"to nominate" - Ungersk översättning

EN

"to nominate" på ungerska

EN

to nominate [nominated|nominated] {verb}

volume_up
to nominate (även: to name, to put in, to sign)
Next time, please can we have a process where all Member States nominate a woman and a man as candidates, so that we do not have the last-minute rush.
Azt szeretném, ha a következő alkalommal olyan eljárásunk lenne, amelyben minden tagállam egy nőt és egy férfit jelöl, hogy ne legyen kapkodás az utolsó pillanatban.

Användningsexempel för "to nominate" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnyone they nominate will - unless he or she withdraws - become an EU commissioner.
Akit jelölnek - hacsak nem lép vissza - abból az Uniónak a biztosa lesz.
EnglishParliament has gained the right to nominate two of the members of the administrative board.
A Parlament megszerezte a jogot arra, hogy két tagot jelöljön az igazgatótanácsba.
EnglishIn any case, you will still wish to nominate and anoint your successor?
- Azonban mindenképpen szándékában áll kijelölni és megkoronázni az utódát?
EnglishEvery EU state should nominate a body to cooperate with OLAF on a day-to-day basis.
Minden uniós államnak ki kell neveznie egy szervet, amely napi szinten együttműködik az OLAF-fal.
EnglishI hope that, in the future, Member States and governments will nominate both a man and a woman.
Remélem, hogy a jövőben a tagállamok egy nőt és egy férfit is jelölnek.
EnglishWhen this is all over, I may just nominate the silly ass for sainthood.
Azt hiszem, ha ennek az egésznek vége lesz, javasolni fogom, hogy avassák szentté a vén holdkórost.
EnglishWe nominate somebody - anybody - to stand for election and keep taking votes until Wargun arrives.'
Kinevezünk valakit a jelöltünknek, és megpróbáljuk elhúzni a szavazást Wargun megérkezéséig.
English' 'I nominate George Winston to be our managing director and president,'' another voice said. ayes.
Én javaslom, hogy George Winston legyen az elnök és az ügyvezető igazgató szólalt meg egy másik tag.
EnglishWhat is more, we shall be inviting all Member States and all local authorities to nominate a Mister or Miss SME.
Ezenkívül felkérjük a tagállamokat és a helyi hatóságokat Mr. vagy Ms. kkv-k jelölésére.
EnglishSo, we have a wonderful solution - we will nominate the commissioner initially on the basis of the Treaty of Nice.
Akkor hát van egy csodás megoldásunk - kezdetben a Nizzai Szerződés alapján jelöljük ki a biztost.
EnglishAre you sure you wouldn't like to nominate somebody?'
Biztos vagy benne, hogy nem szeretnél senkit jelölni?
EnglishSo somebody at Time, at the magazine, thought it would be fun to nominate me for this thing they did last year.
Valaki a Time magazinnál kitalálta, hogy vicces lenne engem benevezni erre a dologra, ami tavaly csináltak.
EnglishIs there someone you'd like to nominate, my friend?'
Esetleg neked is megvan a saját jelölted?
EnglishParliament's President has been invited to nominate four members to the steering board, and we look forward to that.
Felkértük a Parlament elnökét, hogy nevezzen ki négy tagot az irányítóbizottságba, ami elé várakozással tekintünk.
EnglishWe had to agree on high-ranking positions - on the President of the European Council, and to nominate the High Representative.
Magas szintű tisztségekről kellett megállapodnunk: az Európai Tanács elnöke és a főképviselő személyéről.
EnglishThe British Government will change the succession in Hilas and Bunar, and nominate new heirs to the throne.
Istenemre, uram, az angol kormány meg fogja változtatni a trónöröklést Hilásnál és Bunárnál, és új örökösöket ültet a trónjaikra.
EnglishIn this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
A Bizottság ebben a szellemben támogatja az Önök arra irányuló javaslatát, hogy nevezzenek ki egy szomáliai-félszigeti különleges képviselőt.
EnglishI nominate you as my replacement.
EnglishMany of you have helped me to impress upon the Member States the importance of this request to nominate more women.
Önök közül sokan segítettek nekem azzal, hogy felhívták a tagállamok figyelmét annak a kérdésnek a fontosságára, hogy több nőt jelöljenek.
EnglishI nominate Ray.