"letter-writer" - Ungersk översättning

EN

"letter-writer" på ungerska

EN letter-writer
volume_up
{substantiv}

letter-writer
volume_up
levélíró {substantiv}
murmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
'First I will take my pay,' the letter-writer said.
- Először a pénzemet akarom látni - szólt a levélíró.
The lama would have been more annoyed than the priest had he known how the bazar letter- writer had translated his phrase 'to acquire merit
A lámát bántotta volna a dolog, ha tudta volna, hogy a levélíró hogyan fordította le az ő kifejezéseit: "érdemeket szerezni".
letter-writer
letter-writer
letter-writer

Liknande översättningar för "letter-writer" på ungerska

letter substantiv
Hungarian
writer substantiv
to write verb

Användningsexempel för "letter-writer" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThen he could pay the letter-writer and write letters to the lama at Benares.
Akkor kifizethetné a levélírót és leveleket írhatna Benareszbe a lámának.
EnglishTo Catherine and Lydia, neither the letter nor its writer were in any degree interesting.
Catherine és Lydia szemében a levél és írója egyaránt teljesen érdektelen maradt.
English'And now, go to the nearest letter-writer in the bazar and tell him to come here.
- Most pedig siess a legközelebbi levélíróhoz a bazárban, és mondd meg neki, hogy jöjjön ide!
English'But - but what manner of white man's son art thou to need a bazar letter-writer?
- Miféle fehér ember fia vagy te. hogy levélíróra van szükséged?
EnglishThe public letter-writer, who knew English, composed excellent telegrams, such as: 'Creighton, Laurel Bank, Umballa.
A hívására megjelent közlevélíró nagyszerű táviratokat fogalmazott: "Creighton Laurel Bank, Umballa.
EnglishThis was before he had learned to write fair English, and so was obliged to find a bazar letter-writer.
Ez még akkor történt, amikor valahogyan megtanult angolul írni és kénytelen volt egy bazárbéli levélírót keresni.
EnglishThere was no indication in the letter that the writer, whose name was Eliot Rosewater, was a grownup, was fabulously well-to-do.
A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Eliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesésen jómódú.
English'There is a white boy by the barracks waiting under a tree who is not a white boy,' he stammered to the first bazar letter-writer he came across.
- Egy fehér fiú vár a barakkoknál egy fa alatt, aki nem fehér fiú - dadogta az első levélírónak, akivel a bazárban találkozott.