"permit" - Ungersk översättning

EN

"permit" på ungerska

volume_up
permit {substantiv}

EN permit
volume_up
{substantiv}

permit (även: admission, authority, chop, clearance)
volume_up
engedély {substantiv}
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
Jó elképzelés a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély összevonása.
Sex novelties, obscenity, fighting, indecent exposure, rock bands, without a permit.
Perverzitás, trágár beszéd, verekedés, erkölcstelenség, rockegyüttesek, engedély nélkül.
We have an illegal off-road vehicle operating without a permit.
Egy kiskocsi engedély nélkül közlekedik az egyetem területén.

Synonymer (engelska) till "permit":

permit

Användningsexempel för "permit" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
English. - (SL) Permit me first one general thought.
a Tanács hivatalvezetője. - (SL) Engedjenek meg először egy általános megjegyzést.
EnglishHe waited until the doctor had gone, then asked: Have you got a pistol permit?
Várt, amíg a doktor elment, csak aztán kérdezte: Van fegyverviselési engedélye?
EnglishAfter meals, the tables were cleared and rearranged to permit plenum conferences.
Étkezés után leszedték és átrendezték az asztalokat, hogy ülésezni lehessen.
EnglishHercule Poirot said: Will you permit me, Mr Gardener, to ask you one question?
- Megengedné, Mr. Gardener, hogy egy kérdést intézzek önhöz? - mondta Poirot.
EnglishFinally, permit me to draw your attention to the question of global responsibility.
Végezetül engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet a globális felelősség kérdésére.
EnglishIf you will permit, I would like to see the relics of my ancestors and of my children.
Ha nincs ellenedre, szeretném látni őseim és gyermekeim hátrahagyott relikviáit.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Hadd ismételjem meg, ezt semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg magunknak.
EnglishThe wax had solidified sufficiently to permit the turning over of the body.
A viasz már eléggé megszilárdult ahhoz, hogy kibírja a holttest átfordítását.
EnglishGod will not permit me to die until I have performed this service for Him.
Isten nem fogja engedni, hogy meghaljak, amíg véghez nem vittem, amivel megbízott.
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Gondolok itt a kizsákmányolt kiskorúak ideiglenes tartózkodási engedélyére.
EnglishThe studies outlined in this section are intended to permit assessment of
Az ebben a részben vázolt vizsgálatok lehetővé teszik az alábbiak elbírálását
EnglishIn my view, that is a very good reason not to permit the EU to sign the convention.
Meglátásom szerint ez kiváló ok arra, hogy ne engedjük az EU-nak aláírni az egyezményt.
EnglishIt is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.
A szabad mozgás és a megkülönböztetésmentesség biztosítása pedig az Európai Unió dolga.
EnglishI have no duty or obligation to permit any other craft to approach my vicinity.
A szabályzat szerint a silókat csak szükségállapot esetén keresik fel.
EnglishSelf-employed workers should not require a work permit within the EU.
Az önálló vállalkozóknak az EU-n belül nincs szükségük munkavállalási engedélyre.
EnglishWil you at least permit me to greet you - and to seek your blessing?'
Annyit legalább megengedsz, hogy illő módon köszöntselek, és az áldásodat kérjem?
English'Neither does he use his right name, nor permit it to be spelt or spoken,' said Aragorn.
- S a valódi nevét sem, azt sem engedi, hogy kiejtsék vagy leírják - mondta Aragorn.
EnglishIf you will permit it, I will look after the old man in your absence, and my child as well.
Ha megengeditek, én gondoskodom távollétetekben az öregről, és a gyermekemről is.
EnglishAn open process would create transparency and permit citizen involvement.
Egy nyílt folyamat átláthatóságot teremtene és lehetővé tenné a polgárok bevonását is.