"hulking" - Ungersk översättning

EN

"hulking" på ungerska

volume_up
hulk {substantiv}

EN hulking
volume_up
{adjektiv}

hulking (även: beefy, husky, burly, hulky)
Balinor thought he was about to open it, when the hulking youth paused and looked back at him.
Balinor már azt várta, hogy kinyitja, amikor a nagydarab ifjú megállt és ránézett.
From a lithe, supple youth, he had become something hulking, bestial.
Fürge, izgága ifjoncból görnyedt, nagydarab szörnyeteggé vált.
A guard in the door to the dining room, a dark hulking figure, with broad hips.
Egy őr az ebédlő ajtajában, nagydarab, nagyfenekű, sötét alak.
hulking (även: backward, blunt, difficult, halting)

Synonymer (engelska) till "hulking":

hulking
English
hulk

Användningsexempel för "hulking" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishGillian looked up at the hulking mass of rock, visible through cracks in the Thennanin armor.
Gillian a thennanin roncs repedésein keresztül látható hatalmas sziklára nézett.
EnglishIn a litter of filth and matted straw stood a number of hulking men eight or nine feet tall.
Mocsokban és szalma között néhány majd három méter magas, ormótlan férfi álldogált.
EnglishSadira's days were numbered, as well as those of that hulking mul who sat at her right hand.
Sadira napjai meg voltak számlálva, s a jobbkezéé is, azé az otromba félvéré.
EnglishGray clouds hulking over the mountains made the morning seem like dusk.
A hegyek felől gomolygó sötét felhők szürkületté változtatták a reggelt.
EnglishHe was hulking by the table now, his eyelids dripping concern.
Terebélyes alakja most az asztalnál tornyosult? szeméből sugárzott az aggodalom.
EnglishUlath was a hulking Genidian Knight, fully a head taller than Sparhawk.
Ulath, az óriás termetű genidian lovag csaknem egy teljes fejjel magasodott Sparhawk fölé.
EnglishI saw his hulking fussing shape as he grumbled and cursed at us that we dared to disturb his sleep.
Mocorgott, ledobta a takaróját, és morogva szidott, hogy miért zavarjuk az álmát?
EnglishEven shifting to astral senses only revealed the hulking spirits carrying the bier.
Amikor pedig asztrális érzékeit használta, csak a Sam hordágyát cipelő hatalmas szellemeket látta.
EnglishHe watched the slime flow and reshape itself into its hulking, humanoid shape.
Csöndesen figyelte, amint a kocsonyalény ismét visszaalakítja magát hatalmas, idomtalan ember formájúra.
EnglishHe was barely recognizable, hulking now beneath the weight of the coins.
Alig ismerte fel, annyira megpúposodott az érmék súlya alatt.
EnglishIn a dismal, gloomy drizzle, the vegetation on the hulking metal-mounds swished and swayed.
A fémhegyek növényzete kísérteties, sápadt fényben hajladozott.
EnglishThe bit about Kowalski he could follow; he remembered the hulking Pole from the hotel in Vienna.
A Kowalskival kapcsolatos részt értette; emlékezett a behemót lengyelre a bécsi szállodából.
EnglishThe body large, well over seven feet tall, broad and hulking, for it inco porated the mass of both of them.
A testük hatalmas lett, széles és ormótlan, mintha kettőjükből gyúrták volna össze.
EnglishAnd I could see far beyond the dim hulking shapes of the islands.
Elláttam a messzeségbe, túl a szigetek elmosódó sötét tömegén.
EnglishReluctantly she turned and saw a hulking figure at her side.
Kelletlenül megfordult és egy otromba alakot látott maga mellett.
EnglishBob stopped, obviously relieved that his hulking accom-plice was going to deal with Elliot.
Bob megállt, és látható megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy hórihorgas barátja veszi kezelésbe Elliotot.
EnglishThe emperor, fur-shouldered and hulking, was pacing like a beast, eyes fixed on the gateway.
A császár szőrméjébe burkolódzott és ketrecbe zárt vadként járkált fel-alá, tekintete a nyitott kapura szegeződött.
EnglishThin sleep in which hulking, furred creatures with white teeth chased him deepened into dreamless slumber.
Az éber álom, amelyben hatalmas, villogó fogú, bundás rémek üldözték, lassan álomtalan álommá szelídült.
EnglishThe trees loomed like hulking trolls on every side.
A fák, mint ormótlan hegyi manók gubbasztottak mindenfelé.
EnglishMortals rushed through doorways beneath awnings; cabbies blew their horns in fury at hulking, slow limousines.
Halandók nyüzsögtek eresszel fedett kapuk alatt, taxisok dudáltak dühösen a lomha, ormótlan limuzinokra.

Lär dig andra ord