"farm" - Ungersk översättning

EN

"farm" på ungerska

volume_up
farm {substantiv}
HU

"farm" på engelska

volume_up
farm {substantiv}
EN

EN farm
volume_up
{substantiv}

1. jordbruk

farm
volume_up
farm {substantiv}
Of course nobody was making me take an interest in things here at Blackwood Farm.
Persze senki sem kényszerített, hogy folyjak bele Blackwood Farm ügyeibe.
He already owns a piece of the farm, so it ought to be a good investment for him.
Már így is a tulajdonában van a farm egy része, úgyhogy ez előnyös befektetés neki.
The entire property -- swamp, land and monstrous house -- is known as Blackwood Farm.
A birtok a mocsár, a föld, a monstrum ház összefoglaló neve Blackwood-farm.
farm (även: farmland)
volume_up
gazdaság {substantiv}
In either case, this farm will be behind German lines when tomorrow's sun sets.
Akárhogy is, ez a gazdaság már a német vonalak mögött lesz, mire holnap lemegy a Nap.
It is not a farm and it is really also a challenge.
Az bizony nem valami gazdaság, nem farm, és valóban ez is egy kihívás.
If it had been a farm, then it had been a poor one, he saw, inhospitable to life.
Ha gazdaság volt itt, elég szegény lehetett, ezen a barátságtalan helyen, gondolta.
farm
volume_up
tanya {substantiv}
A farm was burning in the valley below, but she could see no-one fighting the flames.
Egy tanya égett lent a völgyben, de nem oltotta senki.
Valószínűleg ez a tanya volt az otthonuk.
In good weather, how far are we from your farm?
Jó időben mennyire van ide a tanya?
farm
volume_up
major {substantiv}
But I am very much mistaken if this is not Hatherley Farm upon the left.
De ha nem tévedek, ez itt balra maga a Hatherley-major.
Seeing that his passion was becoming ungovernable, I left him and returned towards Hatherley Farm.
Láttam, hogy az indulatát nem lehet megfékezni, ezért otthagytam, és visszaindultam a Hatherley-major felé.
And one who was at home in the district, for the pool can only be approached by the farm or by the estate, where strangers could hardly wander.
Ez azonban csak olyasvalaki lehet, aki járatos a környéken, mert a tavat csak a major vagy a birtok felől lehet megközelíteni, így idegenek aligha tévednek erre.
farm
volume_up
kisbirtok {substantiv}

Synonymer (engelska) till "farm":

farm

Användningsexempel för "farm" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat's the northern border, Dawson explained, as they passed into non-farm land.
- Ez az északi határ - magyarázta Dawson, amikor megműveletlen területre értek.
EnglishCan you understand now why I don't want Sand People coming around my farm?
Most már érted, miért nem akarom, hogy a homoklakók itt settenkedjenek? kérdezte.
EnglishA red dot far up Bildor's Canyon northeast of my farm marked a Jawa fortress.
A vörös pont Bildor kanyonjában, északkeletre a farmomtól java erődöt jelzett.
English- arrangements for the disinfection of any vehicle having to enter the farm,
- a telepre behajtani kényszerülő összes jármű fertőtlenítésének megszervezése,
English- the application of health measures with regard to any person entering the farm,
- a telepre belépő személyekkel kapcsolatos állat- egészségügyi védelmi intézkedések;
EnglishWe would also have succeeded in locking in real farm reform in the United States.
Ugyancsak sikerülne tényleges mezőgazdasági reformra késztetni az Egyesült Államokat.
Englishasked one of the members, who had been born on a farm.
Na és a minőőség-ellenőőrzés? kérdezte a tagok egyike, aki tanyán született.
EnglishAnd then you came back to me and took me from the farm, but it wasn't you.
Azután visszajöttél hozzám, és magaddal vittél a farmról, de az már nem te voltál.
EnglishTheir next post was supposed to be on the training staff at the Farm on the York River.
De ezek a gondolatok egyelőre nem nagyon segítették ki jelenlegi problémájából.
EnglishThere were two sisters who'd fled the farm as soon as they'd finished high school.
Volt két húga is, akik otthagyták a farmot, amint kijárták a középiskolát.
EnglishHe and his brother had come upon a huge nest of ground wasps just north of their farm.
Õ és a bátyja találtak egy hatalmas darázsfészket, nem messze északra a farmjuktól.
EnglishThe members of the farm family are generally required to live on the farm.
Az erdővel kombinált mezőgazdasági területeket hasonlóképpen külön kell választani.
EnglishMen-at-arms and farm cart crossed the square, halted at the platform steps.
A fegyveresek kísérte szekér átdöcögött a téren, és megállt az emelvény lépcsőjénél.
EnglishTwenty yards beyond the farm buildings, in a narrow ditch, we came on what we
Húszyardnyira a tanyától, egy sekély árokban megtaláltuk, amit kerestünk.
EnglishThe serious sticks lined up, one after the other, and hit baseballs all over our farm.
A mexikóiak tucatjával gyűjtötték be a pontokat, és egyre jobb kedvük támadt.
EnglishSurveillance and countersurveillance were part of the syllabus at the Farm.
Ahogy a megfigyelést, úgy a megfigyelés elhárítását is tanították a Farmon.
EnglishThen he took me upstate to my uncle's farm and led me around on this little pony.
Aztán elvitt a nagybátyámék farmjára, ahol körbe-körbe...lovagolhattam egy kis pónilovon.
EnglishHis father was a farm worker and they lived in a hovel just off the main road.
Kolhozparaszt volt Zajcev apja is, ott éltek az egyik út menti viskóban.
EnglishI certainly didn't want the man living on our farm for the weeks to come.
Nem akartam, hogy hosszú heteken át együtt kelljen élnem ezzel az alakkal a farmon.
EnglishI drifted from community to community, from farm to farm, earning my way however I could.
Közösségből közösségbe sodródtam, tanyáról tanyára jártam, éltem, ahogy tudtam.