"important" - Ungersk översättning

EN

"important" på ungerska

EN important
volume_up
{adjektiv}

important (även: capital, earnest, memorable, momentous)
volume_up
fontos {adj.}
It is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Stratégiai szempontból fontos ország, regionális szereplőként nemkülönben fontos.
There was something important here, something terribly important, to be realized.
Volt itt valami fontos, valami rettenetesen fontos, amit észre kellett vennem!
This is an important basic principle and an important statement by Parliament.
Ez egy nagyon fontos alapelv és egy fontos parlamenti nyilatkozat.
important (även: heavy, leading, momentous, notable)
It is most important that we have a record of such important declarations.
Nagyon fontos, hogy az ilyen jelentős nyilatkozatokról legyen jegyzőkönyvünk.
For us, it is an important instrument for achieving sustainable development.
Az irányelv szemünkben jelentős eszköz a fenntartható fejlődés megvalósításához.
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.

Synonymer (engelska) till "important":

important

Användningsexempel för "important" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
A legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Az európai értékek a romániai oktatási rendszer számára különösen fontosak.
EnglishHowever, I believe that the amendments tabled by the rapporteur are important.
Ugyanakkor azonban az előadó által benyújtott módosításokat is fontosnak tartom.
EnglishIf its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
Ha a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
EnglishHe occasionally dozed off at important meetings, to the dismay of his associates.
A hatalomhoz azonban ragaszkodott, olyan görcsösen, mint a haldokló az élethez.
EnglishThere is also another important element: this is not confined merely to Europe.
És van még egy lényeges elem: ezek az intézkedések nem korlátozódhatnak Európára.
EnglishThe important message lay in the simple subtext: You're upsetting me, Jessie.
A tulajdonképpeni mondanivalót a szöveg mélye hordozta: Ünneprontó vagy, Jessie.
EnglishIt's important to know what people have been hiding from you all these years.
Tudnod kell, mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során.
EnglishYou know that meter and rhythm were much more important to the Greeks back then.
Tudod, hogy akkor még sokkal fontosabb volt a görögöknek a metrum és az ütem.
EnglishYou must have realized that Skaith is not the most important planet in the galaxy.
Nyilván ti is belátjátok, hogy a Skaith nem a legfontosabb bolygó a Galaxisban.
EnglishAt the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot!
EnglishIt is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
Ennek megfelelően még fontosabb, hogy a járművek kifogástalan állapotban legyenek.
EnglishThe most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
A legfontosabb hatása, hogy a jogszabálycsomagot megerősíti a következő évtizedre.
EnglishIn our foreign policy we view anti-terrorism as being particularly important.
Külpolitikánk részeként különösen fontosnak tekintjük a terrorizmusellenességet.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Szerintem sokkal fontosabb, hogy az erőforrások megmentésére összpontosítsunk.
EnglishYour message can be converted to plain text without losing important information.
A levél átalakítható normál szöveges formátumba információk elvesztése nélkül.
EnglishThis was the most important objective of the Committee on Development's work.
A Fejlesztési Bizottság munkája során ez volt az egyik legfontosabb célkitűzés.
EnglishAnd I don't mean to understate how important it is to restore basic function.
És nem akarom lekicsinyleni az alapvető funkciók helyreállításának fontosságát.
EnglishI told the guys at E-Systems to get them out pronto, 'cuz these guys are important.
Megmondtam az E-Systemsnél, hogy azonnal küldjék őket, mert ezek a fiúk fontosak.
EnglishWhat is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.
Ami pedig véleményem szerint talán a legfontosabb, az a kémiai biztonság hiánya.