"inland shipping" - Ungersk översättning

EN

"inland shipping" på ungerska

Se exempelmeningar för "inland shipping" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "inland shipping" på ungerska

inland adjektiv
land substantiv
shipping substantiv
to ship verb
ship substantiv
Hungarian

Användningsexempel för "inland shipping" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe future of urban mobility is therefore closely connected to the future of inland shipping.
A városi mobilitás jövője ezért szorosan összefügg a belvízi hajózás jövőjével.
EnglishFinally, I too am pleased that inland shipping has also been included in the directive.
Végül is én örülök, hogy a belvízi utakon történő szállításra is vonatkozik az irányelv.
EnglishThe extra reduction in the threshold for inland shipping, in particular, can count on my support.
Különösen számíthat a támogatásomra a belvízi hajózásra vonatkozó küszöb további csökkentése.
EnglishWhat is particularly welcome, from my perspective, is the expansion of the scope to include inland shipping.
Ami az én szempontomból különösen üdvözlendő, az a hatókör kiterjesztése a belvízi szállításra is.
EnglishI do see an improvement through the inclusion of inland shipping.
Látok javulást a belvízi hajózás bevonásában is.
EnglishIf the inland shipping capacity is already present in European cities, this should be utilised and promoted.
Ha a belvízi hajózási kapacitás már jelen van az európai városokban, azt ki kell használni és támogatni kell.
EnglishInland shipping is the cleanest modality by far.
A belvízi hajózás messze a legtisztább szállítási mód.
EnglishI know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
Úgy ismerem őt végtére is, mint a belvízi hajózás hűséges támogatóját, és reméltem, hogy az ilyen módosítások kedvesek a számára.
EnglishThus, inland shipping is not the only user of river water, something that is abundantly clear during these days of extreme drought.
Így például nem a belvízi hajózás a folyóvizek egyedüli felhasználója, és ez teljesen egyértelmű a mostani szélsőségesen aszályos időszakban.
EnglishSustainable economic development in Europe, not least in the area of transport and in the urban areas, will largely depend on the use of inland shipping.
A fenntartható gazdasági fejlődés Európában, és nem kevésbé a közlekedés és a városi térségek területén nagymértékben a belvízi hajózáson múlik majd.
EnglishI would therefore ask the European Commission to keep a close eye on the interests of inland shipping when it drafts new legislation on urban mobility.
Ezért arra kérem az Európai Bizottságot, hogy vegye alaposan figyelembe a belvízi hajózás jelentőségét a városi mobilitásról szóló új jogszabály kidolgozásakor.
EnglishWe must not overload industry in relation to shipping and inland waterway boats and barges as the end result may turn out to be the opposite of our intentions.
Nem szabad túlterhelnünk a vízi szállítással, a belvízi hajókkal és uszályokkal kapcsolatos ipart, mivel ez a céljainkkal éppen ellentétes eredményre vezethet.
EnglishThis is likely to improve the opportunities and market prospects for inland shipping, which in turn will ease the burden on our roads and, again, help to protect the environment.
Ez várhatóan javítja a belvízi utakon történő szállítás lehetőségeit és piaci kilátásait, ami tehermentesít útjainkat, és ezzel megint a környezet védelmét szolgálja.
EnglishSince the report is excellent and is right to give due consideration to the principle of subsidiarity, I should like, briefly, to address the link between urban mobility and inland shipping.
Mivel a jelentés kiváló, és helyesen fordít kellő figyelmet a szubszidiaritás elvére, ezért röviden a városi mobilitás és a belvízi hajózás kapcsolatáról szeretnék szólni.

Lär dig andra ord

English
  • inland shipping

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.