EN lash
volume_up
{substantiv}

lash (även: cat, martinet, scourge, whip)
volume_up
korbács {substantiv}
The sting-crop hummed wickedly; its lash cut Alacrity's cheek.
A korbács gonoszul felzümmögött, és eltalálta Alacrity arcát.
The drumbeat gave the time and the lash enforced it.
A dobszó határozta meg a tempót, a korbács pedig nyomatékosította azt.
he cried, and turned his back so that they might see the scars of the lash.
Azzal a hátát mutatta nekik, a korbács szaggatta bőrt, a félig behegedt sebeket.
lash (även: clip)
volume_up
ostorcsapás {substantiv}
Dee found me sprawled, in the center of the circle of the Macrocosm, as if struck by a lash.
Dee úgy talált rám, hogy hanyatt feküdtem a Makrokozmosz-kör kellős közepén, mint akit ostorcsapás terített le.
lash (även: lashing, whipping)
volume_up
korbácsolás {substantiv}
lash (även: scourge, whip)
volume_up
ostor {substantiv}
Rain lashed the night, and like the crack of a whip, thunder broke across the sky.
eső, az égen villám cikázott át, a dörgés akkorát csattant, mint egy ostor.
lash
volume_up
szempilla {substantiv}
Yes, innocent-baby stare, and the heavily blacked lashes brought out the blueness.
Igen; az ártatlan bébipillantás és a feketére kent szempilla kiemelte a szem kékségét.

Synonymer (engelska) till "lash":

lash

Användningsexempel för "lash" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow and again Boghaz screamed as the lash flicked too far over and caught him instead.
Boghaz olykor-olykor felsikoltott, ha egy hosszabbra sikerült ütés őt találta.
EnglishAnd tell Callus to lay the lash on the fat one twice in every glass, five strokes.
És mondd meg Callusnak,hogy kétszer verjen végig a kövéren minden órában.
English'Plug your ears with wax, my boy and lash yourself to the mast,' he said.
Dugd be a füledet viasszal, fiam és kötözd magad az árbochoz mondta apám.
EnglishCome on, they're a hell of a lot less likely to lash out than we are.
Gyerünk már, mindannyian tudjuk, hogy ők sokkal jobban tartanak tőlünk, mint mi tőlük.
EnglishThe lash, however, was curled upon itself and tied so as to make a loop of whipcord.
Érdekes módon azonban ennek a korbácsnak a végére hurkot kötöttek.
EnglishShe wanted to lash out at him, what makes you think it would be your child, old man?
Morgaine a legszívesebben odavágta volna: miért képzeled azt, hogy a gyermek a tiéd, vénember?
English[mind lash, mental pincers clamping down furiously, images streaming]
[mentális csapás, egy képzeletbeli olló kegyetlenül összezárul, örvénylő képek]
EnglishHopelessly off balance himself, Corbell watched the old man set himself and lash out.
Maga is egyensúlyát vesztve Corbell figyelte, ahogy az öregember összeszedi magát és nekilódul.
EnglishIf they think they're trapped, they might still lash out.
Ha csapdában érzik magukat, akkor lehet, hogy megpróbálnak a torkunknak ugrani.
EnglishHer blood-drenched front, laid open by the lash, turned toward a sky that matched its bleeding hue.
Véres, szabdalt felsőteste lassan egy vonalba került a vérvörös égbolttal.
English[snort, mind lash, groan of pain, diabolic chuckle] Idiot human, show on...
[haragos horkantás, mentális csapás, fájdalomüvöltés, ördögi kacaj]
English[mind lash, pain, frenzied rushing images]
[mentális csapás, fájdalom, sebesen rohanó képek]
EnglishHe wanted to lash out at Teddy, but for the moment words failed him.
Szeretett volna visszavágni Teddynek, de belefagyott a szó.
EnglishShe did not flinch when I washed the marks of the lash on her back.
Meg se rezzent, mikor kimostam hátán a korbácsütések nyomát.
EnglishSeveral pit fiends shrank away, expecting Geryon to lash out with deadly force to punish this impertinence.
Néhányan odébb húzódtak, arra számítva, hogy Geryon halálra sújtja az arcátlan démont.
English[mind lash, fiery eyes moving forcefully forward, cries ignored, images flashing past...]
[mentális csapás, izzó szempár lódul előre, mellőzött sikolyok, gyorsan suhanó képek...]
EnglishThey had turned her head to make her watch, as the lash fell.
A fejét odafordították, hogy nézze a máglyát, és közben verték.
EnglishShe wanted to cry, or to lash out, and wasn't sure what she would do.
Kiáltani akart, vagy ütni, menekülni vagy összerogyni.
EnglishHis lash rose and fell once and then Carse was on him.
Korbácsa egyetlenegyszer csaphatott le még, mielőtt Carse megrohanta.
EnglishHe flashed by overhead, and my car, moving at Mach four, bucked under the lash of the sonic boom.
Átvillant a fejem felett, és a Mach néggyel száguldó kocsi megrázkódott a hangrobbanás csapása alatt.