"to furnish" - Ungersk översättning

EN

"to furnish" på ungerska

EN to furnish
volume_up
[furnished|furnished] {verb}

to furnish (även: to allot, to apportion, to land)
to furnish (även: to cater, to emboss, to fit out, to fit up)
to furnish (även: to concede, to contribute, to extend, to give)
volume_up
ad {vb}
'That's true,' says I; 'she may indeed run you into debt, but the law has furnished you with methods to prevent that also; you may cry her down, as they call it.'
Az igaz jegyeztem meg , csakugyan, még adósságba verheti magát, de a törvény módot ad magának, hogy ennek is elejét vegye; ahogy mondják, nyilvánosan megtagadhatja érte a felelősséget.
to furnish (även: to equip, to upholster)
to furnish

Användningsexempel för "to furnish" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishParticipating developing countries shall furnish the information available to them.
2. A részt vevő fejlődő országok ismertetik a rendelkezésükre álló információkat.
EnglishI'll take the house, furnish it, pay the maids, and run the whole place.
Megveszem a házat, berendezem, fizetem a személyzetet, én tartok fenn mindent.
EnglishShe was a thin piece, but there was spirit in her÷she would furnish good sport.
Piszkafa, de temperamentumos nem közönséges élvezetet nyújt majd.
EnglishI wanted twelve thousand francs to furnish some rooms for Delphine.
Szükségem volt tizenkétezer frankra, hogy lakást rendezhessek be Fifine-nek.
EnglishThat's tricky navigation, but I'll furnish you with an astrologer who knows the way.
Meglehetősen nehéz oda eljutni, az igaz, de majd adok melléd egy csillagjóst, aki tudja az utat.
EnglishIs there no pride in the stables of Haidion, that they furnish sway-backed nags to gentlemen?
Nincs semmi büszkeség Haidion istállóiban, hogy egy csapott hátú gebét adnak az ember alá?
EnglishI do not trouble you with my theories, for you asked me to furnish you only with facts.
Nem akarom feltevéseimmel untatni magát, hiszen megfogadtatta velem, hogy csupán tényekről írjak.
EnglishThis, then, is why a few families only, as has been already observed, furnish the subjects of tragedy.
A következtetés alapján létrejövő felismerés értéke csak ezek után következik.
EnglishThe antenna also would give him orders and furnish drum music to march to.
Az antenna továbbá mindig megparancsolja, mit kell tennie, és dobpergéssel is szolgál meneteléshez.
EnglishAnd I saw how the ministers use women, and how they furnish their apartments.
Azt is láthattam, hogyan használják ki a miniszterek a nőket, és azt is, hogy milyen körülmények között élnek.
EnglishHe shall furnish the Board with all the information it requires for the performance of its task.
El kell látnia a Testületet minden olyan információval, amelyre feladatai teljesítéséhez szüksége van.
EnglishMaloof will furnish details of what must be done.
Maloof további részletekkel szolgál önöknek a teendőikkel kapcsolatban.
EnglishIf I was ever going to move again, someone else was going to have to furnish the reason for moving.
De annyi bizonyos volt, hogy másvalakinek kell indokot adnia rá, hogy valaha az életben onnan tovább menjek.
EnglishWhat is the Council's position on this new information and these trials, and what explanations can it furnish?
Mi a Tanács véleménye az újabb hírekről és bírósági eljárásokról, és milyen magyarázata van rájuk?
EnglishWe can furnish this one, he said, eager to cooperate.
Bebútorozhatjuk felelte az ügynök, együttműködésre készen.
EnglishMight I beg you, as time may prove to be of importance, to furnish me with the facts of your case without further delay?
De mert a késlekedés bajt okozhat, hadd kérjem meg, hogy most már ne habozzon, és mondja el a tényeket.
EnglishThe declarant may also be required to furnish the customs with the technical specifications of imported goods.
3. A nyilatkozattevőtől azt is megkövetelhetik, hogy lássa el a vámhatóságot a behozott áruk műszaki előírásával.
English'You can buy the house, but I'm going to furnish it.
- Te megveszed a házat, de én rendezem be.
English- they furnish, where appropriate, any other supporting documents necessary to check entitlement to the aid.
- ha szükséges, rendelkezésre bocsátanak a támogatásra való jogosultság ellenőrzéséhez szükséges minden igazoló okmányt.
EnglishAs to water the mountain springs would furnish it in abundance, increased by the heavy rains, frequent in that region during springtime.
Ivóvizet találunk a sok hegyi forrásban, amelyeket az ilyentájt gyakori záporok bőven táplálnak.