EN peculiarity
volume_up
{substantiv}

peculiarity (även: oddity, singularity, strangeness, whimsicality)
volume_up
furcsaság {substantiv}
That is the peculiarity, but the matter of the resolution is entirely a matter for the European Parliament, not a matter for me.
Ez az a furcsaság, de az állásfoglalás dolga teljes egészében az Európai Parlament dolga, nem az én ügyem.
peculiarity (även: character, feature)
volume_up
sajátság {substantiv}
peculiarity (även: flavor, nature, speciality, flavour)
volume_up
sajátosság {substantiv}
Owing to this peculiarity, only the sand is extracted from the soil, being drawn out at right angles to the flow.
E sajátosság révén a talajból csakis a homok sodródik ki, és derékszögben lendül bele az áramlásba.
peculiarity (även: oddity, speciality)
Újabb különlegesség?
peculiarity (även: touch, trait)

Användningsexempel för "peculiarity" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, deforestation projects have a peculiarity: they are very difficult.
Azonban az erdőirtási projekteknek van egy jellegzetességük, mégpedig az, hogy nagyon összetettek.
EnglishOf course she has powers - she is Scottish and what is called second sight is a peculiarity of that race.
Miss Grey skót származású, és azoknak állítólag sejtelmes képességeik vannak.
EnglishThe peculiarity of the acts seems to rise in direct ratio to the intelligence of the man or woman so afflicted.
És a dolgok furcsasága valahogy együtt növekszik az intelligenciájuk szintjével.
EnglishThe latter peculiarity took the form of a dislike to being left alone, especially after dark.
Babonás volta leginkább abban nyilatkozott meg, hogy nem szeretett egyedül maradni, kivált sötétben.
EnglishSurely there was no physical peculiarity about Nevile?
Biztos, hogy semmilyen testi jellegzetessége nem volt Nevile-nek?
EnglishThe peculiarity of the acts seems to rise in direct ratio to the intelligence of the man or woman so afflicted.
A dolgok furcsasága valahogy együtt növekszik a bele; férfi vagy nő intelligenciájának szintjével.
EnglishShe looked at me appealingly, as though asking me to condole with her on this striking peculiarity.
Könyörögve nézett rám, mintha azt kérte volna, hogy fejezzem ki mély részvétemet a számlák e megdöbbentő tulajdonsága miatt.
EnglishHe had made out the peculiarity of the faces.
Rájött, mi tette olyan furcsává a három arcot.
EnglishThere was a certain physical peculiarity.
Ó, dehogyisnem.. volt egy testi jellegzetessége.
EnglishAnd he said there was a definite physical peculiarity by which he could be sure of knowing this child anywhere.
És azt is mondta, hogy van egy olyan szembetűnő ismertetőjele, amelynek alapján bárhol biztosan felismerné azt a gyereket?
EnglishThat could be the peculiarity.
EnglishThe western window through which he had stared so intently has, I noticed, one peculiarity above all other windows in the house -- it commands the nearest outlook on to the moor.
A nyugatra néző ablak, amelyen át kibámult, vizsgálatom alapján abban különbözik a kastély többi ablakától, hogy pompás kilátás nyílik belőle a lápvidékre.
EnglishThe peculiarity of the resolution is that it would do exactly what the trustees actually want and reverse what we are trying to do in getting more governance.
Az állásfoglalásnak az a furcsasága, hogy pontosan azt tenné meg, amit az igazgatók valójában akarnak, és visszájára fordítaná azt, amit mi próbálunk elérni, a nagyobb kormányzást.