EN living
volume_up
{substantiv}

living
volume_up
élők {substantiv}
It was the blood of the living, beautiful girl, always the blood of the living, I said desperately.
Az élők vére volt az, gyönyörű lány, mindig az élők vére mondtam csüggedten.
People living with disabilities are given no opportunities whatsoever.
Semmiféle lehetőséget nem kapnak a fogyatékkal élők.
The Assembly thereby made the lives of people living around the Adriatic difficult.
A nemzetgyűlés ezzel megnehezíti az Adriai-tenger körül élők életét.
living (även: life, pep)
volume_up
élet {substantiv}
Captains will be discussing their living and working conditions there this evening.
Kapitányok fogják megvitatni élet- és munkakörülményeiket ma este.
Subject: Promotion of independent living for persons with disabilities
Tárgy: A független élet előmozdítása a fogyatékkal élő személyek számára
2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
volume_up
életmód {substantiv}
Of course, such a manner of living is not uncommon among Talamasca members.
Természetesen az ilyen életmód nem ritkaság a Talamasca tagjainál.
Priority attention will also be paid to independent living in the community.
Kiemelt figyelmet kap továbbá a közösségi független életmód.
The stringent rules of clean living and moderation would be forgotten this night.
A mértéktartás és szolid életmód szigorú szabályait el lehet felejteni ezen az éjszakán.
living (även: livelihood, subsistence)
volume_up
megélhetés {substantiv}
Chambers in London, parties, a living earned by the shrewd use of the tongue.
.. a szavak csűrés-csavarásával biztosított megélhetés.
For future growth, making a living must not equate to making a killing.
A jövőbeli növekedés érdekében a megélhetés nem lehet egyenlő a nagyot kaszálással.
And that's allowing for differences in the cost of living.
És ebbe már bele lettek számolva a megélhetés ára közötti különbségek.
living
living
living

Användningsexempel för "living" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishShe went back into the living room, carrying an ax that now smelled like tripe.
Az asszony betámolygott a nappaliba, kezében a fejsze úgy bűzlött, mint a pacal.
EnglishHe began to shake, the fear within him so strong that it was like a living thing.
Reszketni kezdett, és olyan erősen érezte magában a félelmet, akár egy élőlényt.
EnglishAnd the other thing about these guys is, they also know what they do for a living.
És ami szintén fontos róluk, hogy ők szintén tudják mit tesznek a megélhetésért.
English'Well, it's like my old mamma used to say it may not be much, but it's a living.
- Hát, ahogy az öreganyám mondani szokta volt: nem sok, de muszáj élni valamiből.
EnglishShe bit the inside of her lip and turned slowly, going back into the living-room.
Brigid az ajkába harapott, aztán lassan megfordult, és visszament a nappaliba.
EnglishHe was shut away in the valley now, isolated from the living, alone with the dead.
Most már be volt zárva a völgybe, elszigetelve az élőktől, egyedül a holtakkal.
EnglishI feel like I've been living in a cage for months, and I'm slowly seeing daylight.
Úgy érzem, hogy a sötétségben töltött hosszú hónapok után végre feldereng a fény.
EnglishThey learned she had a lawyer living on the premises, and this concerned them too.
Megtudták, hogy kiadta a lakást egy ügyvédnek, és ez kissé aggasztani kezdte őket.
EnglishIt provides an image of a country which is living in an Islamic Middle Ages.
Hiszen ez az eset egy középkori iszlám államról alkotott elképzeléseinkbe illik.
EnglishShe took this and the lampshade back into the living room and sat down in the gloom.
A lámpaernyővel együtt bevitte a nappaliba, s leült a behúzott függönyök mögött.
EnglishThis is consistent with the changes in living conditions of the people of our Union.
Ez a trend összevág az unió polgárainak életkörülményeiben beállt változásokkal.
EnglishAfter all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
Hiszen végül is az emberiség mindenkor a folyamatos éghajlatváltozás korát élte.
EnglishRemember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.
Emlékeznek mikor ez a kék doboz egyedül volt, vezette a világot, saját életét élve?
EnglishAnd there came blood as it were of a dead man: and every living soul died in the sea.
Erre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden tengeri élőlény elpusztult.
EnglishLiving alone for weeks on end because when youve no money youve no friends.
Végtelen heteken át nem szólni senkihez mert ha nincs pénzed, nincs barátod sem.
EnglishHelp me set her free and our chances of living become a thousandfold better.
Segíts kiszabadítani Morgaine-t, és akkor az esélyeink ezerszer jobbak lesznek.
EnglishLook at what is happening to the green living things and the rivers and the oceans!
Nézzék csak, mi történik a zöld élővilággal meg a folyókkal meg a tengerekkel!
EnglishIn the living room, Mary Jo Perrin sat alone and thoughtful in a corner chair.
Mary Jo Perrin egyedül, elgondolkozva üldögélt egy széken a nappali sarkában.
EnglishWe see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
Egyre gyakoribb a multirezisztens tbc-s és a multirezisztens AIDS-es megbetegedés.
EnglishThe sun was coming up in Rick Cowley's living-room window when the telephone rang.
A nap már bekukucskált Rick Cowley nappalijának ablakán, amikor csörgött a telefon.