"to heighten" - Ungersk översättning

EN

"to heighten" på ungerska

EN to heighten
volume_up
[heightened|heightened] {verb}

to heighten (även: to accrue, to augment, to gather, to grow)
to heighten (även: to advance, to ascend, to climb, to go up)
to heighten (även: to augment, to extend, to grow, to grow larger)
volume_up
{vb}
With an increasing number of states joining the acquis, the risk is heightened.
A vívmányokhoz csatlakozó államok növekvő száma miatt a kockázat is .
And, given that the heightened terrorist threat to aviation today is one which is ever growing, this proposal offers important improvements for passenger safety and security.
Tekintettel arra, hogy a fokozott terroristafenyegetettség a repülésben ma egyre csak , ez a jelentés fontos vívmányokat hoz az utasbiztonság és a biztonság szempontjából.
to heighten (även: to elevate, to exalt, to heave, to hold up)
to heighten (även: to boost, to build up, to deepen, to enhance)
to heighten (även: to exacerbate, to sharpen, to swell)
to heighten (även: to intensify, to rise)
However, our sensitivity is even further heightened when we are faced with the suffering of human beings caused by accidents, war or disease.
Ugyanakkor érzékenységünk tovább fokozódik, ha embertársaink háború, baleset vagy betegségek okozta szenvedését látjuk.
to heighten (även: to raise)

Användningsexempel för "to heighten" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAn information campaign is needed to heighten awareness of Europeana.
Az Europeana ismertségének fokozására információs kampányra van szükség.
EnglishI would round up unicorns for Haggard myself if it would heighten my power by half a hair.
Magam is szívesen hajtanék föl egyszarvúakat Haggard számára, csak hogy egy hajszálnyival nőjön az erőm.
English...to heighten the emotional tension of the next game sequence.
...fokozzák az érzelmi töltést a következö jelenet elött.
EnglishFor the rest - Kim giggled here as he cleaned his teeth - his hostess would rather heighten the enjoyment of the road.
Különben - Kim nevetett, amint a fogát tisztogatta -, a vendéglátó hölgy emeli az út gyönyörűségét.
EnglishI urge the Russian authorities to heighten protection for human rights defenders, including those working for Memorial.
Szorgalmazom, hogy az orosz hatóságok fokozzák az emberi jogi aktivisták, köztük a Memorial munkatársainak védelmét.
EnglishIt will heighten the crisis of confidence.
Ez tovább mélyíti a bizalmi válságot.
EnglishI agree that it is advisable to heighten the efficiency of the procedure by making committee decisions clearer and more accessible.
Egyetértek azzal, hogy a bizottsági döntések egyértelműségének és elérhetőségének fokozásával ajánlatos a folyamat hatékonyságát növelni.
EnglishI believe we must associate the concept of sustainability far more closely with our objectives in this field in order to heighten awareness.
Úgy vélem, a fenntarthatóság fogalmát sokkal szorosabban kellene összekapcsolnunk a célkitűzéseinkkel e téren, a figyelem felhívása érdekében.
EnglishAnd also, colors, lighting, sound and effects can dynamically respond to your emotional state to heighten the experience that you're having, in real time.
Sőt a színek, a világítás, a hangok és effektek, dinamikusan válaszolhatnak az érzelmi állapotunkra hogy mélyítsék a tapasztalatunkat, valós időben.
EnglishEvery D-L Trilling employee was required to be present, all four thousand of them, and to heighten their spirits they had been promised a full day of extra vacation.
A DL Trilling mind a négyezer alkalmazottja megjelent, lelkesedésüket pedig fokozta, hogy mindannyiuknak fizetett szabadnapot ígértek cserébe.
EnglishBingley's regard, and said all in her power to heighten her confidence in it.
Örömmel hallgatta Jane boldog, félénken reménykedő szavait Bingley vonzalmáról, s tőle telhetőleg erősíteni igyekezett nővére önbizalmát.
EnglishSuch attractions were not complementary, since watching the Dive Bomber didn't exactly heighten the appetite, and for adults, neither did riding it.
Az ilyen látványosságok nem passzolnak egy étteremhez, és a zuhanó bombázó látványa nem növeli éppen az étvágyat, és a felnőttek számára az sem igen, ha kipróbálják.
EnglishThe arrests carried out this morning, the brutal manner in which the authorities have intervened and the fact that victims have been reported only serve to heighten our concerns.
A ma reggeli letartóztatások, a brutális mód, ahogy a hatóságok beavatkoztak, és az a tény, hogy áldozatokról is értesültünk, csak fokozzák aggodalmunkat.