"major source" - Ungersk översättning

EN

"major source" på ungerska

Se exempelmeningar för "major source" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "major source" på ungerska

major substantiv
major adjektiv
source substantiv
Hungarian

Användningsexempel för "major source" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishECAs have become the major source of public finance for developing countries.
Az exporthitel-ügynökségek váltak a fejlődő országok számára a legnagyobb állami finanszírozási forrássá.
EnglishThere is one major source of debate, the support for the Nabucco issue.
Egy komoly vitapont van, a Nabucco-kérdés támogatása.
EnglishEli's studying Markarian 541, a major gamma ray source.
Eli a Markarian 541 -et tanulmányozza, ami gammasugarakat bocsát ki.
English(RO) European agriculture is frequently blamed as a major source of global warming.
(RO) Az európai mezőgazdaságot gyakran hibáztatják, mondván, hogy jelentős mértékben hozzájárul a globális felmelegedéshez.
EnglishWhat are you going to do to complete the internal market; which, after all, is a major source of growth for our employment?
Mit fognak tenni a belső piac kiteljesítése érdekében - amely végső soron a foglalkoztatás növelésének legfőbb forrása?
English(SK) Mr President, I would like to talk about the issue of collecting and storing cord blood, which is a major source of stem cells.
(SK) Tisztelt elnök úr! Az őssejtek fő forrásának számító köldökzsinórvér gyűjtéséről és tárolásáról szeretnék beszélni.
EnglishI must stress the importance of the cohesion policy as it has become a major source of support in Europe for research and innovation.
Ki kell emelnem a kohéziós politika fontosságát, mivel az a kutatás és innováció egyik fő támogatási forrásává vált Európában.
EnglishFirst and most directly, domestic animals became the societies' major source of animal protein, replacing wild game.
A legelső és legközvetlenebb következmény az, hogy a háziállatok váltak a társadalom fő állati fehérjeforrásává, helyettesítve ezzel a vadakat.
EnglishJessie's lips were pressed together in a tight white line, anticipating what would surely be the major source of pain, at least to begin with: her fingers.
Jessie keskeny fehér vonallá préselte ajkát, hogy felkészüljön a pillanatnyilag legnagyobb fájdalomra, arra, amely majd ujjaiból sugárzik ki.
EnglishFossil fuels are running out; they come from politically unstable parts of the world and continue to be a major source of CO2 emissions.
A fosszilis tüzelőanyagok kifogyóban vannak; a világ politikailag instabil részeiről érkeznek, és továbbra is a széndioxid-kibocsátás fő forrásai közé tartoznak.
EnglishThis port is a major source of work for many Poles in western Poland, a region affected by a level of unemployment which is often fairly high.
Ez a kikötő jelentős munkaforrást jelent számos lengyel számára Nyugat-Lengyelországban, amely régió gyakran meglehetősen magas szintű munkanélküliséggel küzd.
EnglishNot only is tobacco smoke a major source of air pollution, the chemicals contained in cigarettes expose smokers and non-smokers alike to serious risk.
A dohányfüst nemcsak a légszennyezés egyik jelentős forrása, hanem a cigarettákban található vegyi anyagok a dohányosokat és nemdohányzókat egyaránt komoly veszélyeknek teszik ki.
EnglishIn the current economic situation, however, we need to point out, over and above what has been said, that there are problems with the major source of financing for small and medium-sized enterprises.
A mai gazdasági helyzetben azonban az eddig elhangzottakon felül arra is rá kell mutatni, hogy baj van a kis- és középvállalkozások fő finanszírozási forrásával.

Lär dig andra ord

English
  • major source

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.