"moisture" - Ungersk översättning

EN

"moisture" på ungerska

volume_up
moisture {substantiv}

EN moisture
volume_up
{substantiv}

moisture (även: moistness, wetness)
volume_up
nedvesség {substantiv}
A little moisture, a bad wire, some sort of voltage spike or surgepoof!
- Egy csöpp nedvesség, egy meghibásodott drót, váratlan áramlökés és ... pukk.
Moisture worked at the stone and mortar as well, wearing it down, eroding it.
A nedvesség elvégezte a munkáját a kövön és a vakolaton, leverte, elmállasztotta.
Moisture oozed from his scalp, his face, his chest, his back, his legs.
Nedvesség gőzölgött fejbőréről, arcáról, melléről, hátáról, lábairól.
moisture (även: fume, haze, smoke, steam)
volume_up
pára {substantiv}
The only moisture left in him, seemingly, was faint dew on the surface of his eyes.
Láthatólag nem maradt benne más nedv, mint egy kis pára a szeme felszínén.
Slowly he felt the truth sink in, like moisture in the desert.
Érezte, hogy az igazság lassan leülepszik benne, mint pára a sivatagban.
The glass walls and roof were heavily misted and big drops of moisture splashed down on the plants.
Az üvegfalat és tetőt vastagon belepte a pára, s nagy cseppekben hullott róluk a növényekre a víz.
moisture (även: damp, dampness, moistness, ooze)
volume_up
nyirkosság {substantiv}
I stopped and watched the faint glisten of moisture forming on his forehead now.
Abbahagytam a beszédet, és figyeltem, hogy a nyirkosság bágyadt fénye hogyan ül ki az emberke homlokára.
moisture (även: juice, sap)
volume_up
nedv {substantiv}
The only moisture left in him, seemingly, was faint dew on the surface of his eyes.
Láthatólag nem maradt benne más nedv, mint egy kis pára a szeme felszínén.
volume_up
csapadék {substantiv}
The great ribbed belly of the zeppelin bulked over the bomb, straining at its cables in the wind, its silver sides running with moisture.
A léghajó nagy, bordás pocakjával a bomba fölött gömbölyödött, feszegette kötőfékeit a szélben, ezüstoldalán végigcsurgott a csapadék.

Synonymer (engelska) till "moisture":

moisture
English

Användningsexempel för "moisture" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA sample so prepared shall be stored in an air-tight and moisture-tight container.
Az így előkészített mintát légmentesen és páramentesen záró edényben kell tárolni.
EnglishThe moisture farmer turned and put an arm around his wife, drawing her near.
A gazda magához húzta a feleségét, aztán megfordultak, és visszamentek a házba.
EnglishWimateeka said, Now you're sounding like one particular human moisture farmer I know!
Aztán Wimateeka megszólalt: Úgy beszélsz, mint az a párafarmer, akit ismerek.
EnglishMOISTURE CONTENT , CALCULATED BY WEIGHT OF THE NON-FATTY MATTER IS NOT LESS THAN 65 % .
A nem zsíros anyagok tömege alapján számított nedvességtartalom eléri a 65%-ot.
EnglishWhen I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.
Amikor ezt a képet csináltam az ablak az éjszaka nedvességétől volt fagyott.
EnglishHe blinked, rubbed the greasy water from his face, but his beard absorbed the moisture.
Pislogva törölte le őket a szemhéjáról, de a szakálla teljesen átnedvesedett.
EnglishAnd as soon as it was sprung up, it withered away, because it had no moisture.
De odaérve semmit sem talált rajta, csak levelet, mert még nem volt itt a fügeérés ideje.
EnglishJessie's tongue slipped out and swiped across her upper lip, not imparting much moisture.
Önkéntelenül megnyalta felső ajkát, de az ő nyelve nem hagyott ilyen nedves nyomot.
English- free of abnormal external moisture, i.e., adequately dried if they have been washed,
- rendellenes felületi nedvességtől mentes, tehát ha megmosták megfelelően "szárított",
EnglishDuring the cool of the night, moisture had condensed at the top of the dome.
Bement a házába, leült a medence szélére, és kimosta a vért a szeméből.
EnglishIt's the time of year for it, but I don't smell very much moisture in the air.
Az évnek ebben a szakában ez nem volna meglepő, de nem érzek túl sok nedvességet a levegőben.
EnglishCaptain Terrik stood in front of the moisture farmer and his wife, just outside of the house.
Terrik kapitány szembefordult a farmerrel és feleségével, akik a ház előtt álltak.
EnglishOr was it just the moisture in the warm air that made it so thick and curly?
Vagy csak a meleg, párás levegőtől tűnik ennyire dúsnak és göndörnek?
EnglishHis jogging shoes became wet, chilling his feet with moisture from the grass.
Edzőcipője átnedvesedett a harmattól, és egyre jobban fázott a lába.
EnglishShe could feel the moisture pumping between her legs, and her body was opening like a flower.
Nyálkás dugattyú járt a lába között, és a teste nyílni kezdett, akár a virág.
EnglishHer eyes seemed to move effortlessly and perfectly in their bed of moisture.
A szeme minden nehézség nélkül, tökéletesen forgott nedves üregében.
EnglishMOISTURE CONTENT , CALCULATED BY WEIGHT OF THE NON-FATTY MATTER IS NOT LESS THAN 65 % .
A zsírmentes szárazanyag alapján kiszámított nedvességtartalma nem lehet kevesebb 65%-nál.
EnglishThe moisture of his own breath froze upon the furs, upon his flesh and hair.
Lélegzete zúzmaraként csapódott rá a prémre, az arcára és a hajára.
EnglishHe pointed to one of the streetlights with its bright revolving nimbus of moisture.
- Az egyik utcai lámpa körül forgó-fénylő párakoszorúra mutatott.
EnglishMoisture content calculated by weight of the non-fatty matter must not be less than 65 %.
A zsírmentes szárazanyag alapján kiszámított nedvességtartalma nem lehet kevesebb 65%-nál.