"provenance" - Ungersk översättning

EN

"provenance" på ungerska

volume_up
provenance {substantiv}

EN provenance
volume_up
{substantiv}

provenance (även: ancestry, derivation, extraction, genesis)
volume_up
eredet {substantiv}
provenance (även: ancestry, derivation, descent, extraction)
volume_up
származás {substantiv}
provenance
The obligation to indicate the country of origin or the place of provenance unfortunately only applies in a limited number of cases.
Sajnos csak korlátozott számú esetben kötelező a származási ország vagy a származási hely feltüntetése, ezt sokkal több élelmiszerre kell kiterjeszteni.

Synonymer (engelska) till "provenance":

provenance
proven
English

Användningsexempel för "provenance" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(c) region of provenance - for selected reproductive material;
(c) származási régió ( szelektált szaporítóanyagokra;
English(e) region of provenance - for selected reproductive material ; basic material - for tested reproductive material;
(e) származási régió - szelektált szaporítóanyagokra; bázisanyag ( vizsgált szaporítóanyagokra;
EnglishYe know the provenance of every last bauble in these vaults?
- Az utolsó kavics történetét is ismered itt?
English. - On the question of the provenance of fish, I would like to point out two facts.
a Bizottság tagja. - A haláru eredetének kérdésével kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet.
EnglishIn my term I was delivered of an infant, who brought me neither pleasure nor pride, by reason of her provenance.
- Idővel egy gyermeket szültem, aki nem ébresztett bennem sem büszkeséget, sem örömet a származása miatt.
EnglishRawlings, who studied for months before he made a hit, knew their provenance better than his own birth date.
Rawlings, aki hónapokig készült egy-egy balhéra, jobban ismerte a történetüket, mint a saját születési dátumát.
EnglishHe knew their provenance without being told.
Õ is kívülről tudta a történetüket.
EnglishRegion of provenance:
EnglishFinally, we will know the provenance of products such as pork, long-life milk, fruit, vegetables and some drinks, such as orangeade.
Végre tudni fogjuk az olyan termékek eredetét is, mint a sertéshús, a tartós tej, a gyümölcs, a zöldség és bizonyos italok, például a narancslé.
EnglishThe European consumer will henceforth enjoy, as do Chinese and American consumers, the right to know the provenance of products.
Ezentúl az európai fogyasztóknak - a kínai és amerikai fogyasztókhoz hasonlóan - jogukban áll majd tájékozódni a termékek származási helyét illetően.
EnglishTherefore, it is important to make sure that the provenance of products is clearly identified, and not just products that circulate inside the EU.
Ezért fontos biztosítani, hogy a termékek származási helyét világosan meghatározzák, és nem csupán az EU-ban forgalomba hozott termékek esetében.
EnglishThe region of provenance of reproductive material produced in a seed orchard is that of the basic material used for the establishment of the orchard.
A magtermesztő ültetvényen termesztett szaporítóanyag származási régiója az ültetvény létrehozására felhasznált bázisanyag származási régiója.'
EnglishAs I listened, rapt, to all details both large and small, he told me the provenance of the pearls sewn into my tunic, of how they had come from the oysters of the sea.
Elragadtatottan figyeltem a nagy és kis részletekre, ő pedig elmesélte, honnan vannak a gyöngyök, amelyekkel kihímezték az ingemet, hogyan kerültek ide a tenger kagylóiból.