"nurture" - Ungersk översättning

EN

"nurture" på ungerska

volume_up
nurture {substantiv}

EN nurture
volume_up
{substantiv}

nurture (även: attendance, attention, care, maintenance)
volume_up
gondozás {substantiv}
nurture (även: feed, feeding, nourishment, nutrition)
volume_up
táplálás {substantiv}
nurture (även: nursing, training, upbringing)
volume_up
nevelés {substantiv}
And that includes nature, and nurture, and what I refer to as nightmares.
Ebben benne van a természet, a nevelés, és amit én csak rémálmoknak hívok.

Användningsexempel för "nurture" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.
Ahogy gondozzuk a természetes környezetet, a bősége még többet fog visszaadni.
EnglishInstead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Ehelyett tápláljuk a gazdaságunkban rejlő hatalmat, hogy az folyamatosan megújulhasson.
EnglishCA: Capable, generous men do not create victims; they nurture victims?
CA: Befolyásos, nagylelkű emberek nem keltenek áldozatokat; hanem gondozzák őket?
EnglishInstead, he needed to nurture that hatred, for it helped him to hide from responsibility.
Neki dédelgetnie kell ezt a gyűlöletet, mert ez segít elmenekülnie a felelősség elől.
EnglishWe need to nurture and invest in it, so that we realise its full potential.
Ápolnunk és építenünk kell, hogy maximálisan kihasználhassuk a benne rejlő lehetőségeket.
EnglishHere I was cut loose from the protection and nurture of the federal government again.
Elszakadtam megint a szövetségi kormány oltalmától, táplálásától.
EnglishShe had been designed to protect and nurture this one human.
Dors Venabilit arra tervezték, hogy védelmezze, óvja és segítse ezt az embert.
EnglishWe establish and nurture class systems everywhere, even in restaurants.
Mindenütt ápoljuk ezt az osztályszerkezetet, még az éttermekben is.
EnglishThe palace isolates those trapped within it, and its roots nurture poorly.
A palota elszigeteli mindazokat, akik falai között rekedtek, és gyökerei kevés táplálékot nyújtanak.
EnglishLike the first ape to nurture a flame, and so transform the tribe.
Mint az első majom, aki fellobbantotta a tüzet, és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét.
EnglishFor his penance, Nadon would nurture Alima's (win sons.
Nadon megfogadta, hogy vezeklésül felneveli Alima két ikerfiát.
EnglishRight now, it was Dan's job to preserve that spark of hope and try to nurture it into a flame.
Ebben a pillanatban Dan feladata volt, hogy megóvja ezt a szikrát, esetleg hogy megpróbálja lángra lobbantani.
EnglishIt is our important duty to nurture them and ensure that they are implemented always and everywhere.
Fontos kötelességünk, hogy vigyázzunk rájuk, és biztosítsuk, hogy mindenhol és mindenkor érvényesüljenek.
EnglishThe Common Fisheries Policy perhaps serves as a template for how not to nurture the marine environment.
A közös halászati politika talán arra szolgál mintául, hogy hogyan ne tápláljuk a tengeri környezetet.
EnglishBut the core values: well, capable, generous men do not create victims; they nurture victims.
De a belső értékeket illetően: nos, befolyásos, nagylelkű emberek nem keltenek áldozatokat; hanem gondozzák őket.
EnglishThey use their magic to aid, nurture, and re-shape, not to blast things in battle.
- Õk csak segítséget nyújtanak, élelmet szereznek és újraformálnak dolgokat a mágiájukkal, s nem lövöldöznek harci varázslatokat.
EnglishWe need a critical number of women in positions of power, and we need to nurture the feminine energy in men.
Kritikus számú nőre van szükségünk hatalmi pozíciókban, és táplálnunk kell a női energiákat a férfiakban.
EnglishNora claimed that the most common reason for unhappiness was failure to feed and nurture that interior child.
Azt állította, a legtöbb ember épp azért boldogtalan, mert elhanyagolja ezt a lelkében hordott gyermeket.
EnglishBorn of perspective and the hue through which one saw the world, and such things were shaped by both nature and nurture.
A nézőponton múlik minden, és a természeten, ezt pedig a környezet és a neveltetés határozza meg.
EnglishHe laughed mirthlessly at his own joke: I can nurture you.
Örömtelenül felnevetett a saját tréfaján.