EN feeling
volume_up
{substantiv}

feeling (även: idea, sensation, sense, sentiment)
volume_up
érzés {substantiv}
The love of Claudia, the feeling, even the feeling for Lestat!
Claudia szeretete, érzések, még a Lestat iránti érzés is!
It was a fine feeling, maturing in that flesh, learning to enjoy it for its own sake.
Csodálatos érzés volt megérlelni ezt a testet, megtanulni önmagáért élvezni.
The quiet house - the feeling that there was something sinister - something evil...
A néma ház... az a baljós érzés... hogy valami fenyeget...
feeling (även: emotion, sentiment)
volume_up
érzelem {substantiv}
I held that feeling responsible for the strange events that followed.
Olyan érzelem kerített hatalmába, amely a követő, furcsa események okozója.
Was there an emotional feeling that went with this knowledge?
Kérdés: Kapcsolatban állt valamiféle érzelem ezzel a tudással?
There was no urgency in his voice, but there was great feeling.
Nem volt sürgető kényszer a hangjában, csak határtalan érzelem.
feeling (även: cheer, cue, frame of mind, humor)
volume_up
hangulat {substantiv}
How has the general feeling towards the EU changed?
Hogyan változott meg az EU-val kapcsolatos általános hangulat?
Olyan vége a vendégségnek hangulat volt.
A deepening of the existing crisis could lead to the growth of unrest and anti-democratic feeling.
A jelenlegi válság elmélyülése az elégedetlenség fokozódásához és a demokráciaellenes hangulat szétterjedéséhez vezethet.
feeling (även: perception, sensation, feel)
volume_up
érzékelés {substantiv}
The air changed; it went cool and moist; she felt the breeze moving over her face; then all feeling left her hands and feet completely.
A levegő változott, nyirkos lett és hűvös; még érezte az arcát legyező szellőt, aztán minden érzékelés elhagyta a tagjait.
feeling (även: sensation, sense, feel)
volume_up
érzet {substantiv}
feeling (även: touch, feel, sense of feeling)
volume_up
tapintás {substantiv}
feeling (även: touch, sense of feeling)
volume_up
tapintóérzék {substantiv}

Användningsexempel för "feeling" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFeeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
Kabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishThere was a bustle of messengers, people coming and going, a feeling of urgency.
Itt lázas sürgés-forgás fogadta, küldöncök jöttek és mentek sürgős üzenetekkel.
EnglishAt least Gino and Marco Maritimo were both dead then, presumably feeling nothing.
Legalább Gino és Marco Maritimo nem élt már, és vélhetőleg nem is érzett semmit.
EnglishThe protective feeling aroused in him was hot, alchemizing quickly into passion.
Forrón áradt el benne az oltalmazás vágya, de gyorsan kicsapódott szenvedéllyé.
EnglishI've a feeling that you must know the answer to that question, Miss Blacklock.
Az az érzésem, hogy ön meg tudja adni a választ erre a kérdésre, Miss Blacklock.
EnglishHe stood looking down at him, feeling rage drain out of him like running water.
Ahogy ott állt, s lenézett rá, a harag, mint a víz, lassan elszivárgott belőle.
EnglishOnly one this week, but I got a feeling it'll end my losing streak with Hallmark.
Ezen a héten csak egy készült, azt hiszem, hogy elhagy a szerencse Hallmarktól.
EnglishIt was not only the feeling of heaviness: his legs had actually begun to sink.
Már nem egyszerűen csak érezte - a lába alatt valóban süllyedni kezdett a homok.
EnglishI took my shoes off and walked around in my socks feeling the floor with my toes.
Levetettem a cipőmet, és zokniban sétálgattam, hogy érezzem talpammal a padlót.
EnglishGently, El murmured to it, suddenly feeling his own aches and weariness in full.
- Nyugalom. - mormolta neki El, hirtelen megérezve saját fájdalmát és fáradtságát.
EnglishThe loss of feeling swept up through the thighs and belly, then the chest and neck.
Az érzéketlenség leszaladt a hasába, a lábába, aztán föl a mellébe és a nyakába.
EnglishHe'll be coming back from his engines, wiped out, and I'll be feeling amorous.
Teljesen kifacsarva jön vissza a gépeitől, én meg szerelmes hangulatban leszek.
EnglishThere was a feeling, perhaps, that he knew a little too much about everybody.
Valószínűleg azt a benyomást keltette, hogy mindenkiről egy kissé túl sokat tud.
EnglishI closed the curtain, feeling that my last impression was in keeping with the rest.
Berántottam a függönyt, utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez.
EnglishShe snuggled close, feeling the warmth of his hand now, lying idly on her breast.
A férfihoz simult, élvezte kezének melegét, ahogy ernyedten pihen az ő mellén.
EnglishHe picked up his sword and turned, feeling his own rage burning in his throat.
Felvette a fegyvert és megfordult; érezte, hogy saját dühe szinte égeti a torkát.
EnglishHis brother, too, felt a sudden chill, recalling that awful feeling of terror.
Hirtelen a fivére is megborzongott, amikor ismét átélte azt a szörnyű félelmet.
EnglishI don't remember feeling scared and I certainly don't remember feeling brave.
Nem emlékszem, hogy megijedtem volna, bár bátornak bizonyosan nem éreztem magam.
EnglishShea asked suddenly, feeling almost immediately that it was a stupid question.
Ott voltál? bökte ki Shea, bár szinte azonnal rájött, hogy ostobaságot kérdezett.