"to heal" - Ungersk översättning

EN

"to heal" på ungerska

EN to heal
volume_up
[healed|healed] {verb}

to heal
In a fraction of a second, all his wounds will heal.
Egy töredék másodperc alatt begyógyul minden sebe.
The gash on her cheek would heal and fade but never vanish.
Az a seb ott Ywain arcán idővel begyógyul, a sebhely elhalványul, de el sosem tűnik.
Odanézz, Sybelle, begyógyul! kiáltotta.
- Majd meggyógyul magától.
I am not worthy... say but the word and my soul shall be healed.
Uram, nem vagyok méltó... csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
She would live and heal, though Morgause had never seen a woman struggle so hard, and yet live, with a living child.
Megmarad és meggyógyul, bár Morgause sosem látott még asszonyt, aki ily sok szenvedés után életben maradt, s a gyermeke is megélt.
Amikor a természet magától meggyógyít, akkor útnak indulok.
Körbejárja a tested, meggyógyít.
A hide that rejected dirt and healed scratches - that happened more slowly now, but it did still happen.
Az irhája minden piszkot kivet, és minden sebet meggyógyít bár ma már sokkal lassabban, de mégiscsak így volt.

Användningsexempel för "to heal" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMuch we could still accomplish together, to heal the disorders of the world.
Mi ketten sok mindent véghez vihetünk, hogy a világot kigyógyítsuk a betegségből.
EnglishI've decades enough behind me on the Devil's Road that it will heal in a few nights.
Elég évtizedet tettem meg az Ördög Útján, hogy pár éjszaka alatt begyógyuljon.
EnglishThe other preacher resumed his spiel too, offering to heal anyone who tossed him money.
A többiek is folytatták előadásukat, gyógyulást ígérve mindenkinek, aki adakozik.
EnglishShe can heal the wing of a broken bird and bring sight to its blinded eye.
A kislány, akit CCY 21-21-nek hívnak messiási képességekkel rendelkezik, de ember.
EnglishShe finds she struggles to heal our wounds - I am resisting her, for us both.
Érzi, hogy csak nehezen képes meggyógyítani a sebeinket ellenállok neki, helyetted is.
EnglishHe let the gentle spectacle of light and leafshade heal his wounded vanity.
Hagyta, hogy a fény és árnyék látványa begyógyítsa a hiúságán esett sebeket.
EnglishThat other hole, the one he'd come here to heal, was very far from his thoughts.
Az a másik űr, melyre gyógyírt keresve jött el ide, ma nagyon is távol állt a gondolataitól.
EnglishWe seek to heal the rift between our races by blurring the distinction.
A különbségek eltüntetésével próbáljuk betömni a fajaink között tátongó szakadékot.
EnglishHer mother and the African charitable organisation HEAL Africa have been her only support.
Egyedüli támogatói anyja és a HEAL Afrika nevű afrikai jótékonysági szervezet.
EnglishThere wasn't a surgeon handy, so I left them to heal by themselves.'
Rendes orvos nem volt kéznél, ezért inkább hagytam, hogy maguktól gyógyuljanak meg.
EnglishAnd he said to them: Doubtless you will say to me this similitude: Physician, heal thyself.
Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét.
EnglishThough not serious, they failed heal any more quickly than other ordinary scratches.
Az apró karcolások, horzsolások semmivel sem gyógyultak gyorsabban, mint bárki más esetében.
EnglishThe cunning woman of the village becomes a witch only when her powers to heal do not work.
A falusi javasasszonyból akkor lesz boszorkány, amikor nem tud gyógyítani.
EnglishYou must heal what you've done there very quickly, or at least promise us that you won't. ...
- Sürgősen jóvá kell tenned, amit elkövettél, vagy legalább azt ígérd meg...
EnglishShe read the outermost scroll first, casting its heal spell upon herself.
Felolvasta a tekercs legszélső rúnáit: egy gyógyító varázslat szavait.
EnglishIf she has no power to heal, or to quiet, still she has another magic.
Bár nincsen hatalma gyógyítani vagy megnyugtatni, van más varázshatalma.
EnglishThat's just your mind trying to heal itself, part of him whispered.
Csak azért mondod ezt, sugallta egy belső hang, hogy beforrjon a lelkeden ejtett seb.
EnglishAs the moon rose, the witches began their spell to heal Will's wound.
ALIG kelt fel a hold, a boszorkányok vajákolásba fogtak, hogy begyógyítsák Will sebeit.
EnglishWe have to let the planet heal herself - but we won't, of course.
Hagynunk kell, hogy a bolygó maga gyógyítsa meg magát, de persze nem fogjuk.
EnglishHe has uncharted regenerative capability, which enables him to heal rapidly.
Van egy felfedezetlen regeneráló képessége, ami képessé teszi arra, hogy gyorsan regenerálódjon.