"to justify" - Ungersk översättning

EN

"to justify" på ungerska

EN

to justify [justified|justified] {verb}

volume_up
Further, some of the justifications in the report do very little to justify.
Továbbá a jelentés néhány igazoló állítása igen keveset igazol.
The present situation as regards respect for the rights of minorities in Turkey certainly does not justify that approach.
A kisebbségi jogok törökországi tiszteletben tartásának jelenlegi helyzete biztos, hogy nem igazol egy ilyen megközelítést.
Ez semmit sem igazol.
to justify (även: to absolve, to undo)
As for oil prices, immediate steps are justified to help the most hard-pressed households.
Az olajárakkal kapcsolatban haladéktalan lépéseket indokol az, hogy segítsünk a legnehezebb helyzetben lévő háztartásokon.
The European institutions still need to work towards delivering swifter operations and procedures, which are justified by the urgency and scale of natural phenomena.
Az európai intézményeknek továbbra is törekedniük kell a műveletek és eljárások gyorsabb lebonyolítására, amit a természeti jelenségek sürgető jellege és mértéke indokol.
Such an amendment must truly aim to emphasise the exceptional nature of this procedure, and is justified, inter alia, by the administrative and technical workload that it entails.
A módosításban fontos valóban kiemelni az eljárás rendkívüli jellegét, amelyet egyebek mellett az eljárással járó adminisztratív és szakmai munkateher indokol.
to justify
volume_up
egyenget {vb} (betűket)
to justify
volume_up
kizár {vb} (sort nyomdában)
to justify (även: to substantiate)

Användningsexempel för "to justify" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Wyatts never tried to justify it, and would not hire lawyers to justify it.
Wyatték nem is próbálták mentegetni, és ügyvédet sem fogadtak, hogy mentegesse.
EnglishThe Dream, the basic morality of it, and use that to justify the means to the end.
Meg kell várnia, hogy erre magától ébredjen rá, és a maga módján dolgozza fel.
EnglishLike I said, he looked a little bit hinky, but not enough to justify coverage on him.
Ahogy mondtam, egy kicsit idegesnek tűnt, de azért nem annyira, hogy kövessük.
EnglishThis is the pretext the EU uses to justify its imperialist interventions everywhere.
Az EU ezt az ürügyet használja fel imperialista beavatkozásainak igazolására.
EnglishBut all of that does not justify the time and the passion in their position.
Tény, hogy meglehetősen Neander-völgyi álláspontot képvisel abortuszügyben.
EnglishHe cited passage after passage from the scriptures to justify his position.
Egyik idézetet a másik után szavalta el, alátámasztandó saját álláspontját.
EnglishThe exceptional circumstances fully justify the exceptional solutions adopted.
A rendkívüli körülmények teljes mértékben igazolják a rendkívüli megoldások elfogadását.
EnglishWe believe that it is not possible to justify this to European taxpayers.
Úgy gondoljuk, hogy ezt képtelenség megindokolni az európai adófizetők felé.
EnglishI would like you to write a letter to the Commissioner to justify those statements.
Szeretném, ha levelet írna a biztos úrnak, hogy indokolja kijelentéseit.
EnglishThe ends will justify the means; however, it requires effort and courage.
A cél szentesíti az eszközt; ehhez azonban erőfeszítésekre és bátorságra van szükség.
EnglishI am sure that there is no UN resolution that would justify such a move.
Biztos vagyok benne, hogy egyetlen ENSZ határozat sem igazolná ezt a lépést.
EnglishIn this case, therefore, this is very difficult to justify to the electorate.
Ebben az esetben ezért nehéz magyarázattal szolgálni a választók felé.
EnglishAs you can only go forwards, I ask that you justify the confidence we have placed in you.
Mivel csak előremehet, arra kérem, igazolja az Ön iránt tanúsított bizalmat.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
A kultúra, a vallás és a hagyományok nem indokolhatják az erőszakot.
EnglishYou are asking me to justify my actions through the convenience of hindsight.
Arra kérsz, hogy éleslátást magyarázzak bele utólag abba, amit tettem.
EnglishThat would be an equally manufactured competence and impossible to justify.
Ez ugyanígy önkényes illetékesség lenne, amelyet lehetetlenség igazolni.
EnglishNothing occurred between them that could justify the hopes of his sister.
Semmi sem történt közöttük, ami igazolhatta volna Miss Bingley reményeit.
EnglishAll of this, I believe, is sufficient to justify voting against the report.
Ez azt gondolom elég indok ahhoz, hogy miért szavazok a jelentés ellen.
EnglishIf you did, then how could you justify killing Mary Bannister, Subject F4?
Végül is ha ezt teszi az ember, hogyan igazolja az F4-es alany, Mary Bannister megölését.
EnglishOur wine growers, who opted for quality, should not have to justify the value of their wine.
Nem a minőségre szavazó bortermelőknek kellene bizonyítaniuk a boruk értékét.