"in the meantime" - Ungersk översättning

EN

"in the meantime" på ungerska

EN in the meantime
volume_up

in the meantime
In the meantime, when you continue not to cooperate with the president's policy.'
Időközben, míg te továbbra sem működsz együtt az elnök politikájával...
In the meantime, I will initiate discussions in regard to the betrothal.
- Időközben megkezdem a házassággal kapcsolatos tárgyalásokat.
In the meantime governments have lost further cases with their citizens.
A kormányok időközben még több ügyet vesztettek el polgáraik ellenében.
in the meantime (även: all at once, simultaneously, together)
In the meantime, Belarus was invited in May 2009 to join the multilateral dimension of the EAP.
Ezzel egyidejűleg, 2009 májusában felkértük Belaruszt, hogy csatlakozzon az EAP multilaterális dimenziójához.
In the meantime, the conflict between the police and the army in Russia over organs belonging to Chechens continues.
Oroszországban ezzel egyidejűleg folytatódik a csecsenek szerveivel kapcsolatos konfliktus a rendőrség és a hadsereg között.

Synonymer (engelska) till "in the meantime":

in the meantime

Liknande översättningar för "in the meantime" på ungerska

in preposition
meantime konjunktion
Hungarian

Användningsexempel för "in the meantime" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think youd better reconsider writing that letter to Corvallis in the meantime.
- Addig ajánlom, gondolja át újra, hogy megírja-e azt a levelet Corvallisba.
English'In the meantime,' Tony said, 'it's more important than ever that we keep this quiet.
- Addig is - folytatta Tony - fontosabb, mint valaha, hogy ezt titokban tartsuk.
EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Eközben pedig a terrorizmus elleni küzdelem elsődleges kötelességünk marad.
EnglishIn the meantime, Procrastination had been publishedbut almost no one seemed to know.
Közben megjelent a Halogatás -- de a regényt a hőstettel senki nem kötötte össze.
EnglishIn the meantime, the Major would try to nudge his tactics in the right direction.
Míg csendben figyeltek, a buszok fényszórói az egyik helyről a másikra vándoroltak át.
EnglishBut, I see no reason why we can't have someone look for her family in the meantime.
Ugyanakkor... nem látom akadályát, hogy találjunk valakit, aki felkutatja a családot.
EnglishAnd in the meantime you're still chilly and you still have to eat some lunch.
Addig azonban maga még mindig fázik egy kicsit, és ennie is kell valamit...
EnglishMeantime, the old gods whom I painted were fast disappearing from the Temples of Rome.
Közben a régi istenek, akiket megörökítettem, gyorsan tünedeztek Róma templomaiból.
EnglishIt is interesting that Mr Rogalski has been allowed to speak three times in the meantime.
Érdekes, hogy Rogalski úr ez idő alatt háromszor kapott felszólalási lehetőséget.
EnglishIn the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.
Eközben Tajvan 42 millió eurós segélyt ajánlott fel a földrengés áldozatainak.
EnglishTherefore, in the meantime the current financing agreements will have to be applied.
Ezért eközben a hatályos finanszírozási megállapodásokat kell alkalmazni.
English'but in the meantime,' Kurtz continued, 'I think I can make up some ground.
- De addig is - folytatta Kurtz - le akarok dolgozni egy kicsit a távból.
EnglishIn the meantime I'd like to have a word with Mr. and Mrs. Alee Legge and Mr.
Addig is szeretnék néhány szót váltani a Legge házaspárral és Michael Weymannal.
EnglishIn the meantime, I'll sort through some clothes that Regina left behind.
Közben én nézek neked valami ruhát azok közül, amiket Regina itthon hagyott.
EnglishIn the meantime, instruct your herdsmen and crofters to keep a sharp watch across the moors.
Mindeközben utasítsák pásztoraikat és bérlőiket, hogy tartsák nyitva a szemüket!
EnglishMeantime, here is another brown medicine that he may suck at on the way home.'
Itt van egy másik, barna orvosság is, ezt szopogassa hazafelé menet.
EnglishIn the meantime, you guys have a couple days off... to prepare for your midterm.
Eközben, van pár napotok... hogy felkészüljetek a félévi vizsgára.
EnglishShe'd had enough muscle cramps in her life to know that, but in the meantime oh God it hurt.
Épp elégszer volt már izomgörcse az életben, ismerte a jelenséget, de addig...
EnglishIn the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
Addig is jó hasznát vehetjük a tagállamok diplomáciai akadémiáinak.
EnglishIn the meantime, we shall take note of what Philip Bushill-Matthews has said.
Eközben tudomásul vesszük a Philip Bushill-Matthews által közölteket.