"to make or break" - Ungersk översättning

EN

"to make or break" på ungerska

EN to make or break
volume_up
{verb}

to make or break
sikerrel jár, vagy elbukik

Användningsexempel för "to make or break" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGlasgian took advantage of Kham's distraction to make a break for the crystal.
Glasgian kihasználta az alkalmat, és megpróbált odarohanni a kristályhoz.
EnglishThis was a special occasion, one of sufficient urgency to make her break precedent.
Ám ez különleges alkalom volt, eléggé fontos ahhoz, hogy szokást bontson.
EnglishThey'd have to make a break for it and take what the moment offered, good or bad.
Ki kell használni a pillanat kínálta lehetőséget, bármi legyen is az.
EnglishHe would have played along until he had a chance to make a break for it.
Megjátszottá volna magát, amíg lehetőség nem adódik rá, hogy meglépjen.
EnglishAnd thirdly, we need to be able to make and break chemical bonds.
És harmadszor, képesnek kell lennünk kémiai kötések kialakítására és felbontására.
EnglishIt is the citizens who are key to innovation - they make or break it.
A polgárok az innováció legfontosabb tényezői - rajtuk múlik, sikerrel jár-e vagy sem.
EnglishHer point of view was that when two people weren't happy together it was better to make a break.
Neki az volt a nézete, hogy ha két ember nem él boldogan, okosabb, ha elválik.
EnglishHe couldn't make a break for it; if she brought him down from behind, she'd finish him.
Floyt nem állhatott meg, hogy megvizsgálja, mert ha a nő hátulról beéri, akkor neki befellegzett.
EnglishShe might have to make a break by vaulting over the row of autodocs to the parapet above.
Lehet, hogy ki kell törnie az autodokkok felé, fel a párkányhoz.
EnglishBut if not, he would spring his ambush there and make a break for the river.
De ha nem, akkor rajtuk üt, aztán elmenekül a folyó felé.
EnglishIn view of all this, the challenge now is to make a break with these current policies ...
Mindezeket szem előtt tartva a feladat most az, hogy szakítsunk ezekkel a jelenlegi politikákkal...
EnglishHe would be forced to make his break when they transported him, maybe take a hostage or two.
Akkor lesz kénytelen végrehajtani a szökést, amikor átszállítják innen: esetleg túszokat is szed.
EnglishThey weren't expecting him to make a break; why would he?
Végül is a két rendőr nem számít arra, hogy ő mindjárt meglóg; miért is számítanának rá?
EnglishBut please, do not make me break the rule of the order.
Ámde kérlek, ne kényszeríts rá, hogy megszegjem a rend alapszabályát!
EnglishSo, either we all make a break for it and fight our way clear or...
Szóval, vagy mindannyian megpróbálunk kitörni, vagy...
EnglishHe had to make a break for it, while he still had control over his mind!
Ki kell törnie belőle, amíg még ura az elméjének!
EnglishNSA's job was to make and break ciphers, to record and interpret every bit of electronic noise on the planet.
Látványként roppant hatásos volt, de Ryan szerint inkább máshol kellett volna jobban vigyázniuk.
EnglishHow do you make a break for armour to go through?
Hogyan kell áttörni a frontot, hogy átjussanak rajta a páncélosok?
EnglishWe have to make our break soon if we are going to at all.
Hamarosan meg kell lépnünk, ha egyáltalán menni akarunk.
EnglishMaybe 1'd see the crew safely interned and then make a break for it in the skiff, she thought.
Talán előbb gondoskodnom kellene a legénység biztonságos elszállításáról, aztán meg kéne szöknöm a szkiffel, gondolta.