfutárral!
EnglishSparhawk moved Faran away from the others and broke the seal on Ehlana's note.
Sparhawk távolabb vezette Farant a többiektől, és feltörte Ehlana pecsétjét.
EnglishThis time Curt made sure the seal on the bag was tight all the way across the top.
Curt ezúttal gondoskodott róla, hogy a tasak a tetejéig légmentesen le legyen zárva.
EnglishNow I noticed that they and the seal at their center gleamed like mirrors.
Most vettem észre, hogy ezek, és a gyűrű a középpontjukban, tükörként csillogtak.
EnglishShe chased that big seal away, went and got its penguin and brought it to me.
Elkergette azt a nagy fókát, ment és elfogta pingvinjét, és odahozta nekem.
EnglishOne internal audit and a few pre-approved people can give their seal of approval.
Egy belső ellenőrzés és néhány felhatalmazott személy jóváhagyhatja azt.
EnglishThe signature and seal were those of His Holiness Alexei II. What is this?
Az aláírás helyén őszentsége II. Alekszij pecsétje és kézjegye volt látható.
English'Would you recognize the primate's signature - and his seal - if you saw them?'
Felismeri a primátus aláírását és a személyes pecsétjét, ha megmutatom?
EnglishAnd then he breaks the seal with his sword and announces that he's joining the Saracens.
Sőt, szétveri karddal a pecsétet, és azt ordítja, hogy átáll a szaracénokhoz.
EnglishThe second issue is the EU's ban on seal products and it is highly important.
A második, nagyon fontos téma pedig a fókából készült termékekre vonatkozó uniós tilalom.
EnglishWith his thumb, Cale popped the wax seal on his potion vial and gulped it down.
Cale felpattintotta az üvegcse viaszkupakját, és kiitta a tartalmát.
EnglishInside the hatch was a plastic seal, still tight, he noted with admiration.
A hengeren belül, nagy ámulatára, egy újabb, műanyag szigetelést talált.
EnglishGornon says it did terrible harm before they managed to seal it off.
Gornon szerint iszonyatos károkat okozott, mielőtt sikerült elzárni a világtól.
EnglishSeal hunting occurs in Sweden, but it is controlled protective hunting.
Svédországban zajlik fókavadászat, ez azonban szabályozott, kímélő vadászat.