Användningsexempel för "to fix up" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLike fix up someone's hair and get phone calls expressing romantic sentiments!
Mint pölö hajtincseket csavargatni, és közben romantikus hívásokat fogadni!
EnglishThat's just wonderful, she finally says, then jumps up to fix the coffee.
Hát ez csodálatos mondja végül, aztán felpattan, hogy elkészítse a kávét.
EnglishShe got him to fix up that we'd all be here together and then she got to work on him.
Rávette Nevile-t, intézze úgy, hogy mind egy időben jöjjünk ide, aztán pedig puhítani kezdte.
EnglishI think we'd better fix up right away and go there tomorrow, Odell.
Azt hiszem, Odell, legjobb lenne, ha mindjárt ebben is maradnánk, és holnap átmennénk, ugye?
EnglishA drink would fix him up, and there wasn't a thing in the goddamn house besides cooking sherry.
Egy pohár ital rendbe hozná, de ebben az egész rohadt házban semmi nincs, csak háztartási sherry.
EnglishI still like the idea that they quarreled and split up and that he hopes to fix it up with her yet.
Most is azt hiszem, hogy összevesztek, szakítottak, és a fiú még mindig reméli, hogy kibékülnek.
EnglishJabba's so rich he'll fix it up, no problem, Kabe said truthfully.
Jabba elég gazdag, neki mindegy felelte elgondolkodva Kabe.
English'We'll see if we can fix up at least a few of these houses for them to keep them out of the weather.'
Megnézem, helyre tudunk-e állítani legalább néhány házat annyira, hogy az esőtől védve legyenek.
EnglishIt was no use asking them now to fix up Amelia Street.
Nincs értelme kérni őket, hogy most hozzák rendbe az Amelia utcát.
EnglishOne of us has got to go to Bradley and fix it up.
Valamelyikünk tehát elmegy Bradleyhez, és nyélbe üti a dolgot.
EnglishWe could fix it up on the lawn and do some putting.
- Felállíthatnánk a pázsiton, és gyakorolhatnánk a beütést.
EnglishThat just means we can fix it up how we want to fix it up.
De legalább a saját kedvünk szerint pofozhatjuk ki.
EnglishThese ought to fix you up in two or three days, Okay?
Ezek remélhetőleg két-három napon belül rendbe hozzák.
EnglishSo I'd like to fix up definitely about the table.
Szeretném tehát elintézve látni a malachitasztalkát.
EnglishHe thinks, "What can I do to fix up this dog?
Azt gondolja: "Hogy tudnám rendbehozni ezt a kutyát?
EnglishHe said to Everbe: Doc fix you up all right?
Aztán odaszólt Everbenek: Na, rendbe hozott a doki?
EnglishCome with me, and I'll fix it up as easily as possible.
Jöjjenek utánam, én mindent elintézek.
EnglishNo, not me, he corrected her solemnly, and then turned to the dean to explain: I've been trying to fix it up for Emory.
Nem, nem engem javította ki Dyer komoly hangon, aztán a dékán felé fordult a magyarázattal: Emorynak akarom elintézni.
EnglishI'll fix up this house, he whispered.
Rendbe hozom én azt a házat, suttogta Michael.
EnglishListen, my advice to you... you take this money that youŽve been collecting for your parish... go get yourself a nice dress, fix yourself up.
Azt javaslom magának, fogja a pénzt, amit a templomnak gyűjtött, s vegyen magának egy szép ruhát!