EN pick-up
volume_up
{substantiv}

pick-up (även: pickup)
volume_up
kisteherautó {substantiv}
Beyond that was a pick-up, and beyond the pick-up was what looked like a Mustang.
Mögötte egy kisteherautó, aztán valószínűleg egy Mustang.
A pick-up truck, northbound toward Orono, passed him in the other lane.
A szemközti sávon szembejött és elment mellette észak, vagyis Orono felé egy kisteherautó.
He ran the beam along the bed of the pick-up truck.
Végigfuttatta a fényt a kisteherautó rakrészén.
pick-up (även: bargain)
volume_up
alkalmi vétel {substantiv}
pick-up (även: clasp, dish, grasp, grip)
volume_up
fogás {substantiv}
pick-up (även: getting together)
volume_up
összeszedés {substantiv}
pick-up (även: scoop, good draw)
volume_up
jó fogás {substantiv}
pick-up (även: lucky hit)
pick-up (även: pickup)
pick-up
pick-up (även: pickup)
volume_up
felszedés {substantiv}
pick-up
volume_up
futó ismerős {substantiv}
pick-up
volume_up
rádiógramofon {substantiv}
pick-up
pick-up
pick-up (även: resumption)
volume_up
újrafelvétel {substantiv}
pick-up
pick-up
volume_up
ügyes vétel {substantiv}
pick-up (även: pickup)
pick-up

Användningsexempel för "pick-up" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe man with her - maybe a boyfriend, maybe her ex - was helping her pick it up.
A pasas, aki vele van talán a pasasa, talán az exférje , segít neki összeszedni.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
És a szülők, nagyon ésszerűen, azt mondták: "10 sékel a késésemért a napköziből?
EnglishSignal strength is increasing-their search radar might pick us up any second.
A jelerősség növekszik; a keresőradarjuk bármelyik pillanatban ránk bukkanhat.
EnglishPick up that boudoir doll and set it down properly, so it doesn't look so lost.
Fogd azt a rongybabát, és ültesd le tisztességesen, hogy ne fessen olyan elárvultan.
EnglishSnim arose, and already dressed, descended into the city to pick up a few credits.
Snim felkelt, felöltözött, és nyakába vette a várost, hogy felhajtson valami pénzt.
EnglishBesides, we might be able to pick up some information if we ask the right questions.'
Ráadásul némi információt is szerezhetünk, ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel.
EnglishPick it up in the library and take the message, I can't risk talking to her.
- Vedd fel a könyvtárban, és beszélj vele, én most nem kockáztathatom a dumát.
EnglishThere would be plenty of time to pick up loose threads, to explain the pieces.
Bőven lesz idő utánanézni az elvarratlan szálaknak, a mozaikkép hiányzó darabjainak.
EnglishI'll have somebody from the agency pick up the package tonight or in the morning.
A csomagot ma este vagy holnap délelőtt elhozza valaki, akit az irodából érte küldök.
EnglishI left a note for Ran, telling him where to pick up the cards and the onyx cat.
El se tudják képzelni, hogy elfáradnak az ember hangszalagjai öt nap alatt.
EnglishI just don't want you to pick up anything else... unless you come and get me first.
Csak azt akarom, hogy mást ne vegyél fel... csak ha előtte megkérdezel engem.
EnglishI don't pick up any congenital problems, or any dysfunction or weakness of any kind.'
Nem észlelek veleszületett rendellenességeket, diszfunkciókat vagy gyöngeségeket.
EnglishWhen, or if, you get the knife, call my number and Allan will come to pick you up.
Nos, amikor vagy ha megszerzitek a kést, hívjatok fel, és Allan értetek jön.
English'We've come to pick up Mona,' said Dr. Rowan Mayfair in a very soft and polite voice.
Csak Monáért jöttünk mondta dr. Rowan Mayfair nagyon bársonyos és udvarias hangon.
English'The ashtray in Homer Gamache's pick-up was full of Pall Mall cigarette butts.
Homer Gamache kisteherautójában a hamutartó teli volt Pall Mall-csikkekkel.
EnglishIrsa went to pick up her pellfruit, stooping with a look of disgust on her face.
Irsa kelletlenül odament, és a holttest mellől felszedte a gránátalmákat.
EnglishSo flexible you can pick up a dime! the woman was screaming through her smile.
Olyan rugalmas, hogy egy tízcentest is felemelek vele!, sipította nem szűnő mosollyal.
EnglishAt the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
És a legutóbbi megnyitónkon 200 szülő jelent meg, és egyikért sem mi mentünk.
EnglishPermission to use the tail radar to pick him up, General, Angelina called.
- Engedélyt kérek, hogy használhassam a farokradart, tábornok -kérte Angelina.
EnglishPick up the coordinates of the bell jar in the medical lab for return to Velara Ill.
Mérje be a laborban levő lény koordinátáit, hogy visszasugározhassuk a Velara III-ra.