"to rabbit on" - Ungersk översättning

EN

"to rabbit on" på ungerska

EN to rabbit on
volume_up
{verb}

to rabbit on (även: to cry, to wail, to weep, to rabbit)
He was crying about the rabbit, all right, but also about something else.
Salvatore persze tudta, hogy valójában nem a porcelánnyúl hazatérésén sír.
He wondered how they would arrange for hiding the fact of the Rabbit's defection-it certainly meant getting cadavers.
Kíváncsi lett volna, hogyan fogják elfedni Sir Basilék a tényt, hogy a Nyúl disszidált.
to rabbit on
volume_up
nyavalyog {vb} [vard.]
to rabbit on
volume_up
rinyál {vb} [slang]

Användningsexempel för "to rabbit on" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishI saw the Rabbit Grounds again, and the flaming bodies as they jumped and sped.
Megint láttam a Nyulas Rétet, a lángoló testeket, ahogy ugrálnak és megiramodnak.
EnglishRabbit, don't forget, your choke points help you to identify who's on your tail.
A Nyúl ne felejtse el a fojtási pontokat, hogy beazonosíthassa, ki van a nyomában.
EnglishHe had to start thinking about what would happen after they got the Rabbit out.
Bizony, arra is gondolnia kellett, hogy mi lesz azután, ha a csomagot kijuttatták.
EnglishNow the buffalo had moved, circling to the right, behind and around the rabbit.
Most a bivaly mozdult meg, hátulról megkerülte a nyulat, és átjött a jobb oldalra.
EnglishYou're being silly, said the short one, and hopped up and down like a rabbit.
Elment az eszed korholta az alacsonyabbik, és ide-oda ugrándozott, akár a nyúl.
EnglishDwarfed in a row of massive mud-eating machinery was a well-worn Volkswagen Rabbit.
A masszív, sárevő masinák sorában meghúzódva parkolt egy elnyűtt Volkswagen Golf.
EnglishA dog kills a rabbit or a rat and he brings it and lays it at his master's feet.
Megfog egy nyulat vagy elcsíp egy patkányt, s odacipeli a gazdája lába elé.
EnglishThe snap of a twig startled me, until I realized that it was a rabbit bounding away.
Egy ág csattanása megijesztett, amíg rá nem jöttem, hogy egy nyúl iramodott el.
EnglishNow, Rabbit, a good cop does what... before using his equipment in the field?
Nos, Rabbit, mit csinál egy jó zsaru... mielőtt terepen használja a felszerelését?
EnglishOnce, as a boy, he had put his face into a bag of rabbit pellets and inhaled deeply.
Egyszer, gyerekkorában beleszagolt egy zacskó nyúlsörétbe, és mélyen belélegezte.
EnglishWell, Wayne, you boys were hot for a while, but then you chased a wild rabbit.
Hát, egy darabig egészen közel voltatok, Wayne, de aztán rossz nyomon indultatok el.
English'Even if it was, that was no white rabbit that came out of there yesterday.'
- De még ha az lenne is, ami tegnap előjött belőle, az nem fehér nyuszi volt.
EnglishI'll give you the fat guy for Foster and, uh... how about that stupid guy for Rabbit?
Magának adom a dagadt csávót Foster-ért és... mondjuk ott azt a hülyét Rabbit-ért.
EnglishHe even told them about how the rabbit had turned its head to watch near the end.
Még azt is elmondta, hogy a nyúl arra fordította a fejét, hogy lássa a vadászat végét.
EnglishShe was walking by the White Rabbit, who was peeping anxiously into her face.
- Szép napunk van ma - suttogta Alice fülébe a Nyuszi, rémülten pillantgatva feléje.
EnglishMore stuff from the Rabbit, Moore reported at the usual evening get-together.
Még több anyag a Nyúltól jelentette Moore a szokásos esti összeröffenésen.
EnglishMy catapult, my pride and joy, the Black Destroyer, itself destroyed by a _rabbit_!
A csúzlimat, a büszkeségemet és szemem fényét, a Fekete Rombolót, tönkretette egy nyúl!
EnglishYou ran like a rabbit that sees the shadow of some old hooty-owl on the grass.
Futottál, mint a nyúl, ha valami vén fülesbagoly árnyéka vetül a földre.
EnglishHe was the rabbit from Fletcher's hat; the conjuror's purest creation.
Õ volt a Fletcher kalapjából előrántott nyuszi: a mágus legtisztább teremtménye.