"imp" - Ungersk översättning

EN

"imp" på ungerska

volume_up
imp {substantiv}

EN imp
volume_up
{substantiv}

imp (även: bogy, elf, gnome, hobgoblin)
volume_up
manó {substantiv}
Then she sat grinning like a mischievous imp at my stupefaction.”
Utána, látva döbbenetemet, csak ült és vigyorgott, mint egy pajkos manó.
But not much fun, said some derisive imp, popping up from my subconscious.
De nem valami szórakoztató nőszemély, mondta a tudatomból előbukkanó gonosz manó.
And some dancing, interior imp made him add: I believe the initial donation may even be tax deductible.
- S a lelke mélyén táncoló manó még hozzáfűzte: Tudomásom szerint az ajtóban tett adomány az adományozó adóalapjából is leírható.
imp
volume_up
huncut kölyök {substantiv}
imp
volume_up
kis ördög {substantiv}

Användningsexempel för "imp" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis mad little imp hissed and we were all forced to chatter and jump!
- Ez a bolond kölyök sziszegett egyet, s mi mindnyájan remegni és vacogni kezdtünk!
EnglishYou're a smart, devil-tongued little imp, yes, Marius conceded with a small smile.
Igen, fullánkos nyelvű kis kobold vagy válaszolta halvány mosollyal.
EnglishViljoen drew up to Kirstens Garage and pointed across the road at the Imp Inn.
Viljoen behajtott a Kirstens garázs telkére, és az út túloldalán levő Ördögöcske fogadóra mutatott.
EnglishIts a modest bungalow just behind the Imp Inn back in Duiwelskloof.
Szerény kis ház az, az Ördögöcske fogadó mögött, bent Duiwelskloofban.
Englishdrunkenness again as if it had been hovering like an imp in the bottle.
Dehogynem, ez a legjobb bordóim, muszáj innia kínálta a poharat.
EnglishI saw this imp, as if loosed from a bottle, cavorting and wreaking havoc at will.
Úgy láttam ez ördögfajzatot, mint palackból szabadult dzsinnt, aki szökdécsel és tör-zúz, mikor mihez van kedve.
EnglishI remember King Throbius and Queen Bossum, and also an imp named Falael who was jealous of me.
Akikre emlékszem, az Throbius király és Bossum királyné, s Falael nevű imp, aki féltékeny volt rám.
EnglishThe spell is known as the ‘Tinkle-toe Imp-spring’.”
Ennek a varázslatnak "Bizsergő-lábujj Imp-ugrató" a neve.
EnglishShe taught me the ‘Tinkle-toe Imp-spring’, that I might fend off bandits or louts.
Megtanított a "Bizsergő-lábujj Imp-ugrató" varázslatra, amellyel megvédhetem magam a banditáktól.
EnglishThe ground trembled again, and a flame shot up over their heads, searing a squalling imp.
A föld ismét megremegett, és hatalmas tűzoszlop csapott a fejük fölé, elemésztve egy arra repülő apró ördögöt.
EnglishI have never in all my days met such an imp as thou art.'
De ilyen ördöngős fickót, mint te, egész életemben nem láttam.
EnglishWe are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
Teljesen eltökéltek vagyunk a tekintetben, hogy két kérdést mindenképpen látni kívánunk az integrált tengerpolitikában (IMP).
EnglishAn imp in a bottle glowered at him and tapped fingernails against the glass, hoping to engage his attention.
Az egyik üvegben egy imp kuporgott, amely körmével kopogtatott börtöne falán, próbálva felhívni magára Casmir figyelmét.
English'I consider in my own mind whether thou art a spirit, sometimes, or sometimes an evil imp,' said the lama, smiling slowly.
- Azon gondolkodom, vajon szellem vagy-e, vagy gonosz, ördöngös fickó - szólt a láma csöndes mosollyal ajkán.
EnglishSo long as I control the Tinkle-toe Imp-spring, I will have the last word in this matter, said Madouc.
- Mindaddig, amíg ismerem a "Bizsergő Lábujj" varázslatot, az enyém lesz az utolsó szó ebben az ügyben - mondta Madouc, majd felállt.
EnglishPretending not to notice, she hissed softly through her teeth and activated the Tinkle-toe Imp-spring.
Ugy tett, mintha nem vette volna észre, és halkan sziszegett egyet a fogai között, működésbe hozva ezzel a "Bizsergő Lábujj" varázslatot.
EnglishFinally, with the rapporteur, I amended the report to apprise the Commission of the need to fund the IMP.
Végezetül az előadóval együtt módosítottuk a jelentést, hogy a Bizottság tudomására hozzuk, hogy az IMP-hez forrásokra is szükség van.
EnglishAn evil imp had taken over his controls.
A gonosz szellem lett az ő vezére most.
EnglishYou little imp, said the black-haired man.
EnglishYou are an imp, Lestat, you know it?