EN pull-out
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

pull-out
volume_up
kihúzható {substantiv}
pull-out
volume_up
leporelló {substantiv}

2. militärt

pull-out
volume_up
kivonás {substantiv} (katonai alakulatoké)

Användningsexempel för "pull-out" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English'If they pull out, I'm going to work harder than I ever have in my life,' Vic said.
Lehet, hogy éppen valami motelben vannak valahol Castle Rock és Baltimore között?
EnglishStop messing about and pull the blasted thing out! he said, gritting his teeth.
- Ne szórakozz vele, húzd már ki ezt a szart! - mondta, a fogát vicsorgatva.
EnglishThen the wounds closed and he had to open them again to pull the knife out.
Aztán a seb összezárult, és ismét fel kellett tépnie, hogy kihúzhassa a pengét.
EnglishI saw a girl pull out another girl's hair by the roots the other night, I said.
Valamelyik este láttam, hogy egy lány tövestül tépte ki egy másik lány haját mondtam.
EnglishSparhawk reached out to pull him back, but Sephrenia laid her hand on his wrist.
Sparhawk utánanyúlt, hogy visszahúzza, de Sephrenia megfogta a csuklóját.
EnglishI reach under the table, pull out the manual and walk to the witness stand.
Az asztal alá nyúlok, előhúzom a kézikönyvet, és odasétálok a tanúk padjához.
EnglishHowever, the question is not when, but how, we pull out of Afghanistan.
Ám nem az a kérdés, hogy mikor, hanem az, hogy hogyan vonuljunk ki Afganisztánból.
EnglishWith his other hand he reached in to unfasten the crash web and pull me out by the arm.
Másik kezével benyúlt, hogy kioldja a biztonsági övet, és a kezemnél fogva kihúzott.
EnglishHelm bent to pull it out without a word, wiped it clean, and handed it back to its owner.
Helm szótlanul lehajolt, hogy kihúzza, megtörölgette és visszaadta gazdájának.
EnglishIn 168 • TOM CLANCY his pocket, the man was trying to pull the film out of the cassette.
Zsebében, miközben a férfi veszettül azon volt, hogy kihúzza a filmet a kazettából.
EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Egész egyszerűen felelőtlenség lenne most abbahagyni a humanitárius segítségnyújtást.
EnglishIt was typical of Rosemary that she never bothered to pull the white hairs out.
Jellemző Rosemaryre, hogy eszébe se jutott kitépni a fehér szálakat.
EnglishSometimes you can grab a chain and use it to pull yourself out of a dark place.
Néha az ember megragadhat egy láncszemet, és kihúzhatja magát vele valamilyen sötét helyről.
EnglishLook at the pentagon, for instance, pull this out -- it becomes a boat shape trapezium.
Nézzék pl. a szabályos ötszöget, ha ezt kihúzzák, hajó alakú trapéz lesz.
EnglishWhen we pull those out of the way, we'll find a passageway leading under the slide.
Ha elhordjuk őket, szabaddá válik a földcsuszamlás alatt átvezető út.
EnglishThe Captain turned to the other two as they reached the boats waiting to pull out to the ships.
A kapitány a másik kettőhöz fordult, amikor elérték a parton várakozó csónakokat.
EnglishAnd by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
Végül hét és fél perc után ki kellett húzniuk és újraéleszteniük.
EnglishYou think if I pull somebody out of a burning building, she'll give me another chance?'
Ha kihúznék valakit egy égő házból, talán kapnék tőle még egy esélyt!
EnglishShe felt Alex grab her arm and try to pull her out of the seat.
Érezte, hogy Alex megmarkolja a karját, és megpróbálja kirángatni a vezetőülésből.
EnglishWell, take it apart, pull it out... and insulate them With some styro.
Hát, akkor szétszedni, kiszedni... és leszigetelni szigetelőszalaggal.