"to prohibit" - Ungersk översättning

EN

"to prohibit" på ungerska

EN to prohibit
volume_up
[prohibited|prohibited] {verb}

to prohibit (även: to arrest, to avert, to balk, to bar)
to prohibit (även: to balk, to block, to clog, to clog up)
to prohibit (även: to ban, to forbid, to interdict, to veto)
Article 21 of the Charter of Fundamental Rights explicitly prohibits any discrimination on grounds of language or membership of a national minority.
Az Alapjogi Charta 21. cikke egyértelműen megtilt minden diszkriminációt nyelvi alapon vagy azon az alapon, hogy valaki valamely etnikai kisebbséghez tartozik.
to prohibit (även: to forbid)
Anticompetitive behaviours, such as the abuse of a dominant market position, price-fixing agreements and unwarranted public support, are prohibited.
Az EU tilt minden versenyellenes magatartást, így például az erőfölénnyel való visszaélést, az árrögzítő megállapodásokat és az indokolatlan állami támogatást.
I concur, on the other hand, with the perspective that my colleague, Mr Posselt, has embraced, saying that we are talking about torture, which is absolutely prohibited under international law.
Másrészről azonban egyetértek azzal az állásponttal is, amit kollegám, Posselt úr is képvisel, nevezetesen, hogy itt kínzásról van szó, ami a nemzetközi jog szigorúan tilt.

Användningsexempel för "to prohibit" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe cannot prohibit, or even authorise, everything purely at European level.
Nem tudunk mindent betiltani, sem pedig engedélyezni pusztán európai szinten.
EnglishWe do not prohibit someone who has stolen a bicycle from using the roads.
Nem tiltunk ki valakit a közúti közlekedéstől azért, mert biciklit lopott.
EnglishWe must inform and we must convince, rather than prescribe and prohibit.
Tájékoztatnunk kell és meggyőznünk kell, nem pedig előírnunk és tiltanunk.
EnglishThe Member States shall prohibit the holding of cultures of Synchytrium endobioticum.
A tagállamok tiltják Synchytrium endobioticum tenyészetek birtoklását.
EnglishMember States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
A tagállamok ezenkívül megtilthatják az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak tartását is.
EnglishDoesn't the Son of Sam law prohibit convicted criminals... from profiting from their crimes?
"És nem tiltja jogszabály, hogy a bűnözők hasznot húzzanak a bűnügyükből?"
EnglishWe would also need to prohibit the dumping of cod and this should take effect immediately.
Ugyancsak meg kellene tiltani a tőkehal tömeges halászatát, mégpedig azonnali hatállyal.
EnglishBesides, there is no law to prohibit my travelling wherever I will on the road.
Egyébként sincs olyan törvény, amely tiltaná, hogy az országúton szabadon járhassak, amerre akarok.
EnglishThat said, we should also not prohibit autologous treatment and the relevant measures.
Mindezt figyelembe véve nem tilthatjuk az autológ kezeléseket és a vonatkozó intézkedéseket sem.
EnglishCommissioner, it is vital to prohibit blending before 7 June.
Biztos asszony, létfontosságú, hogy betiltsuk a keverést június 7. előtt.
EnglishVirtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
Tulajdonképpen az egyetlen kézzelfogható intézkedés a foszfáttartalmú mosószerek használatának tilalma.
EnglishThe states have compelling reasons to prohibit the sale and possession of certain types of arms.
Az államok nyomós okok alapján megtilthatják bizonyos fegyverek árusítását, illetve birtoklását.
EnglishIn his haste, Judge Harkin had failed to prohibit Nicholas from discussing the matter with his colleagues.
Harkin bíró a nagy sietségben megfeledkezett róla, hogy hallgatásra intse.
EnglishThe state may not prohibit relationships on the basis of religion, colour or sexual orientation.
Az állam a vallás, a bőrszín, illetve szexuális orientáció alapján nem tilthat meg kapcsolatokat.
EnglishA Member State may not prohibit, restrict or impede:
(1) Egy tagállam nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja:
English- nor prohibit the entry into service of such vehicles;
- nem tilthatják meg az ilyen járművek első forgalomba helyezését,
EnglishMember States are not even permitted to prohibit animal transport for the sake of animal welfare.
A tagállamoknak még az sincs megengedve, hogy az állatjólét érdekében megtiltsák az állatok szállítását.
English- OR PROHIBIT THE INITIAL ENTRY INTO SERVICE OF VEHICLES ,
- nem tilthatják meg gépjárművek első forgalomba helyezését,
EnglishI believe that the planned reform must, in principle, purely and simply prohibit any discards.
Véleményem szerint a tervezett reformnak alapelvi szinten egészen egyszerűen meg kell tiltania a visszadobást.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
A jelentés a Bizottság gyors fellépését szorgalmazta annak érdekében, hogy betiltsa a vételár alatti áron való értékesítést.