"manipulation" - Ungersk översättning

EN

"manipulation" på ungerska

volume_up
manipulation {substantiv}

EN manipulation
volume_up
{substantiv}

manipulation
volume_up
manipuláció {substantiv}
Everything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
Minden más manipuláció és befolyásolás a Parlament és számos képviselő részéről.
At the most, it is simply cynical manipulation for obscure purposes.
Ez legfeljebb egyszerűen cinikus manipuláció a homályos célok érdekében.
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Részben a manipuláció veszélye szolgál magyarázatul rossz hírükre.
manipulation (även: attendance, attention, course, handling)
volume_up
kezelés {substantiv}
manipulation (även: command, control, direction, guidance)
volume_up
irányítás {substantiv}
manipulation
volume_up
manipulálás {substantiv}
Marketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
A médiában megjelenő marketing és reklám a tájékoztatás, promóció és manipulálás között lavíroz.

Synonymer (engelska) till "manipulation":

manipulation

Användningsexempel för "manipulation" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSince 2003 we have had a directive on insider dealing and market manipulation.
2003 óta rendelkezünk a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló irányelvvel.
EnglishThis context menu also offers you manipulation of the panel's buttons and applets.
Ebben a felbukkanó menüben a panel gombjait és a beágyazott kisalkalmazásokat is módosítani lehet.
EnglishHow this subtle manipulation was accomplished remained a mystery to him.
Hogy Boothe hogy tudta ilyen finoman manipulálni, fogalma sem volt.
EnglishShouldn't we think about manipulation, rather than elimination?
Nem kellene inkább manipulálásban gondolkodnunk a hatástalanítás helyett?
EnglishGene manipulation was a new field, and those things were unpredictable.
A génmanipuláció szűz terep még, és az ilyesmit nehéz megjósolni.
EnglishBut from here forward, he would be on his guard against such clever manipulation by the Druid.
Mostantól azonban őrizkednie kell a druida fortélyos manipulációitól.
EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Ugyanúgy, mint ahogy a korrupció, a média és a politikai kinevezések manipulálása is szokásos dolgok.
EnglishIt represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Az eredmény a józan ész és a racionalitás győzelmét hirdeti a demagógiával és a manipulációval szemben.
EnglishUnfortunately, it prefers lies, manipulation or even force.
Sajnos inkább a hazugságokat, a manipulációt vagy akár az erőszakot részesítik előnyben.
EnglishThen I reverse the manipulation, and you arise a creature of renewed sanity.
Aztán az előbbi mozdulatokat megismétlem visszafelé, és te normális emberként állhatsz majd fel a székből.
EnglishThe second assumption was difficult-the motive was not hatred or revenge, but rather manipulation.
A második feltevés nehéz: a motívum nem gyűlölet vagy bosszúvágy, hanem manipulációs szándék.
EnglishThe great famine cannot be the subject of ideological manipulation or other nationalist policies.
A nagy éhínség sem ideológiai manipulációnak, sem nacionalista politikának nem képezheti tárgyát.
EnglishIt is because of this increase that we are calling for urgent measures to combat price manipulation.
E miatt a növekedés miatt sürgős intézkedésekre szólítunk fel az ármanipuláció elleni harcban.
EnglishNow a lot of robotics is very impressive, but manipulation robotics is really just in the dark ages.
Egy sor robot nagyon lenyűgöző, de a manipulációs robotika tényleg a sötét középkorban jár még.
EnglishThrough the red lenses of his defensive anger, Joe perceived her calmness as a tool of manipulation.
A védekező düh vörös kontaktlencséjén keresztül Joe manipulációs eszköznek látta a nő nyugalmát.
EnglishThe bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
A tárgyalás részrehajlása és a vádlott manipulációja az igazságszolgáltatás valóságos paródiája volt.
EnglishA quick manipulation of her controller showed that both CNN and its subsidiary CNN Headline News were off the air.
Ugyanez volt a helyzet az HBO-val és az ESPN-nel, valamint a Showtime-mal is.
EnglishI would be very pleased if, for example, you were to concentrate your research on the manipulation of consciousness.
Nagyon örülnék, ha például a kutatásukat a tudat manipulálására irányoznák.
EnglishCourts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
A bíróságokat hazámban és Európa többi részén is még mindig lehet politikailag manipulálni.
EnglishThere would be no manipulation at the treaty, no treachery sewn into the fabric of generous pronouncements.
A tárgyalások során nem fogják majd manipulálni, nem szőnek csapdákat a nagylelkű kijelentések közé.