"institution" - Ungersk översättning

EN

"institution" på ungerska

volume_up
institution {substantiv}

EN institution
volume_up
{substantiv}

institution (även: establishment, institute, shebang)
volume_up
intézmény {substantiv}
And the tension here is between institution as enabler and institution as obstacle.
A lényeges különbség aközött van, hogy az intézmény lehetővé tesz, vagy akadályoz.
Secondly, a topic fundamental to Parliament as an institution.
Másodszor, a Parlament mint intézmény szempontjából alapvető témáról.
The only other institution that is represented is Parliament.
Az egyetlen másik intézmény, amely képviselteti magát, az a Parlament.
institution
volume_up
intézet {substantiv}
The Adult Correctional Institution at Shepherdstown was proud of its dentistry program.
A shepherdstowni Felnőtt Büntetés-végrehajtó Intézet büszke volt a fogászati ellátására.
Neither institution has approached the Commission directly.
Egyik intézet sem kereste meg közvetlenül a Bizottságot.
I got a little carried away... explaining the inner workings of the institution to Jim.
Kicsit elkalandoztam... az intézet belső működését magyarázom Jimnek.
institution (även: actuation)
volume_up
megindítás {substantiv}
institution (även: custom, fashion, habit, mode)
volume_up
szokás {substantiv}
They were not completely satisfied because the tradition in our institutions is not to single out any particular area.
Nem voltak teljességgel elégedettek, mivel intézményeinknél nem szokás konkrét területeket kiemelni.
volume_up
létesítés {substantiv}
institution (även: establishment, formation)
volume_up
alapítás {substantiv}
institution (även: establishment, project, scheme)
volume_up
létesítmény {substantiv}
institution (även: formation)
volume_up
megalakítás {substantiv}
institution (även: organization, getting up)
volume_up
szervezés {substantiv}
institution

Användningsexempel för "institution" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Ugyanakkor az intézménynek kevésbé összetett jogi követelményekre van szüksége.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nem akarok több ellenőrzést a kezébe adni ezeknek a sötét és korrupt intézménynek.
EnglishWe will not be dealing with a 'paper tiger', but with a real working institution.
Nem egy "papírtigrissel”, hanem egy valóban működő intézménnyel lesz dolgunk.
EnglishConcerning the institution: we have to decide to whom this strategy is addressed.
Az intézményi: el kell döntenünk, hogy kik ennek a stratégiának a címzettjei.
EnglishI think we are already the most supervised international financial institution.
Szerintem máris az egyik leginkább felügyelt nemzetközi pénzintézet vagyunk.
EnglishMost of all, it will be a quasi-democratic cosmetic for an undemocratic institution.
Ez mindenekelőtt egy kvázi-demokratikus púder egy nem demokratikus intézményen.
EnglishThe EU's development into a viable European institution will take hard work.
Az EU-nak egy életképes európai intézménnyé való fejlődése kemény munkát igényel.
EnglishThe institution of the Ombudsman is, of course, incredibly important for the EU.
Az ombudsman intézménye természetesen hihetetlenül fontos az Unió számára.
EnglishWe provide targeted support under the comprehensive institution-building programme.
Az intézményfejlesztésre irányuló, átfogó program révén célzott támogatást nyújtunk.
EnglishIt should be pointed out that the Treaty of Lisbon has made the ECB an EU institution.
Hangsúlyozni kell, hogy a Lisszaboni Szerződés az EKB-t az EU intézményévé tette.
EnglishI personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Én személy szerint helytelenítem ezt, és remélem, hogy intézményünk összeszedi magát.
EnglishMy mother got sick, see... so I had to go in an institution... when my mother got sick.
Megbetegedett a mamám, tudja... így oda kellett mennem... amikor mama beteg lett.
EnglishWhat was he doing in that prison rather than in some mental institution?
Mit keresett abban a börtönben, amikor elmegyógyintézetben lett volna a helye?
EnglishBut the front row was filled entirely with senior traders and institution chairmen.
Az első sorban vezető brókerek és pénzintézetek elnökei foglaltak helyet.
EnglishMember States cannot regard OLAF as an enemy or a redundant institution.
A tagállamok nem tekinthetnek az OLAF-ra ellenségként vagy felesleges hivatalként.
EnglishHowever, in our role as a European institution we must stay on the ball.
Azonban európai intézményként a feladatunk az, hogy ne tévesszük szem elől a célt.
EnglishThe European Parliament is the only democratically-elected EU institution.
Az Európai Parlament az EU egyetlen demokratikusan megválasztott intézménye.
EnglishIf this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Ha ez sem sikerül, az ombudsman ajánlást tehet az érintett intézménynek.
EnglishFirst of all, when you form an institution, you take on a management problem, right?
Először is, amikor léthehozunk egy intézményt, szembenézünk az irányítás problémájával.
EnglishAnd Poppy had denied vehemently any knowledge of such an institution as the Pale Horse.
És Poppy indulatosan tagadta, hogy ismerné a Sárgaszínű Ló nevű műintézetet.