"instituting" - Ungersk översättning

EN

"instituting" på ungerska

volume_up
instituting {substantiv}

EN instituting
volume_up
{substantiv}

volume_up
létesítés {substantiv}

Användningsexempel för "instituting" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
2. tengely: egy globális és összehangolt megközelítés intézményesítése az ellenőrzés és a vizsgálat tekintetében.
EnglishNegotiations for the drafting of the instituting texts for the EEC and Euratom open in Brussels.
Brüsszelben megkezdődnek a tárgyalások az EGK és az EURATOM létrehozásáról szóló tervezetek kidolgozására.
EnglishBelgium ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
Belgium ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishItaly ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
Olaszország ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishGermany ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
Németország ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishFrance ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
Franciaország ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishThe Netherlands ratify the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
Hollandia ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishYou see, I've been instituting a few inquiries as to what Parker has been doing with himself this evening.
Tudja, érdeklődtem egy kicsit, hogy Parker mit csinált ma este. őszintén szólva nem tetszik nekem a viselkedése.
EnglishCitizens would first have to cope with the cost of instituting legal proceedings in the United States!
Ahhoz, hogy jogi lépéseket tegyenek, előbb az egyesült államokbeli bírósági eljárás költségeit kellene megfizetniük!
EnglishA second important element, a second chapter, if you like, is the procedure for instituting flight bans.
A másik fontos elem - vagy a második fejezet, ha mondhatjuk így - a repülési tilalmak bevezetésére vonatkozó eljárás.
EnglishInstead of instituting a complete ban on their use, it is in favour of imposing strict restrictions governing their application.
A használat teljes tiltása helyett az EU az alkalmazás szigorú korlátozását részesíti előnyben.
EnglishHaving regard to the Treaty instituting the European Coal and Steel Community, and in particular Article 47 thereof,
Tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződésre, és különös tekintettel annak 47. cikkére,
EnglishThen the Sleeper swung its engine fields about, flourishing them into an entirely new configuration and instituting a crash-stop.
Teljes kapacitását irdatlan tömege lassítására használta, hamuszín hullámokat gyrt az energiahálóba.
EnglishThe Grand Duchy of Luxembourg ratifies the Treaty instituting a Council and Commission of the European Communities.
A Luxemburgi Nagyhercegség ratifikálja az Európai Közösségek egységes Tanácsának és Bizottságának létrehozásáról rendelkező szerződést.
EnglishI hope that the new Commission, by instituting the action plan associated with the strategy, will bear this resolution in mind too.
Remélem, hogy a Bizottság a stratégiához kapcsolódó cselekvési terv megalkotásakor nem feledkezik meg erről az ajánlásról sem.
EnglishThe anti-corruption efforts of the Afghan police should be bolstered by the European Union, which must set to work by instituting public prosecutors.
Az Európai Uniónak támogatnia kell az afgán rendőrség korrupció elleni vizsgálóhivatalok létrehozására irányuló erőfeszítéseit.
EnglishTo address this issue, the Commission is preparing a communication to assess the added value of instituting a Community disaster prevention mechanism.
A kérdés megoldása céljából a Bizottság már dolgozik egy közleményen, amely értékeli majd egy közösségi katasztrófa-megelőzési mechanizmus működtetésének hozzáadott értékét.
EnglishThe Bakiyev government that came to power unfortunately dismally betrayed the hopes of a better life for the masses, instituting a corrupt and authoritarian regime.
A hatalmat átvevő Bakijev-kormány sajnos gyászosan szertefoszlatta a tömegek jobb életre vonatkozó reményeit, mivel korrupt és önkényuralmi rezsimet vezetett be.
EnglishEven when it is finally possible to prove that a fraud has been committed, the Member States are not interested in instituting legal proceedings and recovering the money.
Még abba az esetben is, ha végül bizonyítható, hogy csalást követtek el, a tagállamok nem érdekeltek a jogi eljárások megindításában és a pénz behajtásában.
EnglishInstituting these measures would greatly contribute to preventing the situation from deteriorating, and would help our growers to adapt to exceptional circumstances.
Ezen intézkedések meghozatala nagyban hozzájárulna a helyzet súlyosbodásának megelőzéséhez, és segítené termelőinket a rendkívüli körülményekhez való alkalmazkodásban.