"fountain" - Ungersk översättning

EN

"fountain" på ungerska

volume_up
fountain {substantiv}

EN fountain
volume_up
{substantiv}

fountain (även: waterworks)
volume_up
szökőkút {substantiv}
Brackman sold plastic models of the fountain inside the wall.
Brackman a birtokon álló szökőkút plasztikmodelljeit árulta.
The fountain was bone dry, filled with the ruins of birds' nests.
A szökőkút csontszáraz volt, tele madárfészkek romjaival.
A large fountain in the shape of a Spanish galleon loomed ahead.
Spanyol gályát formázó, jókora szökőkút magasodott előtte.
fountain (även: fount, pit, pump, water well)
volume_up
kút {substantiv}
Constant was rapt, imagining that the fountain was running.
Constant mámoros képzeletében már szökött a kút.
Voren was seated on a bench beside the fountain.
Voren egy padon üldögélt a kút mellett.
Flute had dipped a handkerchief into the fountain and was gently bathing the small woman's face with it.
Furulya a kút hűs vizébe mártott egy zsebkendőt, és azzal törölgette az apró varázslónő arcát.
fountain (även: fermentation, fount, fund, headwater)
volume_up
forrás {substantiv}
Doth a fountain send forth, out of the same hole, sweet and bitter water?
Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is?
fountain
volume_up
ivókút {substantiv}
As they passed the drinking fountain, he dropped the arm he had hung about her waist.
Amikor elhaladtak az ivókút mellett, elengedte a "hölgy" derekát, amit eddig átölelve tartott.

Synonymer (engelska) till "fountain":

fountain

Användningsexempel för "fountain" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is my hope, for he was a Fountain of Wisdom - wiser than many abbots ....
Ez a reménységem, mert ez a bölcsesség kútforrása volt, bölcsebb, mint sok főpap...
EnglishConstant could choose the side of the fountain on which he preferred to pass.
Constant választhatott, a szökőkútnak melyik oldalán óhajtja folytatni útját.
EnglishDarby entered the lobby and strolled to the water fountain for a very long drink.
Darby jött be a bejáraton, odasétált az ivókúthoz és hosszasan iszogatott.
EnglishLuke stuck his ringer into the fountain, letting the cool water trickle down his hand.
Luke beledugta ujjait a szökőkútba, és élvezte, amint a hűs víz végigfolyik a kezén.
EnglishHe bent over the fountain, scattering the birds, and splashed water on his face.
A szökőkúthoz lépett, elhessegette a madarakat, és megmosta az arcát.
EnglishAn empty stretcher with blood on the sheets was by a green door next to a water fountain.
A vízcsap melletti zöld ajtó közelében egy üres hordágy állt, rajta véres lepedők.
EnglishFrom the water in the fountain a dense fog shrouded them; the horses were snowy with frost.
A csorgó medencéjéből felszálló pára fogta be őket, és lovaikat dér csípte meg.
EnglishGeorge pulled out a fountain pen and began to write with incredible rapidity.
George töltőtollat vett elő, és elkezdett hihetetlen gyorsasággal írni.
EnglishMiss Vansittart took her fountain pen and her writing pad to the shade of the cedar tree.
Miss Vansittart a cédrusfa árnyékába vonult töltőtollával és levélpapírjával.
EnglishThe insulting remark for which Postumus had thrown him into the fountain was one of many.
Az a sértő megjegyzés, amely miatt Postumus a kútba dobta, csak egy volt a sok közül.
EnglishWhen he got to the bottom, he was filled with a strong wish to see the fountain go.
Mire az aljára ért, elhatalmasodott rajta a vágy: bárcsak láthatná működésben a szökőkutat!
EnglishThe shriek broke off as a great fountain of blood gushed from his mouth.
A kiáltás hirtelen elhalt, amikor vastag sugárban vér tört fel a fekvő férfi szájából.
EnglishI think I've found the man who killed Father Victor beside that fountain.
Azt hiszem, megleltem az embert, aki megölte Victor atyát a szökőkútnál.
EnglishTaking out her fountain pen and a small writing-pad she wrote rapidly.
Aztán elővette a töltőtollat meg egy kis blokkot, és szaporán írni kezdett:
EnglishLiane sped along the crest of a wall and sprang a great gap to a shattered fountain.
Liane végigszáguldott a falgerinc mentén, és átugrott a tátongó űrön egy széttört szökőkútra.
EnglishRight by the path in the undergrowth near the fountain, said Miss Wiley.
Mindjárt az ösvény mellett, az aljnövényzet között, a szökőkútnál tette hozzá Miss Wiley.
EnglishAt first he thought the priest with his back to the fountain was Father Dusseault.
Először azt hitte, hogy Dusseault atya áll háttal a szökőkútnak.
EnglishI went over to the drinking fountain and hit myself in the face with a stream of water.
Átmentem a szökőkúthoz, és jól arcon csaptam magamat a vízsugárral.
EnglishI downed four at the fountain, then made my way back to the hammock.
Lenyeltem négyet az ivókútnál, aztán visszavánszorogtam a függőágyhoz.
EnglishFor answer the Russian laid two slim tubes like fountain pens on the table between them.
Válaszul az orosz két, töltőőtollra emlékeztetőő vékony fiolát tett az asztalra kettejük közé.